Alla aktuella anläggningsprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påslag på Käppalatunneln vid Ellagårdsvägen, Täby
Avser en kompletterande anslutning vid Ellagårdsvägen till Käppalas spillvattentunnel. Det område som avlastas från det nedströms liggande ledningsnätet består av cirka 5000 personer. Anslutningen ska göras med självfall, sträckan är drygt 200 meter. Käppalaförbundet kräver att flödesmätning anordnas innan påsläpp på tunneln, varför även en mätarkammare ska anläggas.
Nya biooljepannor till panncentral i Täby
Avser en funktionsentreprenad för installation och driftsättning av två nya biooljepannor i befintlig panncentral Farmen i Täby kommun. Entreprenaden innefattar leverans, montage och driftsättning av 2 x 12,5 MW biooljeeldade hetvattenpannor med erforderlig maskinutrustning, rökgasrening, övervakningsutrustning mm.
Nya teknikbyggnader i Täby, etapp 1
Nya teknikbyggnader i Täby kommun
Ny grind med automatöppning till Hagby Återvinningsanläggning, Täby
Objektet avser en grind med automatöppning till återvinningsanläggningen Hagby, Täby. Leverans och eventuell installation ska koordineras med pågående entreprenad för byggande av väg.
Ny väg och ramp till MOB-förråd vid Hagby Återvinningsanläggning, Täby
Objektet avser nybyggnation av en ramp på en existerande hårdgjord yta och genom att schakta genom en befintlig vall. Rampen ska sedan anslutas till ny väg på en sträcka där det idag går att framföra fordon.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).