Alla aktuella anläggningsprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ställverk i Lidingö
Avser uppförandet av en ny komplett ställverksbyggnad, rivning av befintlig förrådsbyggnad FB00, renovering av gamla ventilationstunneln samt nytt transformatorrum i FT21.
Ombyggnad av väg samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Lidingö
Projektet omfattar ombyggnation av delar av Kottlavägen samt byggnation av trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Ombyggnad av väg samt VA-arbeten på Lidingö
Projektet omfattar ombyggnation och VA-arbeten i anslutning till Lojovägen. Objektet är beläget på Lidingö.
Tätskiktsbyte samt reparation av GC-tunnel, Lidingö kommun
Projektet omfattar tätskiktsbyte och betongreparation av GC-tunnel 31.
Modernisering av vattentorn på Lidingö
Objektet avser renovering/modernisering av Hersby vattentorn.
Ombyggnad av väg på Lidingö
Projektet omfattar ombyggnation av Sturevägen med anledning av sättningsskador.
Nybyggnad av bullerplank på Lidingö
Entreprenaden omfattar byggnation av bullerplank vid Gåshagaleden, Lidingö.
Utbyte av kylmedelskylare vid Lidingövallen samt Childhoodhallen på Lidingö
Lidingö Stad är i behov av att byta ut sina kylmedelskylare avseende bortförande av överskottsvärmen vid kylproduktion på Lidingövallen samt i Childhoodhallen. En utebana på Lidingövallen och en inomhushall i Childhoodhallen. I entreprenaden ska ingå att installera en ny kylmedelskylare till respektive befintlig kylinstallation.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidingö
Tidsbegränsat lov för uppförande av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, Marklov för schaktning/utfyllnad Käppalaverket 2.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidingö
Bygglov för uppförande av fem padelbanor.
Nybyggnad av mur i Lidingö
Bygglov för uppförande av mur + p-platser.
Nybyggnad av mur i Lidingö
Bygglov för uppförande av mur Fredriksberg 14,18.
Nybyggnad av mur i Lidingö
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Lidingö
Bygglov för uppförande av plank.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.