Alla aktuella anläggningsprojekt i Nykvarn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsarbeten för nytt industriområde i Nykvarn
Denna upphandling avser genomförandet av kommunal infrastruktur för planområde Mörby 5. Nya gator, VA-ledningar, fjärrvärme, fiber och dagvattendammar.
Exploatering för radhus i Nykvarns kommun
Avser exploatering inför nybyggnad 1637312.
Ombyggnad av gata och va-ledningar i Nykvarns kommun
Avser ombyggnad av gata och VA-ledningar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nykvarn
Bygglov för anläggning av parkeringsplatser och cykelparkeringar.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nykvarn
Bygglov för tillfällig parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Nykvarn
Marklov för förberedande markarbeten.
Nybyggnad av damm i Nykvarn
Strandskyddsdispens för anläggning av fosfordamm.
Nybyggnad av markanläggning i Nykvarn
Strandskyddsdispens för markmontage av solcellsanläggning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.