Alla aktuella anläggningsprojekt i Upplands-Bro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av infrastruktur i Bro, Detaljplan 1
Groventreprenad Trädgårdsstaden i Bro, etapp 1. Syftet med utbyggnaden är att direkt söder om järnvägen i Bro möjliggöra utvecklandet av ett område för bostäder med inslag av verksamheter och service. Planen omfattar ca 900 nya bostäder, två förskolor, en F-9 skola och en idrottshall samt övriga ytor så som parker och naturlek. Den ger också möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen samt möjlighet till odling/kolonilottsområden. Planen är den första detaljplaneetappen av tre för det område som behandlades i planprogrammet ”Trädgårdsstaden i Bro”. Inför groventreprenaden pågår en förberedande markförstärkningsentreprenaden med kalkcementstabilisering, entreprenaden beräknas vara färdigställd det tredje kvartalet 2021. I kommande upphandling ingår lednings- och mediaförläggning, uppbyggnad av körbanor upp till en grov överbyggnadsnivå. I vissa delar kommer även finplanering ingå.
Byte av ställverk och kontrollanläggning i Upplands-Bro
Ombyggnad av 20/10kV-station. Omfattar cirka elva fack och två transformatorer.
Nybyggnad av spillvattenledning och överföringsledning mm i Tjusta
VA-Upplands-Bro kommun ska bygga ut kommunalt VA-ledningsnät till flera bebyggelseområden på Norra Upplands-Bro. Ledningsnätet kommer att bestå av överföringsledningar till stor del. Dessa ledningar kopplar ihop bebyggelseområden och de närliggande fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp. Projektet är delat på 4 etapper och denna entreprenad utgör etapp B.
Nybyggnad av spillvattenledning och överföringsledning mm i Tjusta
VA-Upplands-Bro kommun ska bygga ut kommunalt VA-ledningsnät till flera bebyggelseområden på Norra Upplands-Bro. Ledningsnätet kommer att bestå av överföringsledningar till stor del. Dessa ledningar kopplar ihop bebyggelseområden och de närliggande fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp. Projektet är delat på 4 etapper och denna entreprenad utgör etapp C.
Nybyggnad av spillvattenledning och överföringsledning mm i Tjusta
VA-Upplands-Bro kommun ska bygga ut kommunalt VA-ledningsnät till flera bebyggelseområden på Norra Upplands-Bro. Ledningsnätet kommer att bestå av överföringsledningar till stor del. Dessa ledningar kopplar ihop bebyggelseområden och de närliggande fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp. Projektet är delat på 4 etapper och denna entreprenad utgör första delen etapp A. Utbyggnaden gäller för överföringsledningar på 1010 meters sträckning med korta av stickande huvud- och servisledningar till närliggande fastigheter med förbindelsepunkter.
Tillbyggnad av infartsparkering i Bro
Avser parkeringsplatser i området kring järnvägsstationen i centrala Bro, så kallade infartsparkeringar.
Nybyggnad av GC-väg i Kungsängen, Etapp 2
Byggnation av gång- och cykelbana på Artistvägen etapp 2.
Nybyggnad av gc-bana samt busshållplatser vid Österhagen i Bro, etapp 2
Entreprenaden omfattar: Byggnation av anslutande gång- och cykelbanor, nytt övergångsställe på Enköpingsvägen, två nya busshållplatser vid Österhagen samt trafiksäkerhetsåtgärder på Enköpingsvägen.
Ombyggnad av busshållplatser mm i Bro, etapp 2
Etapp 2 avser ombyggnad av två nya busshållplatser/ombyggnad av ett nytt övergångsställe på Enköpingsvägen samt två busskuddar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov tom 2031-05-08 för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av nätstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av reservkraftstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ändrig av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kungsängen
Bygglov för uppförande av 4 st utomhusbanor för padel.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.