Alla aktuella anläggningsprojekt i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av park mm i Österåker
Avser ombyggnad av park med ny temalekplats, gångväg, scen och nya sittplatser mm.
Ombyggnad av sluss i Österåker
Slussen, vattenreglering och slussportar inkl fiskvandringsväg
Tillbyggnad av värmeverk i Österåker
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Sandkilsverket att utöka sin värmeproduktion i anslutning till befintligt värmeverk för att möta behovet av värme som en växande kommun har inför framtiden.
Renovering av parkeringsgarage i Åkersberga
Garaget (Garage M) är beläget under gården mellan hus 55–67 respektive hus 41–53, infart/utfarten ligger i direkt anslutning till Norrgårdsvägen. På grund av skador i framför allt pelarna ska garaget renoveras.
Ombyggnad av gc-väg mm väg i Åkersberga
Befintliga gång- och cykelvägar längs Svinningevägen, Näsvägen samt Företagsallén kommer att anslutas till den nya multiarenan. Gångbanan längs Företagsallén ska breddas upp från Åkers Runö station hela vägen ner till Näsvägen, för att möjliggöra för gång- och cykeltrafik. Övergångsställen kommer anläggas från den nya gång- och cykelvägen till entréerna och ny belysning sätts upp längs den nya gång- och cykelvägen. Mellan Svinningevägen och Företagsallén får den gamla avstängda vägen ny asfalt och belysning för att möjliggöra för gång- och cykeltrafik. Gångbanan vid Busshållplatsen Åkers Runö förlängs för att ansluta till Multihallen. Övergångsställena på Svinningevägen och Näsvägen byggs om för att tillgänglighetsanpassas, höja trafiksäkerheten och ny belysning.
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 3
Avser att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Planområdet sträcker sig längs Margretelundsvägen sträckan mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen. Denna del avser Gårdslötsvägen - Flaxenviksvägen.
Anläggande av båtbottentvätt i Åkersberga
Borsttvättanläggningen ska ha en uppsamlingsbassäng för tvättrester och vara anpassad för fritidsbåtar, både motor- och segelbåtar.
Inventering och felsökning av dag- och spillvattennätet samt hårdgjorda ytor, Roslagsvatten AB
Arbete med inventering och felsökning av dag- och spillvattennätet samt hårdgjorda ytor med hjälp av rökning och färgning. Målet är att undersöka cirka 670 fastigheter uppdelade i fem kommuner. DEL, A: Omfattar två (områden) som totalt består av ca 670 fastigheter: Område 1, Vaxholm, ca 140 fastigheter. Område 2, Österåker, ca 530 fastigheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).