Alla aktuella anläggningsprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg/gata i Lidingö
Planer finns för ombyggnad av väg och ny mur vid Torsvik station.
Nybyggnad av reservkraftsanläggning i Torsvik på Lidingö
Nybyggnad av reservkraftsanläggning i Torsvik, Lidingö.
Anläggande av konstgräsplan på Lidingö
Upphandlingen omfattar byggnation av fotbollsplan vid Dalénum på Lidingö. I arbetet ingår bergschakt, jordschakt, dräneringsarbeten, finplanering, VA, och el, belysning samt anläggning av konstgräsplan med kringytor.
Tillbyggnad av golfbana i Lidingö
Tillbyggnad av golfbana.
Installation av laddstolpar till elbilar i Lidingö
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats - en padelbana.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats - två padelbanor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidingö
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Marklov för schaktning/utfyllnad samt asfaltering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.