Alla aktuella anläggningsprojekt i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av närvärmeverk vid tågdepå i Vallentuna
Trafikförvaltningen önskar köpa en funktionsleverans av energileverantör som bygger, äger och driver en ny, lokalt placerad värmeanläggning för Roslagsbanans nya depå.
Exploateringsarbete för småhus i Vallentuna
Totalt i området planeras för 50-60 bostäder som föreslås variera mellan friliggande enbostadshus och par-, rad- och kedjehus. Ett mindre flerbostadshus möjliggörs i planområdets nordöstra del.
Anläggande av gång- och cykelväg i Vallentuna
Avser anläggande av a en gång- och cykelväg utmed Gamla Norrtäljevägen mellan Sundbyvägen och Åkersbergavägen i Brottby, Vallentuna.
Nybyggnad av elljusspår i Vallentuna
Nybyggnad av elljusspår i Kårsta
Upprustning av lekplats i Vallentuna
Upprustning av lekplatsen vid Rosengårdsvägen
Rivning av lekplatser i Vallentuna
Objekten är belägna i området Snapptuna i Vallentuna kommun. Ena lekplatsen ligger på adressen Violvägen 10B och den andra på Gullvivsvägen 6B.
Material till tätskikt deponibotten, Löts avfallsanläggning SÖRAB
Avser olika typer av tätskikt samt svetsningsarbete, för att säkerställa korrekt funktion vid nyanläggning av deponibotten på SÖRAB:s Avfallsanläggning Löt, Vallentuna. Tätskikten utgörs av Lergeomembran, Geomembran och Skyddsduk. Geomembranet ska vid leverans svetsas på plats, på SÖRABs avfallsanläggning.
Nybyggnad av promenadväg i Vallentuna
Ny strandpromenad längs Vallentunasjön.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.