Alla aktuella anläggningsprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Omledning av E4 samt ny bro vid Helenelund
Huvuddel 1: omledning av E4 vid Helenelund, grundläggning för provisorisk bro, ny arbetsväg. Huvuddel 2: rivning av vägport vid Helenelund, uppbyggnad av ny permanent bro, rivning av omledningsväg, återställande av mark, ny fjärrvärmepumpstation.
Ny 400 kV-ledning Hamra - Överby
Hamra-Överby ny 400 kV-ledning.
Ombyggnad till boulevard i Sollentuna
Separata körfält, trädallé, cykelbanor, p-platser.
Återställning av park samt ny lekpark i Sollentuna
Denna entreprenad omfattar arbeten för att återställa parkmark som tidigare använts för tidigare paviljonger. Rivning och demontering av gammal lekpark samt uppbyggnad av en ny lekpark inklusive fallskydd, inköp av och montering av ny utrustning. Uppbyggnad av växtbäddar för gräs, äng, träd, buskar perenner och lökväxter. Anläggning av grusvägar och montering av bänkar och papperskorgar i parken. Anläggning av belysningsfundament, läggning av kabelskyddsrör för belysning samt flytt av del av GC-väg.
Nybyggnad av hoppbacke K60 i Sollentuna
Avser nybyggnad av en större hoppbacke med måtten K60. Leverans av material och arbete plastöveryta underbacke kommer att upphandlas av Sollentuna kommun.
Nybyggnad av lekplats i Sollentuna
Bygglov för lekplats invid tegelhagsskolan på fastigheten helenelund 7:5, minkvägen 53.
Nybyggnad av altan i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av pergola samt marklov för kullar på fastigheten tureberg 25:3, love almqvists väg 1 (fågelsångsparken).
Nybyggnad av fritidsanläggning i Sollentuna
Tidsbegränsat lov t.o.m 2031-05-01 för nybyggnad av padelbanor.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten NORRVIKEN 2:72.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten REVISORN 2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.