Alla aktuella anläggningsprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Lidingö
Rivning av befintlig kursgård. Midroc Properties utvecklar 12 bostäder i sex friliggande parvillor i kvarteret. Även planer att skydda 1920-tals villan, Villa Brevik, på fastigheten och ge den en flexibel användning för framtiden (bostad, restaurang, hotell och konferens).
Tillbyggnad av golfbana på Lidingö
Tillbyggnad av golfbana.
Anläggande av konstgräsplan på Lidingö
Upphandlingen omfattar byggnation av fotbollsplan vid Dalénum på Lidingö. I arbetet ingår bergschakt, jordschakt, dräneringsarbeten, finplanering, VA, och el, belysning samt anläggning av konstgräsplan med kringytor.
Tätskiktsbyte samt reparation av GC-tunnel, Lidingö kommun
Projektet omfattar tätskiktsbyte och betongreparation av GC-tunnel 31.
Tätskiktsbyte samt reparation på GC-tunnlar, Lidingö kommun
Projektet omfattar tätskiktsbyte och betongreparation av två GC-tunnlar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidingö
Bygglov för uppförande av fotbollsplan och parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidingö
Bygglov för uppförande av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Marklov för schaktning/utfyllnad samt asfaltering.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Lidingö
Planer finns för installation av laddstolpar.
Nybyggnad av väg i Lidingö
Tidsbegränsat lov för uppförande av tillfartsväg.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av en padelbana.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats - en padelbana.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats - två padelbanor.
Nybyggnad av småbåtshamn i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av ställverk i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidingö
Bygglov för uppförande av två padelbanor.
Nybyggnad av brygga i Lidingö
Bygglov för uppförande av flytbryggor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.