Alla aktuella anläggningsprojekt i Nynäshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av kommunalt vatten/avlopp i Nynäshamns kommun, et 2
Projektet innefattar gemensamhetsanläggningar med ledningsnät, reningsverk och vattenverk eller avsaltningsanläggningar. Detta projekt ingår i kommunens långsiktiga planering för vatten och avlopp i Nynäshamns kommun, en sk VA-strategi är upprättad. Strategin innebär att kommunen inom de närmaste 20-30 åren etappvis kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för att kunna ansluta de områden som har störst behov.
Nybyggnad av överföringsledning i Ekeby, Nynäshamn
Överföringsledning i anslutning till huvudvattenledning på projektnummer: 1513480.
Exploatering av verksamhetsområde i Nynäshamns kommun
Detaljplanens syfte är exploatering av nytt verksamhetsområde.
Renovering av bro över sund vid Tottnäs
Utbyte av aluminiumfarbana och beläggning.
Nya refuger vid väg 542/225 vid Spångbro
Upphöjda refuger på 3 övergångsställen vid korsningen väg 225/542.
Nybyggnad av elverk i Nynäshamn
Nybyggnad elstation.
Nybyggnad av nätstation i Nynäshamn
Nybyggnad nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.