Alla aktuella anläggningsprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gc bro och gc-väg i Solna
Planer finns att bygga en ny gc-bro över Ålkistan.
Utbyggnad av allmän plats vid Solnavägen i Solna
Objektet avser utbyggnad av allmän platsmark i anslutning till nytt bostadskvarter, utefter Solnavägen, Solna. GC-banor, angöring, belysning.
Nybyggnad av park i Solna
Den nya stadsdelen Järvastaden växer fram på gränsen mellan Solna och Sundbyberg. Parken kommer även att ha många funktioner som är viktiga för välbefinnandet, den ska tillföra attraktiva och positiva värden för stadsdelens sociala liv, samtidigt som estetiska och ekologiska värden ska förenas med trygghetsskapande planering av området.
Markarbeten, flytt av grusvägar och etablering av grindpartier, Hagaparken, Norra Haga
Projektet avser markarbeten, ombyggnad av befintlig gata med nya ytskikt, belysning, avskärmande träplank vid befintlig lada samt etablering av grindpartier, Hagaparken, Norra Haga.
Ombyggnad av utemiljö vid bostäder i Solna
Kv. Hallen innergårdar skall upprustats för att öka orienteringsbarheten, tillgängligheten och ge utemiljön ett lyft för de boende. Bostadsgårdarna i Kv. Hallen erbjuder grönska och generösa ytor. Projektet avser även ombyggnation av befintlig belysning på Kv. Hallen i Solna
Nya kollektivkörfält och sidoräcken längs E4/E18 vid Järva krog
Nytt kollektivkörfält på den södergående avfarten från E4 vid trafikplats Järva krog.
Byte av värmeväxlarplattor vid Haga växlarstation VVX3, Solna
Vid Haga växlarstation står totalt fyra värmeväxlare som utgör grunden för värmeutbytet mellan de två separata fjärrvärmenäten. Entreprenaden omfattar plattbyte på värmeväxlare 3 (VVX3) som idag ej uppnår fullgod effekt.
Förberedande arbeten för exploatering i Hagalund, Solna
Solna stad ska förbereda en exploatering inom fastigheten Hagalund 4:10 m fl. De förberedande arbetena omfattar i huvudsak bergschakt.
Reparation av broar i Solna
Avser reparation av broarna B-861, B-832, B184-25-1 och B-933 i Solna. Entreprenaden innefattar renovering.
Ny markförlagd fjärrvärmekulvert vid Nobel Forum i Solna
Kulvert för egen anslutning/abonnemang för fjärrvärme. Uppdraget avser schakt och ledningsförläggning av ca 60 m FJV kulvert i mark med förenliga arbeten. Arbetsområdet är lokaliserat på Akademiska hus mark samt SFV´s mark i Solna, Nobels väg/Berzelius Väg.
Projekteringsledare planskede till Program Mälarbanan sträckan Huvudsta-Duvbo
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare två år. Kontraktet förlängs 1+1 år.
Byte av kylutrustning i By 95:62, VIR-huset, Karolinska Institutet i Solna
Entreprenad avser installationer för 3 st kylrum och 1 st frysrum inom Karolinska institutet och installationerna ska ersätta befintliga installationer som idag försörjer rummen med kyla.
Teknisk specialist Hydrogeologi för Trafikverket
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år. Placeringsort Solna.
Bygglovsspecialist avseende införande av ERTMS
Bygglovsspecialist - markåtkomst och bygglov. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare ett (1) + ett (1) år. Placeringsort Solna.
Junior projektledare Järnväg och elkraft, Stockholm
Option: 2024-07-01 tom 2025-06-30.
Resurskonsult produktionsplanering för mötesplats Nacka samt E4/E20 Hallunda-Fittja
Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år. Produktionsplanering inom två projekt: Mötesplats Nacka respektive E4/E20 Hallunda- Fittja. Placeringsort Solna.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).