Alla aktuella anläggningsprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Finplanering av gata och park i Stora Ursvik, Sundbyberg
Objektet avser utförande av finplanering av gång- och cykelväg längs Gamla Enköpingsvägen delen vid Wåhlins etapp 3, Östra parkslingan och trapplopp 3. Objektet är beläget norr om Enköpingsvägen i stadsdelen Stora Ursvik, Sundbyberg stad.
Förberedande grundläggning/Spontentreprenad för Kv Tjuren och Södra Kvarteren i Ursvik
Denna entreprenad avser del 1, förberedande grundläggning genom schakt och spont under detaljplaneskede innan tvärbana och vägar byggs. Projektet handlas upp som en samverkansentreprenad i tre faser.
Ombyggnad av bostadsgård i Sundbyberg
Avser upprustning av bostadsgård för Skvadronen 6 och 7, Sundbyberg.
Ombyggnad av temalekplats i Sundbyberg
Upprustning av lekplats.
Markarbeten på gata i Sundbyberg
Sträckan är 400 meter lång och arbetet delas upp i två etapper. Etapp 1 som startar från mitten och går mot Fredsgatan. Därefter görs etapp 2 mot Esplanaden.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundbyberg
Bygglov för att anlägga parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Bygglov för parkeringar och stödmur.
Nya gång- och cykelbanor mm i Sundbyberg
Gång- och cykelbanor färdigställs på båda sidor om Tulegatan och de ansluts mot Solnas befintliga cykelbanor. Gränsgatan enkelriktas i norrgående riktning. Den södra öppna ytan får ny plattsättning samt planteringar och sittplatser med inbyggd belysning. Hela platsen ska få ny och mer effektiv belysning. Övergångsstället som korsar Tulegatan tillgänglighetsanpassas och en ny välkomnande vägmålning placeras på cykelbanorna både in och ut från Sundbyberg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.