Alla aktuella anläggningsprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gång- och cykeltunnel i Täby
Avser en ny GC-tunnel under Bergtorpsvägen.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum. Marken ägs av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik.
Nybyggnad av gata och va mm i Täby
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser förberedande markarbeten inför byggnation, nybyggnad av gata och va mm.
Nybyggnad av dagvattenanläggning i Täby
Planer för nybyggnation av dagvattenanläggning vid Prästgårdsdammen.
Anläggande av gator och park i Täby Park
Avser anläggande av gator och park.
Ny- och ombyggnad av gc-väg i Täby
Ny och ombyggnad av Erikslundstråket.
Anläggande av VA-ledningar i Täby Park
Avser VA-anslutning i Täby Park.
Byte av konstgräs i Täby
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Avser Nytt konstgräs i Erikslund.
Ombyggnad av skolgård i Täby
Ombyggnad av skolgården på Internationella Engelska skolan.
Byte av plank vid uteplats i Täby, etapp 2
Avser byte av plank vid uteplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av damm i Täby
Bygglov, marklov uppförande av cermoniplats och damm.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Täby
Tidsbegränsat uppförande av padelanläggning tom. 2029-12-31.
Installation av laddstolpar till elbilar i Täby
Avser installation av laddstolpar till elbilar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.