Alla aktuella anläggningsprojekt i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering för nytt bostadsområde i Vallentuna etapp 1
Avser exploatering inför nybyggnation av ca 800 bostäder.
Ny gång och cykelväg norr om Lindholmen, Vallentuna Etapp 1
Etapp 2 och 3 är utförda sedan tidigare. Trafiksäkerhetsåtgärder samt ny gc-väg längs Lindholmsvägen.
Ombyggnad av park i Vallentuna
Ombyggnad till träningspark i Vallentuna.
Nybyggnad av elljusspår i Vallentuna
Nybyggnad av elljusspår i Kårsta
Upprustning av lekplats i Vallentuna
Upprustning av lekplatsen vid Rosengårdsvägen
Nybyggnad av bullerplank i Vallentuna
Avser byggnation av bullerplank längs sektion av Lingsbergsvägen i Vallentuna.
Installation av laddstolpar för elbilar i Vallentuna
Avser installation av laddstolpar för elbilar.
Nya spår för mountainbike i Vallentuna
Avser nya spår för mountainbike.
Material till tätskikt deponibotten, Löts avfallsanläggning SÖRAB
Avser olika typer av tätskikt samt svetsningsarbete, för att säkerställa korrekt funktion vid nyanläggning av deponibotten på SÖRAB:s Avfallsanläggning Löt, Vallentuna. Tätskikten utgörs av Lergeomembran, Geomembran och Skyddsduk. Geomembranet ska vid leverans svetsas på plats, på SÖRABs avfallsanläggning.
Rivning av lekplatser i Vallentuna
Objekten är belägna i området Snapptuna i Vallentuna kommun. Ena lekplatsen ligger på adressen Violvägen 10B och den andra på Gullvivsvägen 6B.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.