Alla aktuella anläggningsprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Installation av rulltrappor längs nya tunnelbanan vid stationerna Södra Hagalund och Arenastaden
22 st rulltrappor till stationerna Södra Hagalund och Arenastaden varav 9 st lyfthöjd >30 m.
Ombyggnad av signalställverk i Hagalund
Utbyte av utdelssystem i signalställverk, JZU840 till OCS950.
Reparation av broar vid trafikplats Nyboda
Reparation av kantbalkar, utbyte av övergångskonstruktioner och tätskikt.
Nybyggnad av gc bro och gc-väg i Solna
Planer finns att bygga en ny gc-bro över Ålkistan.
Projekteringsledare grundvatten och sättningar till program Mälarbanan
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare tre (3) år. Förlängningen sker då 1 + 1 + 1 år. Stationeringsort Solna och Sundbyberg.
Nybyggnad av verkstadshall i Solna
Bygglov för nybyggnad, svarv-och saneringshall för tåg.
Ombyggnad av gata och markanläggning i Solna, Etapp 2
Avser exploatering och ombyggnad av allmän platsmark kring och i anslutning till kv. Startboxen, Solna.
Utbyggnad av allmän plats vid Solnavägen i Solna
Objektet avser ombyggnad av Solnavägen utmed planerad och befintlig fastighet Kv. Banken. Projektet omfattar ny utformning av körfält, gång- och cykelbanor, angöringar, busshållplatser, gatuplanering och gatubelysning samt dagvattenåtgärd.
Kontaktledningsspecialist till Nya Stambanor
Stationeringsort Solna eller Norrköping. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Markarbeten inom Akademiska Stråket, Campus Solna
Etapp 2 omfattar anläggande av tegelmur från Campus Solnas västra del Berzelius plats/Tomteboda till dess östra del Medicinska Föreningen/Aula Medica, ombyggnad av gångväg parallell med tegelmuren samt ny belysning, sittmöbler mm och vegetation längs sträckan.
Projekteringsledare planskede till Program Mälarbanan sträckan Huvudsta-Duvbo
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare två år. Kontraktet förlängs 1+1 år.
Delprojektledare produktion till program Tvärförbindelse Södertörn
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Biträdande projektledare BEST till projekt Mälarbanan
Placering Solna-Sundbyberg. Kontraktstid 2 år, option är 2+1+1 år.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).