Alla aktuella anläggningsprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av allmän platsmark inom exploateringsområde i Solna
Objektet avser första utbyggnadsetappen för allmän platsmark inom exploateringsområdet i Huvudsta 3:1 utefter Huvudstaleden, Alphyddevägen, Jonstorpsvägen i Solna. Omläggning och nybyggnad av ledningar, VA, fjärrvärme, fjärrkyla, fiber, el. Nya gatudragningar inom detaljplan, ombyggnad av befintliga gator.
Byggledare väg- och järnvägstunnlar samt bergsspecialist till region Öst/Stockholm
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Nybyggnad av parkeringshus i Solna
Bygglov för nybyggnad, garage för bostäder och handel.
Nybyggnad av verkstadshall i Solna
Bygglov för nybyggnad, svarv-och saneringshall för tåg.
Nybyggnad av sopsuganläggning i Solna
Avser ny sopsuganläggning i Huvudsta.
Ombyggnad av gata och torg i Solna
Planer för ombyggnad av gata och ingång till pendeltågstaton samt nybyggnad av ett litet torg i Bagartorp, del av Järva 2:9 m.fl.
Reparation av betongbjälklag vid Solnaverket och Sundbybergsverket
Entreprenaden omfattar reparation av betongbjälklag i Solnaverket och Sundbybergsverket. Objekten är belägna i Solna Stad med adress Solnastrandväg 37 (Solnaverket) och i Sundbyberg med adress Dimslöjan 2 (Sundbybergsverket).
Nybyggnad av damm & gc-bro i Solna
Objektet avser anläggning av en dagvattendamm på 1100 m2 samt en 4 meter lång gång- och cykelbro. Avser rivnings- och röjningsarbeten, schaktarbeten, ledningsarbeten och marköverbyggnader i naturkänsliga miljöer.
Komplettering av vägräcken längs E4/E20 vid Järva krog
Komplettering vägräcken på TEN-T-vägnätet.
Markarbeten för utearbetsplatser, Campus Solna
Denna entreprenad innebär att markytan omvandlas till en grön yta med gångstigar, växtlighet och plats för utearbetsplatser för områdets studenter, forskare och andra verksamma.
Rivning av damm samt anläggning av utlopp vid Råstasjön i Solna
Tekniska förvaltningen har för uppdraget behov av att upphandla en (1) Entreprenör för rivning av en (1) damm och anläggning av ett (1) naturlikt utlopp från Råstasjön. Upphandlingen avser rivnings- och röjningsarbeten, schaktarbeten och marköverbyggnader i naturkänsliga miljöer.
Nybyggnad av tunnel i Solna
Bygglov för nybyggnad, tunnel, fjärrvärmeledningar.
Byte av värmeväxlarplattor vid Haga växlarstation, Solna
Avser komplett utbyte av värmeväxlarplattor inkl. tillhörande packningar på VVX2 vid Haga växlarstation.
Resurskonsult projektledare samordning och migrering till projekt ERTMS, placering Solna
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 6+6 månader.
Ombyggnad av terminal i Solna
Anmälan av byggåtgärd installation/ ändring hiss, terminalbyggnad.
Uppförande av stängsel i Ulriksdal, Solna
Avser byggnation av hagmarksstängsel (totalentreprenad) i Ulriksdals naturreservat, Solna kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).