Alla aktuella anläggningsprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Värmdö kommun
Tillgänglighetsanpassning av 6 st busshållplatser, breddning av väg, nya mittrefuger och sidoområdesåtgärder. Hållplatserna ligger vid Hagabergsvägen, Fågelbrovägen och Skeppsdalsström.
Anläggande av pendelbåtsbrygga mm i Östra Mörtnäs
Objektet avser anläggande av en ny pendelbåtsbrygga, väderskydd för resenärer och cykelparkering, tillgänglighetsanpassning och justering av befintlig parkväg, justering av grönytor för park och natur samt ny belysning.
Exploateringsarbeten inför bebyggelse i Hemmesta, Värmdö
Avser exploatering, utbyggnad av gata och va för ca 500-600 nya bostäder.
Utbyggnad av allmän plats i Pilhamn på Ingarö
Objektet avser bl.a utbyggnad av allmän plats som lokalgator, vändplan, dagvattenhantering, stigar, grönytor för park och natur samt belysning.
Utbyggnad av allmän plats i Brunn Centrum på Ingarö
Avser utbyggnad av allmän plats inom detaljplanen för del av Brunn 1:1 m fl, Brunn centrum, D 231. Objektet avser bl.a utbyggnad av centrumtorg med korsande lokalgata, lokalgata och GC-väg, allmän parkeringsplats, yta för återvinningsstation, dagvattenhantering, grönytor för park och natur samt belysning.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).