Alla aktuella anläggningsprojekt i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av station och kontor i Nacka
Avser stationshus vid Sickla Station med lokaler för kontor, gemensamma konferenslokaler, gröna terrasser, restauranger m.m. I bottenplan finns en separat entré till kontoren tillsammans med caféer, service och så småningom uppgången till nya tunnelbanan. Ytan är ca 18000 - 23000 kvm. 2600 p-platser varav 150 laddplatser och 700 cykelparkeringar
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Sicklaanläggningen kommer att uppföras i ett nytt bergutrymme under Sicklaberget. Anläggningen ska utrustas med en pumpstation för den planerade Brommatunneln, nya pumpstationer för ledningar från Farsta och Årsta, ny grovrening samt försedimentering och kemikaliehantering. Hela uppgraderingen av grovreningen i Sickla utgörs därför av två investeringsdelar, del 1 respektive del 2, med olika investerings år: • Del 1: Bergentreprenad – berguttag för nya bergutrymmen samt tunnelduk för att förbättra arbetsmiljön i anläggningen (investering år 2018-2023) • Del 2: Bygg- och installationsentreprenader – maskin och installation av VVS, el och automation (investering år 2023-2026) Åtgärderna i detta genomförandebeslut avser del 1 ovan, vilket omfattar bergentreprenaden och de berguttag som krävs för att kunna genomföra uppgraderingen samt tunnelduk för att förbättra arbetsmiljön i anläggningen.
Anläggningsentreprenad för ny tunnelbana i Järla
Berg- och anläggningsentreprenad i Järla. Bergschakt för spårtunnel, uppställningsspår och stationsutrymmen och betongarbeten samt anslutande markarbeten. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Utbyggnad av allmän platsmark i Älta Centrum
Avser utbyggnad av allmän platsmark.
Nybyggnad av gator, gång- & cykelbanor, VA-lednigar samt bussgata i Orminge, Nacka, etapp 3:1
Bussgata, tillfällig bussterminal, fjärrvärmeledningar, ny dagvattenbrunn m.m.
Exploatering för bostäder i Orminge, Nacka
För de planerade bostäderna kommer trafiklösningar och annan teknisk infrastruktur i området behöva byggas ut och kompletteras
Nybyggnad av tryckavloppsledning i Nacka kommun
Avser nybyggnad av tryckavloppsledning.
Installation av värmepumpar vid reningsverk i Nacka
Avser leverans, installation, deltagande i projektering, idrifttagning m.m av två värmepumpar med en sammanlagd effekt på ca 10 MW.
Utbyggnad av infrastruktur i Nacka Strand, DP 3
Upphandlingen omfattar en flytt av el- och fiberledningar samt nyförläggning av dagvattenledning och fjärrvärme för att möjliggöra byggnation av planerade bostäder. Augustendalsvägen inklusive gång- och cykelbana kommer tillfälligt att flyttas till ett nytt läge.
Utbyggnad av allmän anläggning vid Hasseluddens vårdboende i Nacka
Objektet avser ombyggnad av: Antal meter väg: (Hamndalsvägen) 252 m, Dagvattensystem, VA-anläggning, Elförsörjningssystem samt Belysningssystem. Objektet avser nybyggnad av Pumpstation och Elnätstation.
Nybyggnad av plank i Nacka
Tidsbegränsat lov för plank.
Åtgärder på plattformar längs Saltsjöbanan
Stationerna Saltsjö-Duvnäs, Neglinge och Solsidan. Betongväggar kläs i träribbor, ommålning, åtgärder på bänkar och räcken.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).