Alla aktuella anläggningsprojekt i Tyresö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Installation av publik laddning vid infartsparkeringar i Tyresö, Botkyrka m fl
De åtta kommunerna på Södertörn – Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, och Tyresö – vill med denna förfrågan undersöka intresset att bygga publika laddplatser på infartsparkeringar. I de åtta kommunerna finns totalt 53 infartsparkeringar/pendelparkeringar, vars främsta syfte är att underlätta resande med bil till och från knutpunkter för kollektivtrafik. På dessa infartsparkeringar finns totalt ca 4 500 parkeringsplatser.
Exploatering för bostäder mm i Tyresö
Avser ombyggnation av befintlig väg/ nybyggnation av väg med tillhörande gång- och cykelbanor, jord och bergschakt, VA-arbeten, elarbeten, vägbelysning, växtbäddar, inköp av träd och buskar samt plantering, samordning, garantiskötsel av växter.
Ny torgyta i Tyresö
Avser finplaneringsarbeten.
Installation av laddstolpar till elbilar i Tyresö
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).