Alla aktuella anläggningsprojekt i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Finplanering inom nytt bostadsområde i Upplands Väsby, etapp 2
Avser finplanering av allmän platsmark i Fyrklövernområdet, etapp 2. Finplaneringen omfattar bland annat nya markbeläggningar på gator och torg, sättning av kantsten, anläggande av planteringsytor och trädplantering, komplettering med belysningsstolpar och nya armaturer, komplettering med dräneringsledningar samt anläggande av ny lekpark.
Nybyggnad av körbanor/gator & VA-ledningar i Upplands Väsby
Uppbyggnad av körbanor 700m, tryck+spont och VA-arbeten.
Ombyggnad av gata i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av Smedbyslingan.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Upplands Väsby
Bygglov för nybyggnad av padel- och tennisbanor.
Nybyggnad av plank i Upplands Väsby
Bygglov för nybyggnad av plank kranvägen 6-8.
Nybyggnad av transformatorstation i Upplands Väsby
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.