Alla aktuella anläggningsprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av va-ledningar till Enkärret
Utbyggnad av VA-ledningar
Anläggande av pendelbåtsbrygga mm i Östra Mörtnäs
Objektet avser anläggande av en ny pendelbåtsbrygga, väderskydd för resenärer och cykelparkering, tillgänglighetsanpassning och justering av befintlig parkväg, justering av grönytor för park och natur samt ny belysning.
Inbyggnad av hockeyrink i Gustavsberg
Objektet avser Inbyggnad av ishall, där befintlig utehockeybana med takkonstruktion kompletteras med komplett klimatskal och tillhörande värmda utrymmen.
Utbyggnad av va-ledningar i Värmdö
Syftet med detaljplanen är främst att anpassa området för permanentboende. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp avses ske i samband planläggningen.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 4
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Denna sträcka avser Kolströms Bro - Varmdömarknaden.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 3
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Denna sträcka avser Kolströms Bro - Varmdömarknaden.
Nybyggnad av aktivitetsanläggning, Värmdö
Anläggningen kommer att kunna användas året runt och förutom hoppbacke är tanken att bygga upp parkourbana, klättervägg och marknedsänkta trampoliner för allsidig träning.
Nybyggnad av gc-väg i Gustavsberg
Anläggande av ny gång/cykelväg. Ca 200m.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gustavsberg
Ansökan bygglov anläggning av parkering.
Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan bygglov bryggor.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av padelbana.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Gustavsberg
Ansökan marklov och bygglov på stödmur.
Ombyggnad av markanläggning i Gustavsberg
Ansökan marklov schaktning.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Anläggande av fjärrvärmeledningar på Värmdö
Projektet avser anläggande av fjärrvärmeledningar till Charlottendalshallen (pnr 1548503).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.