Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 77 mellan Länsgränsen-Rösa, etapp 1
Förbättring av standarden. Delsträcka 1: länsgränsen-väster om Gottröra. Delsträcka 2: Gottröra. Delsträcka 3: Gottröra-Alhamra. Ombyggnad i befintlig sträckning 10,6 km omfattande justeringar i plan och profil.
Mark-, anläggnings- och VA-arbeten i Norrtälje hamn
Denna upphandling gäller uppdrag att såsom totalentreprenör svara för mark-, anläggnings- och VA-arbeten i genomförandet av stadsutvecklingsprojektet Norrtälje hamn. Avser huvuddelen HDG:3 del Efterbehandling/VA/Grundförstärkning, Fas 1.
Ny torrslamsilo samt septisk mottagning vid avloppsreningsverk i Rimbo
En genomgripande upprustning av Rimbo avloppsreningsverk (förkortat till Rimbo ARV) pågår för att uppnå maxkapaciteten på 13 300pe. I detta delprojekt ska en totalentreprenad genomföras med följande funktioner: 1: Torrslamsilo för lagring och utlastning av avvattnat slam(rötat och orötat). 2: Ny mottagning för septiskt slam inklusive mottagningshus för renshantering och tanksystem för mellanlagring av septisk slam. 3: B tillhandahåller underentreprenör för teknikområdet El & Automation i denna entreprenad
Nya överföringsledningar mellan Svanberga och Drottningdal i Norrtälje
Nya överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Drottningdal och Svanberga, bedömd längd cirka 4 km samt en tryckstegringsstation för vatten belägen i Svanberga. I entreprenaden ingår detaljprojektering, allt material likväl som allt utförande för att full funktion ska kunna uppnås.
Markarbete vid avfallsanläggning i Norrtälje
Avser markarbete vid avfallsanläggning i Norrtälje.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).