Alla aktuella anläggningsprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gc-väg vid Tomtebodaterminalen i Huvudsta, Solna
Utbyggnad Allmän plats. Ny GC-väg i anslutning till den nya bussdepån i Tomteboda och under Essingeleden. Entreprenaden innehåller GC-väg, platsgjutna betongkonstruktioner, belysning, planteringsytor m m.
Utbyggnad av VA och allmän plats längs Solnavägen i Solna
Objektet avser utbyggnad av VA-ledningar samt etapp 1 i ombyggnaden av en ca 300 m lång del av Solnavägen, mellan Sundbybergsvägen i nordväst och Ostkustbanans järnvägsviadukt i sydost.
Brobyte vid Järvaån
Järvaån kulvert, bandel 401 km 6+100.
Utbyggnad av allmän plats i Solna
Avser utbyggnad av ny gata i anslutning till nytt kvarter. Gatan utgör förlängning av Kolonnvägen och ansluter mot Överjärva Gårdsväg och vägen under järnvägsbron som ansluter mot Gunnebovägen.
Nybyggnad av dagvattendamm och gc-bro i Solna
Objektet avser anläggning av en dagvattendamm på 1100 m2 samt en 4 meter lång gång- och cykelbro. Avser rivnings- och röjningsarbeten, schaktarbeten, ledningsarbeten och marköverbyggnader i naturkänsliga miljöer.
Nybyggnad av mur i Solna
Bygglov för nybyggnad, murar tråg för gc-väg.
Nybyggnad av transformatorstation i Solna
Bygglov för nybyggnad, transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Solna
Bygglov för parkeringsplatser, 2-3 st och ny avfallshantering för matavfall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Solna
Bygglov för parkeringsplatser, flerbostadshus.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd, ljudabsorberande tak över padelbanor.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Solna
Bygglov för uppförande av padelbana, ansökan om strandskyddsdispen.
Utvändigt underhåll av sopanläggning i Solna
Bygglov för ändring av fasad, sopkomprimator.
Miljöinventering projekt ERTMS, entreprenad Scanmed Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Byte av kylmaskiner på el-kiosk i Solna
Avser projektering, leverans, montage samt idriftsättning till fullt fungerande anläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.