Alla aktuella anläggningsprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Täby kyrkby-Kragstalund
Utbyggnad till dubbelspår ca 2,5 km. Ca 1,3 km lång bullerskärm.
Nybyggnad av gång- och cykeltunnel i Täby
Avser en ny GC-tunnel under Bergtorpsvägen.
Nybyggnad av elnät i Arninge, Täby
Avser nybyggnation av elnätet i Arninge i nordöstra Täby med syfte att öka kapaciteten, leveranssäkerheten och redundansen i Ellevios nät. Projektet omfattar schakt och förläggning av kraftkabel med spänningsnivå 20kV. I arbetet ingår även förläggning av optorör.
Ny- och ombyggnad av gc-väg i Täby
Ny och ombyggnad av Erikslundstråket.
Byte av konstgräs i Täby
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Avser Nytt konstgräs i Erikslund.
Byte av belysning samt ombyggnad teknikhus sträckan Täby centrum-Rydbo
Byte belysning, förbättring av säkerhet vid övergångar, nya teknikhus vid Täby centrum och Galoppfältet, ombyggnad av teknikhus vid Viggbyholm och Rydbo.
Byte av plank vid uteplats i Täby, etapp 2
Avser byte av plank vid uteplats.
Ombyggnad av skolgård i Täby
Ombyggnad av skolgården på Internationella Engelska skolan.
Ombyggnad av gc-väg i Täby
Avser ombyggnad av gc-väg mellan E18 till Nytorpsvägen. Omfattar ca 250-300 m.
Ombyggnad av gc-väg i Täby
Avser ombyggnad av Nytorpsvägen. Omfattar ca 250-300 m.
Ombyggnad av mur i Täby
Bygglov för ombyggnad av mur.
Nybyggnad av altan i Täby
Bygglov för uppförande av altan och plank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddskärm.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Täby
Bygglov för uppförande av padelbanor.
Nybyggnad av transformatorstation i Täby
Bygglov för uppförande av transformatorstation och teknikbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Täby
Bygglov för uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Bygglov, marklov dagvattendike.
Rivning av transformatorstation i Täby
Rivningslov rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Marklov anordnande av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov för övrigt på flerbostadshus, garagebyggnad, skola/skolpaviljong.
Installation av laddstolpar till elbilar i Täby
Avser installation av laddstolpar till elbilar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.