Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Anslutning av 205 fastigheter till kommunalt vatten och avlopp.
Ombyggnad till pumpstation samt renovering av tryckstegringsstation i Spillersboda, Norrtälje
Spillersboda ÖFL etapp två. Avser ombyggnation av avloppsreningsverk till pumpstation och effektivisering av tryckstegringsstation i Spillersboda.
Ny stålramp vid Kaj 5, Kapellskärs hamn
Delvis rivning av befintlig betong. Ny rörspont installeras utanför befintlig konstruktion och förankras med stag i berg, sponten förstärks med hammarband och stag, ny krönbalk gjuts. Leverans och uppförande av ny rörlig stålramp. Stålrampen ska vara anpassad för fartyg upp till längder av 200 meter med en klaffbredd på 25 meter.
Utbyggnad av va-ledningar på Rådmansö
Projektet omfattar utbyggnad av huvudledningar för vatten och tryckspill, anläggning av sex förbindelsepunkter till fastigheter samt uppbyggnad av väg.
Upprustning av park i Norrtälje
Avser parkåtgärder i Norrtäljes centrala parker.
Ny avloppsanläggning på Ängsö
Projektet avser tömning, rivning och bortforsling av en trekammarbrunn med infiltrationsbädd, föråldrade brunnar, ledningar osv och leverans, installation, driftsättning och provning av en ny minireningsverk.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Norrtälje
Planer finns för installation av laddstolpar.
Flytt av avloppsledning i Norrtälje
Flytt av avloppsledning i Älmsta

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).