Alla aktuella anläggningsprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av tunnlar i Solna
Underhållsarbete i de 4 järnvägstunnlarna närliggande Solna Station (A, U, D, N).
Nybyggnad av gc-väg vid Tomtebodaterminalen i Huvudsta, Solna
Utbyggnad Allmän plats. Ny GC-väg i anslutning till den nya bussdepån i Tomteboda och under Essingeleden. Entreprenaden innehåller GC-väg, platsgjutna betongkonstruktioner, belysning, planteringsytor m m.
Padelanläggning och klätterbana på taket av Mall of Scandinavia
Unibail-Rodamco-Westfield har påbörjat bygget av en ny sportanläggning på taket av Westfield Mall of Scandinavia. Tre padelbanor och en klätteranläggning planeras att invigas i sommar, där gymkedjan Sats kommer att stå för driften av padelbanorna och aktören BLX för klättringsdelen. Satsningen blir unik i sitt slag i såväl utformning som koncept.
Ny växelförbindelse på Tomteboda bangård
Ny växelförbindelse växel 180a/b vid Tomteboda övre.
Utbyggnad av cykelnätet i Solna
Fortsatt utveckling av cykelinfrastrukturen i Solna.
Utbyggnad av VA och allmän plats längs Solnavägen i Solna
Objektet avser utbyggnad av VA-ledningar samt etapp 1 i ombyggnaden av en ca 300 m lång del av Solnavägen, mellan Sundbybergsvägen i nordväst och Ostkustbanans järnvägsviadukt i sydost.
Mark- och ledningsarbeten vid kv Idrottsplatsen i Norra Frösunda, Solna
Avser ny- och ombyggnad av allmän plats inom och i anslutning till Kv Idrottsplatsen.
Nybyggnad av gc-bro i Solna
Objektet avser anläggning av en dagvattendamm på 1100 m2 samt en 4 meter lång gång- och cykelbro. Avser rivnings- och röjningsarbeten, schaktarbeten, ledningsarbeten och marköverbyggnader i naturkänsliga miljöer.
Utbyggnad av utlopp från sjö i Solna
Naturligt utlopp i Råsta sjön.
Nybyggnad av mur i Solna
Bygglov för nybyggnad, stödmur.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Solna
Bygglov för uppförande av padelbana, ansökan om strandskyddsdispen.
Miljöinventering projekt ERTMS, entreprenad Scanmed Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Byte av kylmaskiner på el-kiosk i Solna
Avser projektering, leverans, montage samt idriftsättning till fullt fungerande anläggning.
Renovering av innergård i Solna
Med planerad start under våren/försommaren 2021 kommer vi att renovera bjälklaget på vår innergård. I samband med detta kommer vi även att ge innergården en ny och modern layout.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.