Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kaj i Norrtälje
Förstärka med ny spont längs kajkanten mellan Hamnbron över Roslagsgatan i väster till Havslänken i öster, ca 275 meter. Det aktuella arbetsområdet är ca 285 meter långt.
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Anslutning av 205 fastigheter till kommunalt vatten och avlopp.
Ny torrslamsilo samt septisk mottagning vid avloppsreningsverk i Rimbo
En genomgripande upprustning av Rimbo avloppsreningsverk (förkortat till Rimbo ARV) pågår för att uppnå maxkapaciteten på 13 300pe. I detta delprojekt ska en totalentreprenad genomföras med följande funktioner: 1: Torrslamsilo för lagring och utlastning av avvattnat slam(rötat och orötat). 2: Ny mottagning för septiskt slam inklusive mottagningshus för renshantering och tanksystem för mellanlagring av septisk slam. 3: B tillhandahåller underentreprenör för teknikområdet El & Automation i denna entreprenad
Nya VA-ledningar i Norrtälje
För att förbättra vattenförsörjningen till Drottningdal kommer Norrtälje Vatten och Avfall att anlägga en överföringsledning för dricksvatten från Svanberga. På så sätt kommer man att kunna ansluta samhället till Norrtälje stads vattenförsörjning, med vatten från kommunalförbundet Norrvatten. Man tittar även på om en ledning för spillvatten kan dras fram till Svanberga reningsverk i samband med att man anlägger överföringsledningen för dricksvatten. Det skulle innebära att man kan avveckla reningsverket i Drottningdal. Ledningarna kommer att bli c:a 4 km långa och markägare som kan komma att bli berörda av ledningsdragningarna kommer löpande att informeras om vad som händer i projektet.
Markarbete vid avfallsanläggning i Norrtälje
Avser markarbete vid avfallsanläggning i Norrtälje.
Nybyggnad av bussluss längs E18 vid Bergshamra
En bussluss i ett körfält vid korsningen E18/Gamla vägen och optimering av trafiksignal.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Nybyggnad av exploateringsområde ca 14000 kvm.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrtälje
Ombyggnad av lokaler till Stadsmissionen.
Ny rundkörning vid Hallstavik ARV, Norrtälje
Projektet avser en ny rundkörning för slambilsleveranser till verket, i södra änden, för förbättrad arbetsmiljö.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).