Alla aktuella anläggningsprojekt i Salem

Just nu finns inget projekt i Salem som matchar urvalet men eftersom databasen ständigt uppdateras dyker det troligen upp projekt när som helst.

Under tiden kan du antingen anmäla intresse till oss ändå i formuläret här bredvid eller gå vidare till övriga länets projekt där vi bara visar några exempel här nedan.

Fjärrvärme, el och stadsnätarbeten i Södertälje
Projektet avser fjärrvärme, el – och stadsnätsarbeten längs med Uthamnsvägen. Befintlig fjärrvärmesträcka är ett Eternitrörssystem (hålrörskulvert) från år 1972 som idag är i stort behov av en reinvestering.
Drift och underhåll av VA-Vent-anläggningar i Stockholms län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Utbyte av rörbroar i Stockholms- och Södermanlands län
Bro 4-191-1 över Eknarens utlopp (Värlunds kvarnbro) vid Juresta, väg 820 (Södermanlands län) samt Bro 2-282-1 trumma över Vädersjöns utlopp vid Västerby, väg 549 (Stockholms län).
Ombyggnad av gård vid flerbostadshus i Skarpnäck, Stockholm
Hela gården ska renoveras, alla ytskikt med möbler lekutrustning mm. Ett helt nytt dagvattensystem med fördröjningsmagasin ska anläggas samt även fördröjning av skyfallsregn. Ny armatur belysningsstolpar, plantering av buskar, perenner och träd.
Nybyggnad av parkeringsdäck m.m i Trångsund, etapp 1
Avser nybyggnad av ett parkeringsdäck med 98 platser, carport med 22 platser samt en genomfartsgata. Nybyggnad av bostäder etapp 2 ligger på 2073442.

Se övriga projekt i Stockholms län genom att klicka här.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).