Alla aktuella anläggningsprojekt i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av uppställningsplatser och bryggor vid Stockholm Arlanda Airport
Projektet innebär en reinvestering i ca 30 uppställningsplatser på Arlanda Pir A, Pir B och Pir C. De äldsta delarna av flygplatsens ramper byggdes i mitten av 70-talet. Sedan dess har få större reinvesteringar i infrastrukturen genomförts vilket innebär att flera delar av infrastrukturen närmat sig sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Etapp 1 omfattar 10 kod C platser och en kod E plats med mellanliggande rampyta, total ca 85 000 kvadratmeter. Projektet inkluderar reinvestering i dagvatten inkl anläggningar för uppsamling av glykolförorenat vatten, dricksvattenledningar, transportsystem för flygplansbränsle så väl som betong- och asfaltsytor. Samtidigt kommer även det bakomliggande elsystemet att förstärkas, laddinfrastrukturen byggas ut och en uppställningsplats för el-flygplan kommer att iordningsställas. Dessutom kommer även bryggorna som ansluter mot flygplanen att bytas ut, dessa kommer kopplas till 11 nya byggnader (ca 200 m2 styck) och gångbryggor mot terminalen (mellan 20 och 45 meter långa). Viss anpassning inne i terminalbyggnad kommer att krävas. Arbetet kommer ske inom ett avgränsat område på flygplatsens flygsida (airside), i direkt anslutning till pågående flygtrafik. Den upphandlade konsultgruppen ska tillsammans med en tidigare upphandlad arkitekt och en leverantör av passagerarbryggor detaljprojektera etappen. Genomförandet av projektet beräknas ta 7–10 år, beroende på hur stora etapper projektet kan delas in i. Första etappen planeras genomföras 2024 – 2026. Projektering för etapp 1 planeras pågå Augusti 2023- Februari 2024. Uppdraget omfattar detaljprojektering inklusive relationshandlingar för etapp 1, samt option på kommande etapper.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Avser nybyggnad av parkeringshus i två plan.
Nybyggnad av exploateringsområde för bostäder, skola mm i Rosersberg etapp 2-5
Planläggning för i huvudsak bostäder väster om Rosersberg station i anslutning till Slottsvägen. 2500 bostäder. Ytterligare funktioner skolor, VA, gator, park m.m. Därefter detaljplaneläggning i etapper, första etapp prel. 2023.
Byggnation av Remote terminal på Ramp E, Stockholm-Arlanda Airport
Som ett led i förberedande arbeten för ett större projekt, avseende bryggor och uppställningsplatser på ramp BC på Arlanda, låter Beställaren utföra entreprenaden ”Remote Terminal på Ramp E” (”Objektet”) över byggnaderna 599 och 600, på Stockholm Arlanda. ”Objektet” kommer när den är färdigställd att bestå av ny byggnad på ramp E, cirka 1800 m2, med sammanhörande mindre mark- och ledningsarbeten för anslutning av media.
Bergåtgärder i påslagstunnlar på Stockholm Arlanda Airport
Entreprenaden omfattar bergåtgärder i påslagstunnlar vid Arlanda Airport.
Naturvärdestjänster för ev samråd inför utökad flygplatsverksamhet vid Stockholm-Arlanda Airport
Uppdraget avser naturvärdestjänster. Naturvärdestjänsterna och övriga utredningar kommer att ingå i ett eventuellt kommande samrådsunderlag och miljökonsekvensbeskrivning inför eventuellt utökad flygplatsverksamhet i form av en tredje banparallell.
Uppförande av fundament för informationsskylt vid handelsområde i Märsta
Entreprenaden omfattar uppförande av fundament för skyltpylon.
Nybyggnad av stödmur i Sigtuna
Bygglov för nybyggnation av mur.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).