Alla aktuella anläggningsprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Omledning av E4 samt ny bro vid Helenelund
Huvuddel 1: omledning av E4 vid Helenelund, grundläggning för provisorisk bro, ny arbetsväg. Huvuddel 2: rivning av vägport vid Helenelund, uppbyggnad av ny permanent bro, rivning av omledningsväg, återställande av mark, ny fjärrvärmepumpstation.
Exploatering för nya bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Avser exploatering för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av parkeringsplatser vid Väsjön i Sollentuna
Ca 450 parkeringsplatser. Sanering: 1449494
Utbyggnad av Norrvikenleden och Hammarbacken i Sollentuna
Utbyggnad av delar av Norrvikenleden och Hammarbacken inkl den norra korsningen.
Marksanering av kommunal naturmark i Sollentuna kommun
Avser framtagning av kontrollplan för sanering, anmälan om efterbehandling, utförande av sanering samt slutrapport för gamla Sollentuna skjutbana.
Nybyggnad av hoppbacke K60 i Sollentuna
Avser nybyggnad av en större hoppbacke med måtten K60. Leverans av material och arbete plastöveryta underbacke kommer att upphandlas av Sollentuna kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för flytt av transformatorstation på fastigheten helenelund 7:5, skogstorpsvägen.
Nybyggnad av signalkiosk i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 4 signalkiosker på fastigheten tureberg 25:1, sollentuna station 1 & helenelunds station 1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 4 st parkeringsplatser på fastigheten rotsystemet 68, tomtegränd 1.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av mur på fastigheten edsberg 10:1, landsnoravägen 82.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten häggvik 2:1, kuskvägen (9).
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för transformatorstation på fastigheten signalhornet 2, emblavägen 2.
Ombyggnad av va-ledning i Sollentuna
Anmälan för ändring av va på fastigheten hästkraften 7, riddarevägen 21.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Ansökan om bygglov för anläggande av en ny tennisbana, en padelbana och parkering på fastigheten helenelund 6:39, sportvägen 35.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.