Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Anslutning av 205 fastigheter till kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av mottagningsstation i Finsta
Norrtälje Energi AB ska uppföra en ny station (Finsta) 20/10 kV. Den nya stationen ska innehålla 10- och 20 kV-ställverk samt två nya krafttransformatorer (placerade inomhus).
Nybyggnad av solcellspark i Norrtälje
Avser leverans av komplett driftsatt anläggning (solcellspark) på anvisad yta. Solcellsparken ska byggas på en övertäckt deponi som klassas som förorenad mark vilket ställer krav på utförandet.
Ny GCM-passage längs väg 76 i Estuna
Trafiksäkerhetsåtgärder.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).