Alla aktuella anläggningsprojekt i Tyresö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt exploateringsområde för nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 3 Infra
Entreprenaden avser groventreprenad med utbyggnad av infrastrukturen för flera nya bostadskvarter i anslutning till Bollmora centrum Objektet omfattar bland annat ny gatustruktur, VA, sopsugsledningar, el, fiber och fjärrvärme samt gatubelysning men ej finplanering. Omfattande samordning kommer att krävas med sidoentreprenörer och omkringliggande arbeten då det är många entreprenader i området. Denna entreprenad omfattar sträcka Simgatan från Tidvattengatan tom Bollmoravägen. Sträcka Älvdansgatan från Simgatan och avslutas med en vändplan. Stickgata samt GC väg, Snöflingegränd samt GC väg.
Finplaneringsarbeten i Norra Tyresö, etapp 2
Infrastrukturen är utbyggd, äldreboende är under uppförande.
Anläggande av dagvattendamm i Stockholm
Entreprenaden omfattar anläggning av en dagvatteanläggning. Anläggningen består av två inlopp och ett utlopp till befintliga dagvattenledningar samt meandrande diken med två djupzoner. Anläggningen är cirka 125 m lång och ska hålla en vattenvolym på cirka 300 m³ och en yta om cirka 800 m².
Ny torgyta i Tyresö
Avser finplaneringsarbeten.
Nybyggnad av damm i Tyresö
Entreprenaden omfattar jord- och bergschakt för ett dike och intilliggande dagvattendamm, dagvattenledning och två nedstigningsbrunnar.
Installation av sopsugsanläggning, Norra Tyresö centrum etapp 3 och 4
Denna upphandling avser sopsugsledning som ska förläggas i Norra Tyresö Centrum, Etapp 3 och 4. Entreprenaden består av tre (3) st huvuddelar: Huvuddel 1 – Sopsugsledningar i Etapp 3. Huvuddel 2 – Sopsugsledning (huvudnät) i Etapp 4. Huvuddel 3 – Sopsugsledningar till papperskorgar samt papperskorgsventiler i Etapp 4.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).