Alla aktuella anläggningsprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Omledning av E4 samt ny bro vid Helenelund
Huvuddel 1: omledning av E4 vid Helenelund, grundläggning för provisorisk bro, ny arbetsväg. Huvuddel 2: rivning av vägport vid Helenelund, uppbyggnad av ny permanent bro, rivning av omledningsväg, återställande av mark, ny fjärrvärmepumpstation.
Nya driftplatser i Helenelund och Sollentuna
BEST-entreprenad nya driftplatser i Helenelund och Sollentuna samt nytt mittspår i Sollentuna.
Ny 400 kV-ledning Hamra - Överby
Hamra-Överby ny 400 kV-ledning.
Omläggning av ispister i Sollentuna
Avser rivning av befintlig och utförande av nya ispister på Sollentunavallen, Bandyplanen samt option på A-hallen. Projektet kommer utföras i 2 etapper.
Nybyggnad av gata i Sollentuna
Planer finns för en ny vägförbindelse mellan Norra Malmvägen och Danderydsvägen.
Nybyggnad av temalekpark i Edsvik
Ur investeringsbudget 2017-2020. Temalekpark Edsvik.
Nybyggnad av fotbollsplan i Sollentuna
Avser nyläggning av 11-mannakonstgräsplan samt tillhörande parkeringsytor, förråd och belysning på del av fastigheten Helenelund 7:5. På fastigheten idag finns en tillfällig förskola som ämnas rivas innan entreprenaden påbörjas.
Nybyggnad av lekplats i Sollentuna
Bygglov för lekplats invid tegelhagsskolan på fastigheten helenelund 7:5, minkvägen 53.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov för utjämning av mark på fastigheten eldsläckaren 11, hövdingevägen 98a.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten tidspegeln 5, kuskvägen 9.
Nybyggnad av begravningsplats i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad/utbyggnad av griftegårdsanläggning på fastigheten helenelund 7:9, griftegårdsstigen 7.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.