Alla aktuella anläggningsprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Finplanering vid bostadsområde i Sollentuna
Omfattar finplanering runt ett nytt flerbostadshus på Edsviksvägen, Sollentunavägen och Kungsvägen. Ombyggnad av korsning och två (2) nya övergångsställen samt rivning av befintlig väg för ombyggnad till grönyta. Entreprenaden omfattar även sänkning av bilväg på Sollentunavägen i anslutning till bostadskvarteret.
Nybyggnad av lokaler för bilservice i Sollentuna
Planer finns för nybyggnad av lokaler för bilservice.
Ombyggnad av station Tureberg (130)/70/10 kV i Sollentuna
Objektet avser att uppföra en ny stationsbyggnad innehållande nytt 145 kV luftisolerat ställverk, tre (3) stycken befintliga transformatorer, nya/befintliga nollpunktsutrustningar och nya EK batterier. Stationen kommer att matas med 70 kV men i framtiden planeras en spänningshöjning till 130 kV.
Ombyggnad till boulevard i Sollentuna
Separata körfält, trädallé, cykelbanor, p-platser.
Finplanering av torg samt beklädnad vägport i Sollentuna
Denna entreprenad omfattar finplanering i vägport och på torg mellan Ostkustbanan och E4 i Helenelund, Sollentuna kommun.
Leverans och montering av motorvägskontrollsystem på Norrortsleden i Sollentuna
Leverans och montering av motorvägskontrollsystem MCS på Norrortsleden väg 265 inom Sollentuna, Upplands Väsby och Täby kommuner. Sträckan Norrortsleden mellan bro över E18 (Frestavägen) och Törnskogstunneln.
Muddring av sediment i Svartbäcksdammen, Sollentuna
Svartbäcksdammen har varit i bruk under lång tid och tagit emot förorenat dagvatten från fastigheter väster om Norrvikenleden, bland annat Slangen 1 samt Ejdern 15 där en OKQ8 bensinstation funnits under många år. På Slangen 1 har Sollentuna brandstation och därefter Attunda brandkår under olika tidsperioder sedan 1967 haft verksamhet och utfört brandsläckningsövningar med användning av släckskum innehållande högfluorerade ämnen, PFAS.
Ombyggnad av bro över enskild väg norr om Sollentuna
Bro mellan trafikplats Häggvik och trafikplats Rotebro.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).