Alla aktuella anläggningsprojekt i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Installation av rulltrappor längs nya tunnelbanan, Kungsträdgården-Nacka/söderort
44 st rulltrappor med lägre lyfthöjd än 30 meter för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Anläggningsentreprenad för ny tunnelbana i Järla
Berg- och anläggningsentreprenad i Järla. Bergschakt för spårtunnel, uppställningsspår och stationsutrymmen och betongarbeten samt anslutande markarbeten. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Installation av rulltrappor längs nya tunnelbanan sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort
10 st rulltrappor med både lägre och högre lyfthöjd än 30 meter för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Installation av rulltrappor längs nya tunnelbanan, Kungsträdgården-Nacka/söderort
18 st rulltrappor med högre lyfthöjd än 30 meter för stationerna Hammarby kanal, Slakthusområdet, Sickla och Nacka C på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Utbyggnad av reningsverk i Nacka
Avser utbyggnad av biolinje 2-7 i Henriksdals reningsverk.
Upprustning av broar över Skurusundet
Renovering och ombyggnad av två parallella broar, ombyggnad till gång- och cykelväg samt lokalväg.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Nacka kommun
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Norra Boo, Nacka
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.
Utbyggnad av allmän platsmark i Älta Centrum
Deletapp Entreprenad 1 omfattar utbyggnad av en del av allmänna anläggningar med arbetsgator samt ny ledningsförläggning. Objektet avser nybyggnad av: Fjärrvärmeledningar, Dagvattenledningar, VA-anläggning (spill, vatten), Elförsörjningssystem, Belysningssystem, Fiberkanalisation, Arbetsgator, Park inklusive lekutrustning samt Elnätstation.
Om- och nybyggnad av vägnät, ledningar mm i Orminge C, Nacka
Entreprenaden omfattar: Mark- och ledningsarbeten, Påldäck samt GC-väg och gatubelysning vid GC-väg. Option på Orminge C, etapp 4:3.
Utbyggnad av infrastruktur i Nacka Strand, DP 3
Upphandlingen omfattar en flytt av el- och fiberledningar samt nyförläggning av dagvattenledning och fjärrvärme för att möjliggöra byggnation av planerade bostäder. Augustendalsvägen inklusive gång- och cykelbana kommer tillfälligt att flyttas till ett nytt läge.
Nybyggnad av VA-ledning vid Nacka sjukhus
Projektet avser en nybyggnation av trycksatt avloppsledning vid Nacka Sjukhus.
Exploatering för bostäder i Nacka
Projektet är en del i stadsbyggnadsprojektet Södra Nacka strand, detaljplan 4. Södra Nacka strand är en del av en större utveckling i Nacka strand och utgör en del av detaljplaneprogrammet för Nacka strand.
Tillbyggnad av vattentorn i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).