Alla aktuella anläggningsprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av gästhamn på Stavsnäs
Ny godshamn, hamntorg, resecentrum, parkeringsgarage, p-platser, marina för ca 200 båtar, hamnkontor mm.
Utbyggnad av VA-ledningar till Enkärret
Projektet omfattar schakt, förläggning av vatten- och LTA-ledningar samt återställning, totalt cirka 4800 m.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Hemmesta
Ombyggnad av vägskäl till cirkulationsplats. Avser korsningen mellan Fagerdalavägen (väg 667) och Värmdövägen/Skärgårdsvägen (väg 274). Även en gc-väg planeras längs Värmdövägen/Skärgårdsvägen.
Ombyggnad av tillfartsvägar vid Norra Lagnö och Tynningö
Breddning av Lagnövägen för ny gångbana, breddning av Tynningövägen, ny busshållplats mm. Muddring.
Utbyggnad av va-ledningar på Bullandö
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Nybyggnad av sjöförlagda tryckspillvattenledningar, mellan Strömma och Glasviken
Projektet omfattar anläggande av två parallella tryckavloppsledningar DN 250, med en längd av ca 5 kilometer i Brevikssundet. Entreprenaden omfattar även att förlänga en nödutloppsledning vid Glasviken, Östra Älvsala, DN315, ca 375 meter. Ledningarna ska utföras som sjöförlagda ledningar med vikter.
Nybyggnad av aktivitetsanläggning, Värmdö
Anläggningen kommer att kunna användas året runt och förutom hoppbacke är tanken att bygga upp parkourbana, klättervägg och marknedsänkta trampoliner för allsidig träning.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 222 i Värmdö
Nya gångpassager med refuger i anslutning till busshållplatserna.
Nybyggnad av gc-väg vid Djuröbron, Värmdö
ca 500 meter lång sträcka.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation samt rivning av befintlig nätstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.