Alla aktuella anläggningsprojekt i Nykvarn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsarbeten för nytt industriområde i Nykvarn
Denna upphandling avser genomförandet av kommunal infrastruktur för planområde Mörby 5. Nya gator, VA-ledningar, fjärrvärme, fiber och dagvattendammar.
Utbyggnad av vatten och avloppsledning till Berga Ö i Nykvarn
Syftet med detaljplanen är att bekräfta omvandlingen av fritidshusområdet Berga Ö till permanentboende genom att utöka byggrätterna och ansluta till det kommunala vatten- och avloppssystemet.
Exploatering för radhus i Nykvarns kommun
Avser exploatering inför nybyggnad 1637312.
Ombyggnad av vattenledning och gata i Nykvarn
Avser förnyelsen av gata och vatten/avlopp.
Restaurering av murar vid Taxinge slott i Nykvarn
Objektet avser restaurering av murar i trädgård och park vid Taxinge slott. Åtgärderna avses genomföras i tre etapper: 1. Murar vid uppfarts-, tillfartsvägen i söder, 2. Putsade murar i den Italienska trädgården, 3. Naturstensmurar i den Italienska trädgården.
Ombyggnad av gata och va-ledningar i Nykvarns kommun
Avser ombyggnad av gata och VA-ledningar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nykvarn
Bygglov för anläggning av parkeringar.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av tidigare transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Selebo Häradsallmänning S:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Nykvarn
Strandskyddsdispens för anläggning av kabel.
Nybyggnad av regionnät i Nykvarn
Strandskyddsdispens för förläggning av markkabel.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation Herrvik 1:3,3:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.