Alla aktuella anläggningsprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av huvudtunnel för ny tunnelbana vid Barkarby
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bla bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för komplett station Barkarby station och Barkarbystadens station. Mark och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby.
Konstbyggnadsarbeten vid Barkarby
Betongarbeten till en volym om ca 10 000 m3 för biljetthall, uppgång mm. Arbeten förekommer både i bergtunnlarna samt ovan jord.
El, bana, strömskena och objektkanalisation vid Järfällatunneln
El 400 V i tunnel, bana, strömskena och objektkanalisation.
Ny dagvattenpark i Viksjöområdet, Järfälla
Objektet avser nyanläggning av en dagvattendammanläggning med tillhörande diken. Omfattande arbete med inkoppling på befintligt VA-system. Till anläggningen hör även gång- och driftvägar samt en mindre besöksparkering.
Renovering av fem broar i Järfälla kommun
Avser Bro 2-1479-1, 123-110-1, 123-111-1, 123-112-1 samt 123-105-1. Entreprenaden omfattar tätskiktsbyte, reparation av mindre skador.
Signal-arbeten för utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby
Signalinstallationer för sträckan Akalla-Barkarby (Union&Switch system, reläbaserat system).
Mark- och VA-arbeten vid Almarevägen i Järfälla
Projektet omfattar mark- och ledningsarbeten för ledningsläggning av dagvattenledningar samt anläggning av en fördröjningsdamm.
Reparation av vägbroar i Järfälla
I denna entreprenad ingår reparation av en vägbro över gång- och cykelväg (GC-tunnlar) i kommundelen Viksjö: Bro 123-132-1, Gc-tunnel Viksjöleden söder Plogvägen. Entreprenaden omfattar tätskiktsbyte, reparation av mindre skador.
Åtgärder av tätskikt under mark på snickeriverkstad i Järfälla
Snickeriet är en verkstadslokal för snickarlag som arbetar och är anställda av Järfällahus. Byggnaden är uppförd i betong. Lokalen är på cirka 550 kvm och är belägen under en ”innergård” som är betäckt med isolering, tätskikt, samt jordmassor. Tätskiktsytan utgör cirka 650 kvm. Entreprenaden avser uppgrävning samt bortforsling av jordmassa, Rivning av stenbeläggning på uteplatser (lägenheter), Rivning av befintliga brunnar och rännor för dagvatten, Rivning av befintligt tätskikt, samt underliggande isolering, ny isolering, samt tätskikt, Plåtarbeten avtäckningar, Krönplåtar mm, Montering av nya brunna, rännor och silar för dagvatten.
Markarbeten gällande underjordsbehållare mm i Järfälla
Entreprenaden avser markarbeten, installation av delvis nedgrävda underjordsbehållare samt bottentömmande behållare för avfall för följande områden: Ulvsättra/Termovägen, Södra Berget samt Snapphanevägen.
Markarbeten samt installation av underjordsbehållare för matavfall i Järfälla
Entreprenad avseende markarbeten samt installation av underjordsbehållare med tillhörande arbeten i områdena Övre Hammaren och Nedre Hammaren.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).