Alla aktuella anläggningsprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gång- och cykeltunnel i Täby
Avser en ny GC-tunnel under Bergtorpsvägen.
Nybyggnad av elnät i Arninge, Täby
Avser nybyggnation av elnätet i Arninge i nordöstra Täby med syfte att öka kapaciteten, leveranssäkerheten och redundansen i Ellevios nät. Projektet omfattar schakt och förläggning av kraftkabel med spänningsnivå 20kV. I arbetet ingår även förläggning av optorör.
Anläggande av gator och park i Täby Park
Avser anläggande av gator och park.
Påslag på Käppalatunneln vid Ellagårdsvägen, Täby
Avser en kompletterande anslutning vid Ellagårdsvägen till Käppalas spillvattentunnel. Det område som avlastas från det nedströms liggande ledningsnätet består av cirka 5000 personer. Anslutningen ska göras med självfall, sträckan är drygt 200 meter. Käppalaförbundet kräver att flödesmätning anordnas innan påsläpp på tunneln, varför även en mätarkammare ska anläggas.
Ny tillfart till idrottsplats i Täby
Infart, p-plats, lekplats, vändplan, gc-väg, belysning.
Utbyte av reläskydd i fördelningsstationer i Täby
Entreprenaden omfattar reläskyddsbyte, RTU-byte samt installation av ny stationsbuss, stationsdator och skärm (HMI) i 3 st fördelningsstationer i Täby, samt med option om utförande motsvarande arbete i ytterligare 3 st stationer.
Byte av belysning samt ombyggnad teknikhus sträckan Täby centrum-Rydbo
Byte belysning, förbättring av säkerhet vid övergångar, nya teknikhus vid Täby centrum och Galoppfältet, ombyggnad av teknikhus vid Viggbyholm och Rydbo.
Ombyggnad av gc-väg i Täby
Avser ombyggnad av gc-väg mellan E18 till Nytorpsvägen. Omfattar ca 250-300 m.
Ombyggnad av gc-väg i Täby
Avser ombyggnad av Nytorpsvägen. Omfattar ca 250-300 m.
Rivning av lekplats i Täby, etapp 1
Avser rivning av lekplats och nybyggnad av grönområde i Täby. Etapp 2 - 2114774.
Nybyggnad av mast i Täby
Bygglov för uppförande av mast/basstation.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank.
Tillbyggnad av plank i Täby
Bygglov för övrigt på plank,.
Förstärkning av yttre barriär vid Hagby deponi, Täby
Objektet avser att förstärka vallen/barriären längsmed Hagby avslutade deponis ytterkant, samt att på denna vall bygga väg för promenad- och biltrafik.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.