Alla aktuella anläggningsprojekt i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
El och teleinstallationer längs nya tunnelbanan
400 V installationer (t.ex. belysning, kraftuttag) samt teleinstallationer (t.ex stamnät optofiber, kamerainstallationer, radiosystem, IP-nätverk) i både spår- och servicetunnlarna. Avser sträckan Kungsträdgården-Nacka samt Sofia-Sockenplan.
Upprustning av broar över Skurusundet
Renovering och ombyggnad av två parallella broar, ombyggnad till gång- och cykelväg samt lokalväg.
Markförstärkningsentreprenad i Sydöstra Boo
Avser markförstärkning med kalkcementpelare, hjälparbeten samt återställningsarbeten efter genomförd markförstärkning. Entreprenaden omfattar ca 300m väg på två platser inom Sydöstra Boo.
Exploateringsarbeten inför bostäder i Nacka kommun
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Sanering av soptipp i Sydöstra Boo, delomr 1
Avser sanering och iordningställande av det gamla tippområdet söder om väg 222, söder om Värmdöleden och Trafikplats Boo med Boovägen.
Integrerat brounderhåll Stockholm Syd
Integrerat Brounderhåll Stockholm Syd 2024-2026. Förutbestämda 570 broar, rensning av koner och rengöring av kantbalkar, räcken, övergångskonstruktioner, ytavlopp och pelare i vägmiljö. Tillståndbaserade 5 broar. Akuta och mindre underhållsåtgärder.
Signalarbeten för ny tunnelbana mellan Kungsträdgården-Nacka samt Sofia-Sockenplan
Signalinstallationer för sträckan Kungsträdgården-Nacka samt Sofia-Sockenplan. Signalsystemet är lika det befintliga på blå tunnelbana, dvs ett Union&Switch system (reläbaserat system).
Ombyggnad av gång- och cykelväg längs väg 260, Ältastråket
Projektet innefattar totalt 3,7 km gång- och cykelväg. Sträckorna är en på cirka 3 kilometer inom Älta tätort och den andra på cirka 700 meter från Nacka kvarn/Hästhagen fram till Nackanäsbron.
Ombyggnad av fördelningsstation i Nacka
Nuvarande två transformatorer (22/11 kV) på 12 MVA styck ersätts av motsvarande på 16 MVA. Befintlig transformatorbyggnad behålls orörd. Ur- och ilastning av transformatorerna sker genom att taket på respektive transformatorbås lyfts av med mobilkran. I nuvarande ställverksbyggnad finns ställverk för 22 och 11 kV. Ställverket på 22 kV behålls och byggs ut med ytterligare ett linjefack. 11 kV ställverket ersätts av ett nytt. 11 kV ställverkets A- och B-skena måste byggas i etapper då nuvarande ställverk delvis tar upp den plats som det nya ställverket behöver. I den äldre byggnadsdelen ska väggarna målas och ett nytt installationsgolv installeras. Befintliga ställverksbockar i betong tas bort och fogar för väggar och tak ska ersättas. I en äldre transformatorbyggnad som har använts av den intilliggande golfklubben som uppehållsrum och verkstad, byggs ett nytt kontrollrum samt rum för nollpunktsreaktorerna. Resterande delen av byggnaden förbereds för att användas som förråd av Nacka Energi.
Exploatering för bostäder på Sicklaön
Exploatering för bostäder.
Utbyggn gata/VA för förskola/bostäder i Sydöstra Boo, delomr 1
På detta område planeras totalt ca 180 nya bostäder
Anläggande av gator och VA-ledningar i Fisksätra, Nacka
Anläggande av gator och VA-ledningar.
Tillbyggnad av teknikrum i Nacka
Avser tillbyggnad av teknikrum vid bensinstation i Nacka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).