Alla aktuella anläggningsprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av fjärrvärmeledningar mm, Sollentuna
Omfattar mark- och anläggningsarbeten, betongarbeten för utbyggnad av bef. kammare, samt nyförläggning av fjärrvärmeledningar samt mindre ombyggnationer av VA-anläggningar. Entreprenaden utförs i trafikmiljö utmed Bagarbyvägen i Sollentuna.
Anläggande av dagvattendammar i Edsberg, Sollentuna
Entreprenaden omfattar två dagvattendammar, Trädgårdsdammen och Parkdammen. Finplanering, grundläggning och ledningsomläggning runt dammarna samt utloppsledning till Edsviken.
Ut- och ombyggnad av allmän plats i Sollentuna, etapp 1
Denna entreprenad omfattar finplaneringsarbeten bl.a. rivning av befintlig kantsten, sättning av ny kantsten, rivning av asfalt, åtgärder för yt- och dagvatten från gatan och GC-banorna, två (2) st. nya trafiksignalanläggningar, nya belysningsstolpar, trädgropar och planteringar mm.
Nya portaler med vägvisning sträckan Tureberg-Häggvik
Utförande av portaler med vägvisning och installation av elektronisk trafikutrustning. Huvuddel 1 påbörjas 2022-08-01 och ska vara klart 2023-01-31. Huvuddel 2 påbörjas 2023-06-05 och ska vara färdigställt 2023-10-01.
Utbyggnad av Norrvikenleden och Hammarbacken i Sollentuna
Utbyggnad av delar av Norrvikenleden och Hammarbacken inkl den norra korsningen.
Renovering av betong på garage i Sollentuna
Entreprenaden avser renovering av garage, för åtgärdande av skador och defekter, beläget på källarvåning under bostadshus.
Nybyggnad av bensinstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal (servicestation) på fastigheten signalhornet 1, emblavägen 2.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).