Alla aktuella anläggningsprojekt i Vaxholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av kajer i Vaxholm
Projektet beräknas pågå under flera år framöver. Ombyggnationen ska genomföras i tre etapper. Etapp 1 börjar vid Västerhamnsplan och sträcker sig fram till det södra hörnet vid busshållplatsen på Söderhamnsplan. Etapp 2 från Hotell Vaxholm till Cronhamnsplan och Etapp3 från busshållplatsen på Söderhamnsplan till Hotell Vaxholm. Entreprenaden planeras att påbörjas tredje kvartalet 2023 och färdigställas avseende mark och anläggningsdelen under andra kvartalet 2025 för grundläggning, mark och anläggningar vilket medför vinterförhållanden under större delen av entreprenaden. Sista finplaneringen planeras att färdigställas under hösten 2025.
Renovering av huvudvattenledning vid Rindövägen, Vaxholm
Omfattar renovering av befintlig huvudvattenledning längs del av Rindövägen på Rindö, med uppdimensionering från befintligt gjutjärn DN200 till ny PE100 DN250 SDR17 RC, samt tillhörande mark- och ledningsarbeten.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).