Alla aktuella anläggningsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikcentral i Södertälje
Nybyggnad av logistikcentral, lagerbyggnad, pumphus & sprinklertank och solceller på taket samt anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Avser tillbyggnad av kylcentral samt nybyggnation av 2 st ställverk.
Exploateringsarbeten inför verksamhetsområde Stockholm Syd, Södertälje kommun
Denna upphandling avser objektet gällande Markentreprenad Almnäs Etapp 3, Södertälje. Södertälje kommun utvecklar, tillsammans med Nykvarns kommun, verksamhetsområdet Stockholm Syd som ett logistik- och verksamhetsområde i sydvästra Stockholm.
Upprustning av Marenplan i Södertälje
Denna upphandling avser att ersätta befintliga kajer med nya kajkonstruktioner, eftersom de befintliga kajerna tjänat ut. I entreprenaden ingår även arbeten för ny fontän.
Ombyggnad av bränslehantering för panna 3 vid Igelstaverket i Södertälje
Avser ombyggnad av komplett anläggning gällande bränslehanteringen för panna3 (IGV3). I projektet ingår att förse de om- och nybyggda delarna med automatisk sprinkleranläggning.
Avveckling av luftledningar i området Viksberg-Viksäter-Holmen, Södertälje kommun
Avser utförandeentreprenad för avveckling av luftledningar och vissa fall förläggning av markledningar i området Viksberg-Viksäter-Holmen. Entreprenaden är uppdelad i olika etapper: Etapp 1 utförs under 2024/2025, Etapp 2 beräknas utföras under 2025/2026 och Etapp 3 beräknas utföras under 2026/2027.
Ombyggnad av tre el-stationer i Järna
För att möta elnätsförstärkningen och samhällets utveckling i Järnaområdet behöver mottagnings- och fördelningsstationerna YT71/H21 Järna, H15 Ullängen och H24 Mora kompletteras och renoveras.
Dilatationsbyte i Mellansverige
Byte av dilatationsanordningar i spår på 5 platser; Södertälje, Läggesta, Kungsör, Norsholm och Ekolsund inom Stockholms, Västmanlands och Södermanlands län. 14 st dilatationer.
Renovering av GC-tunnlar i Hovsjö, Södertälje
Entreprenad gällande ny isolering och mindre broreparationer på fem gång- och cykeltunnlar i Hovsjö. Objekten är belägna i Hovsjö, Södertälje kommun: 181-31-1 Gröndalsvägen väster om Tvetavägen 181-32-1 Hovsjövägen söder om Gröndalsvägen 181-37-1 Granövägen öster om Kvarstavägen 181-38-1 Granövägen väster om Kvarstavägen 181-39-1 Gröndalsvägen norr om Biörnövägen
Byte av konvektion 4c och Eko i Panna 1, Igelstaverket
Söderenergi avser att byta delar av tryckkärlet i panna P1 på Igelstaverket. Konvektion 4c är sliten och avsikten är att byta denna del utan förändringar i design. Ekonomisern är också sliten men har en design som Söderenergi vill ändra på för att förhindra störningar i driften. Totalt rör det sig om ca 8–10 km rör som ska bytas i pannan som producerar 80 MW fjärrvärme.
Renovering av GC-tunnlar i Fornhöjden, Södertälje
Avser ny isolering och mindre betongreparationer på två gång- och cykeltunnlar i Fornhöjden, samt option på GC-bro över Gärtunavägen vid Östertälje IP.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).