Alla aktuella anläggningsprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Mark och anläggningsarbeten längs Mälarbanan mellan Duvbo-Spånga (Bromsten)
Duvbo-Spånga, etapp 1 på sträckan ca km 10+660 - 11+000. Rivning och demontering av befintlig BEST-anläggning och växlar, mark och kanalisationsarbeten, ny BEST-anläggning. Bandel 445.
Ny gc-bro i Sundbyberg
Avser en ny gång- och cykelbro över Enköpingsvägen, ca 170 m.
Konsult för projekterings- och utredningsarbete Sundbyberg-Solna, program Mälarbanan
Uppdraget består av att, under upphandling och utförande av entreprenad E9965, bistå beställaren med projekterings- och utredningsarbeten samt med expertstöd och resursförstärkning för ingående och angränsande anläggningsdelar.
Ombyggnad av park i Sundbyberg
Staden bygger om Storskogsparken i fastigheten Vargen 4 vid Skogsbacken i samarbete med Förvaltaren.
TA-plansamordnare till Program Mälarbanan
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare tre år. Förlängning sker då med ett år i taget.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).