Alla aktuella anläggningsprojekt i Älvkarleby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Fältförsök inför utbyggnad av Vattenförsörjning Mon i Älvkarleby
Mark- och anläggningsarbete inkl. VA för utförande av fältförsök med infiltration och brunnar i ny dricksvattentäkt. Fältförsök kommer att utföras i olika omfattning på olika platser i området under de kommande åren 2022-2026. Objektet avser vattenledningar, ventiler, infiltrationsbassänger, spridare, anslutning av brunnar, filter, spolgropar, mindre tillfälliga teknikbyggnader, mm. Arbetena kommer omfatta behov av fällning av enstaka träd eller skog samt röjning av stubbar. Objekten är placerade i området mellan södra Skutskär och Västanån i Älvkarleby kommun.
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Förnyelse av VA-ledningar i Älvkarleby
Objektet avser ca 800 m nya vattenledningar.
Omläggning av vattenledning i Skutskär
Objektet avser ca 835 m nya vattenledningar. Objektet ligger vid Tegelbruksvägen, Älvkarleby.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).