Alla aktuella anläggningsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje hamn
Parkeringshuset uppföres i markplan plus 4 plan eventuellt med tak (väderskydd) på översta planet beroende på höjdbegränsningar. Byggnaden grundläggs på stödpålar av betong eller likvärdigt. Byggnadsarean är ca 10 000 kvm. Bruttoarea ca 50 000 kvm.
Exploatering av utvecklingsområde i Södertälje
Uppdraget syftar till att ta fram idéskisser och underlag för utvecklingsområdet Weda, Gasellen 26 m.fl., med bostäder, handel och verksamheter. Underlaget ska ingå i ett planprogram som ska tas fram för området.
Förberedande arbeten vid Gerstaberg
Arbeten på Ostlänken och Västra Stambanan. Förberedande BEST-arbeten och en ny vägbro över Västra Stambanan med tillhörande anslutningsvägar.
Nybyggnad av logistikcentral i Södertälje
Ikea undersöker möjligheten att etablera en distributionscentral för Stockholsmregionen i Stockholm Syd-området. Möbeljätten har tecknat en ettårig markoption med Södertälje kommun i området, där man kan bygga 41 000 kvm nytt lager.
Nybyggnad av gc bro och ombyggnad av kajer, strandpromenader och torgyta, Södertälje
Vid Inre Maren och Marenplan planerar kommunen att bygga om kajer, strandpromenader, bryggor, torgyta samt att bygga en ny bro.
Ombyggnad till fossilfri basproduktion vid panna 1, Igelstaverket Södertälje
Söderenergi ska ställa om till fossilfri basproduktion för IGV panna 1. Dagens fossila brännare ska bytas ut till möjligheten att använda fossilfri startolja.
Ny överföringsledning mellan Hölö-Pilkrog i Järna
Avser överföringsledning mellan Hölö och Pilkrog. Ledningssträckan avser 2 parallella tryckavloppsledningar med dimension PE 450 sdr 11 (2 x 5 000 meter) och PE 400 sdr 11 (2 x 3000 meter) samt två pumpstationer. Ledningssträcka 8 km.
Reparation av två järnvägsbroar på sträckan Södertälje-Järna
Bandel 412, bro 3500-76-1 spårport för hamnspår och bro 3500-77-1 över E4:an i Södertälje. Sprickinjektering, komplettering av tätskikt, fogning och reparation av betongvalv och målning.
Renovering av parkeringsgarage i Södertälje
Omfattar renovering av parkeringsgaraget som är beläget på Flötet 1 (S:1), Abborrstigen, Pershagen, Södertälje.
Renovering av GC-tunnlar i Saltskog, Södertälje
Avser ny isolering och mindre betongreparationer på två gång- och cykeltunnlar av samma typ belägna i området Saltskog i Södertälje. Den ena är belägen på Stålhamravägen väster om Saltskogsvägen, den andra på Saltskogsvägen söder om Förvaltarvägen.
Nybyggnad av landfäste samt strandpromenad i Södertälje
Entreprenaden omfattar landfäste med tillhörande konstruktioner och El- och VA-ledningar till planerade flytande villor samt strandpromenad med tillhörande parkutrustningar.
Nybyggnad av maskinhall i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av maskinhus.
Renovering av bro i Södertälje
Renovering av bro vid Höglandsvägen över E4/E20. Avser ny isolering, byte av brofogar, rostskyddsmålning av brolager och mindre betongreparation på bron.
Bullerskydd av uteplatser längs Västra Stambanan, paket 6
Ca 50 fastigheter i befintlig miljö. Södertälje kommun.
Alléåtgärder vid Tullgarn slott, etapp 2
Plantering, beskärning och avverkningsåtgärder.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).