Alla aktuella anläggningsprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny gc-bro i Sundbyberg
Avser en ny gång- och cykelbro över Enköpingsvägen, ca 170 m.
Mark- och ledningsarbeten vid exploateringsområde, Ursviks Västra delar, etapp 4
Ursviks västra delar exploateras i samband med utbyggnad av Tvärbanan Kistagrenen. Denna entreprenad omfattar Schakt och fyll för tvärbana, gata och VA-ledningar, Ledningsförläggning VA, Bergssprängning, Tillfällig dagvattendamm, Markförstärkning samt Markarbeten för övriga ledningar.
Ombyggnad och breddning av bro mellan Sundbyberg-Stockholm
Ett samarbete mellan Stockholms stad och Sundbybergs stad för att bredda gång- och cykelbanor (lägga till cykelbanor på bron). Halva bron ägs av Stockholms stad och den andra halvan av Sundbybergs stad.
Ombyggnad av temalekplats i Sundbyberg
Upprustning av lekplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundbyberg
Bygglov för att anlägga 7 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sundbyberg
Bygglov för bullerskyddande åtgärder i form av skärm/inglasning.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Bygglov för stödmur i samband med utbyggnad av tvärbanan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.