Alla aktuella anläggningsprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av station Tureberg (130)/70/10 kV i Sollentuna
Objektet avser att uppföra en ny stationsbyggnad innehållande nytt 145 kV luftisolerat ställverk, tre (3) stycken befintliga transformatorer, nya/befintliga nollpunktsutrustningar och nya EK batterier. Stationen kommer att matas med 70 kV men i framtiden planeras en spänningshöjning till 130 kV.
Ombyggnad av E4 mellan trafikplats Häggvik-Rotebro
Beläggningsarbeten och väganordningar.
Utbyggnad av dagvattendammar, VA-ledningar mm i Väsjön, Sollentuna
Beställaren har för avsikt att upphandla en entreprenör i partnering gällande ”Anslutningsprojekt Väsjön”. Entreprenaden består av tre huvuddelar enligt nedan: HD 1 ”Edsberg dagvattendammar”, HD 2 ”Landsnoravägen – Bäckvägen” och HD3 ”Bäckvägen – Skogängsvägen”, varav den tredje huvuddelen är en option.
Finplanering av gator och mark i Sollentuna kommun
Omfattar finplanering Norra Lummervägen, Norra gränd och Eriksbergsvägen norr om torget samt bullervall vid Södra Lummervägen, mellan E4 och Ostkustbanan i Helenelund, Sollentuna kommun.
Installation av kylanläggningar på brandstationer i Sollentuna, Knivsta, Järfälla och Bro
Entreprenaden omfattar nyinstallation av kylanläggningar på brandstationerna i Knivsta, Järfälla, Bro och Sollentuna. Objekteten är beläget inom följande fastigheter - Gredelby 1:123, med adress Gredelbyleden 23A, Knivsta. - Järfälla Jakobsberg 18:26, med adress Unionsvägen 8, Järfälla. - Upplands-bro Kockbacka 2:3, med adress Kockbacka, Bro. - Häggvik 2:1, med adress Hammarbacken 20, Sollentuna.
Marksanering och återställning av mark vid Strandvägen och Segeludden i Sollentuna
Denna entreprenad omfattar marksanering och återställning av mark från bl.a. gammal båtuppläggningsplats och fyllnadsmassor samt rivning av båtlyftar inklusive spår på land.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).