Alla aktuella anläggningsprojekt i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av gator och va-ledningar.
Finplanering inom nytt bostadsområde i Upplands Väsby, etapp 2
Avser finplanering av allmän platsmark i Fyrklövernområdet, etapp 2. Finplaneringen omfattar bland annat nya markbeläggningar på gator och torg, sättning av kantsten, anläggande av planteringsytor och trädplantering, komplettering med belysningsstolpar och nya armaturer, komplettering med dräneringsledningar samt anläggande av ny lekpark.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Upplands Väsby etapp 3
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Almungevägen
Ombyggnad av gata i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av Smedbyslingan.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.