Alla aktuella anläggningsprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av mobilitetshus i Barkarby, Järfälla
Avser nytt mobilitetshus i Barkarby Centrum på del av fastighet Barsbro 7:2, kvarter B. Tanken är att mobilitetshuset ska innehålla bilparkering för områdets bostäder och pendlarparkering, cykelpendlarparkering, bil- och cykelpool, lokal för livsmedelsbutik, lokal för vårdcentral och andra typer av verksamhetslokaler. Byggrätten är uppskattad idag till ca 16900 kvm.
Exploatering för nytt bostadsområde i Jakobsberg, etapp 4
Man kommer att exploatera ca 3 bostadskvarter åt gången i varje etapp.
Nybyggnad av arbetsgator samt ledningar i Veddesta 3, Järfälla
Entreprenaden omfattar mark- och anläggningsarbeten inom detaljplan Veddesta 3. I entreprenaden ingår anläggande av arbetsgator med tillhörande ledningar inom Veddesta 3. I entreprenaden ingår även förläggning av nya ledningar i befintliga gatan Äggelundavägen inklusive återställning av denna.
Nybyggnad av cirkulationsplats samt breddning av gc-väg i Barkarby
Järfälla kommun bygger en cirkulationsplats på Enköpingsvägen på grund av att Stockholm Quality Outlet(SQO) ska bygga en ny Entré. Gång och Cykelvägen utefter Enköpingsvägen ska breddas till regional standard samt kompletteras med ny belysning.
Ny cirkulationsplats vid Herrestavägen-Majorsvägen i Järfälla
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Förbättrad framkomlighet för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Avgränsning Herrestavägen från Herrestarondellen till korsningen med Flyginfarten samt ombyggnation av befintlig cirkulationsplats på Flyginfarten mellan Flyginfarten 4 och 6 samt skapa ett sammanhängande nät av gång- och cykelstråk i Barkarby handelsplats.
Arbetsgator, ledningar samt finplanering vid Gata 308/Ekonomivägen, Veddesta Järfälla
Entreprenaden omfattar arbetsgator och ledningar (El, VA, Fjärrvärme, opto, belysning mm) på Gata 308 samt del 2 på Ekonomivägen. Entreprenaden omfattar även finplanering på G 308 utanför Nordr´s kvarter 12, Ekonomivägen utanför kvarter 12 samt finplanering av Gång/Cykelbana utanför Barkarbyskolan. Även arbeten med Dagvattenmagasin ingår i entreprenaden.
Reparation av vägbro i Viksjö, Järfälla
I denna entreprenad ingår reparation av en vägbro över gång- och cykelväg (GC-tunnlar) i kommundelen Viksjö: Bro 123-132-1, Gc-tunnel Viksjöleden söder Plogvägen. Entreprenaden omfattar tätskiktsbyte, reparation av mindre skador.
Ny grind med automatöppning till Görvälns Återvinningscentral i Järfälla
Avser grind med automatöppning till Görvälns Återvinningscentral, Järfälla. Denna förfrågan om anbud omfattar två varianter på leverans av grind. Anbud ska avse en eller båda typer av nedanstående två optioner. Option 1: Leverans och installation av komplett skjutgrind på befintliga fundament. Option 2: Leverans och installation av komplett snabbvikgrind.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).