Alla aktuella anläggningsprojekt i Tyresö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gång & cykelväg i Trollbäcken
Avser utveckling längs Vendelsövägen i Trollbäcken. I programmet föreslås fler bostäder, bättre service och fler verksamheter, men även levande torg och platser för möten.
Anläggande av cirkulationsplats i Tyresö kommun
Avser cirkulationsplats vid Bollmoravägen/Njupkärrsvägen.
Nybyggnad av spänger vid Tyresö strandängar
Denna förfrågan omfattar anläggande av spänger på mark och i vatten, bryggor samt tillfartsvägar till anläggningen.
Anläggande av strandpromenad i Tyresö kommun
Avser anläggande av strandpromenad vid Strandängarna.
Bro över Nyforsviken i Tyresö
Avser bro över Nyforsviken.
Upprustning av park i Tyresö
Detta objekt utgör den södra delen av Trollbäckens kommundelspark; Fornuddsparken. Denna del ska upprustas och utvecklas genom bland annat ny belysning, ny möblering samt nya planteringar. Sträckan ska vara en övergång mellan parkens mer aktiva delar och det naturlika fornlämningsområdet längst i söder.
Utbyggnad av infrastruktur i Södergården, Tyresö
Objektet avser utbyggnad av infrastrukturen för två nya kvarter i anslutning till Vendelsövägen. Objektet omfattar bland annat ny gatustruktur, VA, el, fiber och fjärrvärme samt förberedelse för gatubelysning. Arbetsområdet är beläget på Vendelsövägen mellan Kärrvägen och Svalvägen.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Tyresö kommun
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Exploatering för skola/förskola i Tyresö
Projektet ligger stilla. Uppskattad byggstart och kostnad.
Reparation av bro över väg 229 vid Bollmora
Reparation av kantbalkar och broplattan under bron.
Ombyggnad av markanläggning i Tyresö
Schaktning/fyllning av allmän plats Bollmora 2:1,Näsby 4:1469.
Ombyggnad av markanläggning i Tyresö
Schaktning/fyllning av tomtmark.
Nybyggnad av plank i Tyresö
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tyresö
Anläggning av parkeringsplatser.
Ombyggnad av va-ledning i Tyresö
Anordnade av enskild va-anläggning.
Ombyggnad av va-ledning i Tyresö
Anslutning till kommunalt va.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.