Alla aktuella anläggningsprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av kuststation Djurö samt Boda brygga, Värmdö hamnar
Boda brygga: Värmdö hamnar avser att rusta upp kajmiljön med bättre servicemöjligheter och anlägga en parkering med plats för cirka 200 bilar. Det saknas idag ändamålsenliga serviceanläggningar såsom toaletter, kiosk/café och vänthall. Lokalanpassning Djurö kuststation: Verksamheterna börjar bli trångbodda varför det finns ett behov av att se över utformningen och disponeringen av lokalerna inom området. Andra projekt som kan komma att ropas av: Upprustning/ombyggnation av hamnområden med tillhörande bryggor inom bolagets fastighetsbestånd, Parkeringsytor med hantering av dagvatten samt laddstolpar på Värmdö hamnars fastigheter samt Renovering-/tillbyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 646 mellan Gustavsberg-Ingaröbron
2,2 km lång sträcka. Ombyggnad av vänstersvängfält vid infarten till Lemshaga Akademin/Lämshagavägen, ombyggnad busshållplats vid Beatelundsvägen. Byggnation av Värmdö kommuns vatten och avlopp ingår.
Utbyggnad av VA-ledningar på Värmdö
Objektet avser område Oxön Södra och omfattar schakt och förläggning av nya kommunal vattenledning cirka 2,4 km samt ny spillvattenledning cirka 2,4 km. Delar av området ska utföras genom schaktfri teknik.
Utbyggnad av va-ledningar på Värmdö
Syftet med detaljplanen är främst att anpassa området för permanentboende. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp avses ske i samband planläggningen.
Utbyggnad av va-ledningar på Bullandö
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Utbyggnad av va-ledningar på Bullandö, Värmdö
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Utbyggnad av va-ledningar på Bullandö, Värmdö
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Nya flytbryggor till Hjälmö-Lådna naturreservat, Värmdö kommun
Omfattar att på totalentreprenad (ABT-06) utföra tillverkning, leverans och montage av 2 st flytbryggor (mottagningsbryggor) av rörpontoner inkl. utrustning och tillbehör. Flytbryggorna ska anläggas i Stockholms skärgård, Värmdö kommun vid Hjälmö- Lådna Naturreservat. Träskö-Storöviken samt Skomakarviken.
Åtgärder vid GCM-passager längs väg 646 vid Brunn
Nybyggnad av trafiksäkra gång, cykel och mopedpassager på 8 platser längs väg 646. Hastighetsdämpande åtgärder.
Nybyggnad av pumpstation på Värmdö
Avser nybyggnad av pumpstation till ny huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).