Alla aktuella anläggningsprojekt i Nykvarn

Just nu finns inget projekt i Nykvarn som matchar urvalet men eftersom databasen ständigt uppdateras dyker det troligen upp projekt när som helst.

Under tiden kan du antingen anmäla intresse till oss ändå i formuläret här bredvid eller gå vidare till övriga länets projekt där vi bara visar några exempel här nedan.

Ombyggnad av fördelningsstation i Nacka
Nuvarande två transformatorer (22/11 kV) på 12 MVA styck ersätts av motsvarande på 16 MVA. Befintlig transformatorbyggnad behålls orörd. Ur- och ilastning av transformatorerna sker genom att taket på respektive transformatorbås lyfts av med mobilkran. I nuvarande ställverksbyggnad finns ställverk för 22 och 11 kV. Ställverket på 22 kV behålls och byggs ut med ytterligare ett linjefack. 11 kV ställverket ersätts av ett nytt. 11 kV ställverkets A- och B-skena måste byggas i etapper då nuvarande ställverk delvis tar upp den plats som det nya ställverket behöver. I den äldre byggnadsdelen ska väggarna målas och ett nytt installationsgolv installeras. Befintliga ställverksbockar i betong tas bort och fogar för väggar och tak ska ersättas. I en äldre transformatorbyggnad som har använts av den intilliggande golfklubben som uppehållsrum och verkstad, byggs ett nytt kontrollrum samt rum för nollpunktsreaktorerna. Resterande delen av byggnaden förbereds för att användas som förråd av Nacka Energi.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Åkersberga
Utbyggnaden av Margretelunds ARV kommer att handlas upp som en total-entreprenad med upphandlingsformen generalentreprenad i samverkan (partnering). Entreprenaden omfattar process-, maskin- och styrsystem med tillhörande montage samt entreprenadarbeten avseende mark, bygg, VVS och el. miljöcertifieras enligt certifieringsverktyget BREEAM Infrastructure
Byte av tätskikt på bro, Lidingö
Lidingö stad har behov att göra en tätskiktsrenovering på två broar i Torsvik. Denna upphandling omfattar den första av dessa två broar: 186-36-1.
Nya ledningar i mark i Sigtuna
Denna entreprenad avser rör- och markarbeten samt leverans av allt ingående material för de markförlagda ledningarna för sekundärvärme och tappvarmvatten samt i viss mån kallvatten.
Utbyte av LED-armaturer i offentlig belysning, Sundbybergs kommun
Kontraktet avser utbyte av LED-armaturer fördelad på två delar. Del 1 avser kontraktsarbeten och del 2 avser option. Del 1 omfattar utbyte av 1000 st LED-armaturer. Del 2 omfattar en option för utbyte av 1000 st LED-armaturer.

Se övriga projekt i Stockholms län genom att klicka här.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).