Alla aktuella anläggningsprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av mobilitetshus i Barkarby, Järfälla
Avser nytt mobilitetshus i Barkarby Centrum på del av fastighet Barsbro 7:2, kvarter B. Tanken är att mobilitetshuset ska innehålla bilparkering för områdets bostäder och pendlarparkering, cykelpendlarparkering, bil- och cykelpool, lokal för livsmedelsbutik, lokal för vårdcentral och andra typer av verksamhetslokaler. Byggrätten är uppskattad idag till ca 16900 kvm.
Exploatering för nytt bostadsområde i Jakobsberg, etapp 4
Man kommer att exploatera ca 3 bostadskvarter åt gången i varje etapp.
Nybyggnad av arbetsgator samt ledningar i Veddesta 3, Järfälla
Entreprenaden omfattar mark- och anläggningsarbeten inom detaljplan Veddesta 3. I entreprenaden ingår anläggande av arbetsgator med tillhörande ledningar inom Veddesta 3. I entreprenaden ingår även förläggning av nya ledningar i befintliga gatan Äggelundavägen inklusive återställning av denna.
Nybyggnad av cirkulationsplats samt breddning av gc-väg i Barkarby
Järfälla kommun bygger en cirkulationsplats på Enköpingsvägen på grund av att Stockholm Quality Outlet(SQO) ska bygga en ny Entré. Gång och Cykelvägen utefter Enköpingsvägen ska breddas till regional standard samt kompletteras med ny belysning.
Signal-arbeten för utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby
Signalinstallationer för sträckan Akalla-Barkarby (Union&Switch system, reläbaserat system).
Omläggning av VA-ledningar längs Hästskovägen i Järfälla
Ombyggnad av befintligt VA-system i delar av norra Jakobsberg. Nya ledningar ska ersätta befintligt ledningsnät och omfattar ca 1200 m spillvattenledningar och ca 500 m vattenledningar. Ledningar i Hästskovägen, Tygelvägen, Betselvägen, Dressyrvägen, Aspnäsvägen och Nibblevägen. Ledningsarbetet omfattar ledningsförläggning med konventionell jordschakt, bergschakt, rörtryckning och långhålsborrning.
Ny cirkulationsplats vid Herrestavägen-Majorsvägen i Järfälla
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Förbättrad framkomlighet för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Avgränsning Herrestavägen från Herrestarondellen till korsningen med Flyginfarten samt ombyggnation av befintlig cirkulationsplats på Flyginfarten mellan Flyginfarten 4 och 6 samt skapa ett sammanhängande nät av gång- och cykelstråk i Barkarby handelsplats.
Byggnation av sopsugssystem i Veddesta, Järfälla
Entreprenaden omfattar sopsugsledningar på allmän platsmark i Veddesta. Omfattningen avser sopsugsledningar i Veddesta 1, 3, 4 samt sopsugsledningar längs Äggelundavägen.
Ombyggnad av park/torg i Järfälla
Vasaplatsen är central i Jakobsberg, och en av de första ytor som möter många när de kommer från tåget.
Mark- och VA-arbeten i Järfälla
Mark- och ledningsarbeten för ledningsläggning av spill- och vattenledningar samt anslutning av servisledningar till fastigheter på Bärnstensvägen och Fornvägen. Markarbetet omfattar schakt, fyll och återställning. Ledningsarbetet omfattar ledningsförläggning med konventionell jordschakt. Spont och bergschakt kan förekomma.
Nybyggnad av tvätthall i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av tvätthall samt rivning av befintlig.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).