Alla aktuella anläggningsprojekt i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av allmän platsmark i Upplands Väsby
Objektet avser rivning, gatubyggnad, va-ledningar inklusive rörspräckning, förläggning av fördröjnings- och utjämningsmagasin, schakt för ledningsförläggning och återfyllning. I Sigma-området i Upplands Väsby kommun kommer nyexploatering ske av två byggherrar och ca 200 lägenheter, förskola, aktivitetshus och utomhuspool att byggas.
Ny gc-väg längs Rosendalsvägen m fl i Upplands Väsby
Objektet avser ny gång­ och cykelväg längs med Rosendalsvägen mellan Märstastråket och Frejavägen, längd cirka 200 m, Standardhöjande åtgärder för korsning Rosendalsvägen/Märstastråket, Standardhöjande åtgärder för korsning utfart Frejavägen/cykelbana, Standardhöjande åtgärder för korsning Sandavägen/cykelbana i anslutning till Breddenvägen samt Standardhöjande åtgärder för korsning Smedbyvägen/cykelbana vid koloniträdgårdsområde.
Finplanering av gata i Upplands Väsby
Avser finplanering av Finspångsvägen.
Renovering av broar 34 och 43 i Upplands Väsby kommun
Objektet avser renovering av 2 st mindre broar i Upplands Väsby. Bro 34: Tunavägen, bro över GC-väg öster om Almungevägen samt Bro 43: Älvsundavägen, GC-bro över väsbyån söder om Saturnusvägen. Projektet innefattar bl a reparation av kantbalkar, ny beläggning samt nya räcken.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).