Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Mark-, anläggnings- och VA-arbeten i genomförandet av stadsutvecklingsprojektet Övre Bryggårdsgärdet.
Ombyggnad av kaj i Norrtälje
Förstärka med ny spont längs kajkanten mellan Hamnbron över Roslagsgatan i väster till Havslänken i öster, ca 275 meter. Det aktuella arbetsområdet är ca 285 meter långt.
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Anslutning av 205 fastigheter till kommunalt vatten och avlopp.
Ny stålramp vid Kaj 5, Kapellskärs hamn
Delvis rivning av befintlig betong. Ny rörspont installeras utanför befintlig konstruktion och förankras med stag i berg, sponten förstärks med hammarband och stag, ny krönbalk gjuts. Leverans och uppförande av ny rörlig stålramp. Stålrampen ska vara anpassad för fartyg upp till längder av 200 meter med en klaffbredd på 25 meter.
Nybyggnad av mottagningsstation i Finsta
Norrtälje Energi AB ska uppföra en ny station (Finsta) 20/10 kV. Den nya stationen ska innehålla 10- och 20 kV-ställverk samt två nya krafttransformatorer (placerade inomhus).
Anläggande av renhållningskaj i Norrtälje
Anläggande av renhållningskaj samt tillhörande anläggningsarbete.
Uppförande av passagerartorn, Kapellskärs hamn
Upphandlingen omfattar uppförande av ett s k passagerartorn på kajplats K2 i Kapellskärs Hamn. Syftet med passagerartornet är att underlätta ombordstigning och avstigning av passagerare.
Förberedande arbeten på kaj i Norrtälje
Ny elkanalisation läggas och en större lagerbyggnad flyttas innan avslutande finplanering.
Reparation av kaj i Norrtälje
Avser reparation av kaj i Rävsnäs hamn.
Ny GCM-passage längs väg 76 i Estuna
Trafiksäkerhetsåtgärder.
Reparation av kaj i Norrtälje
Repareras genom pågjutning av spont från botten upp till befintlig betongöveryta.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).