Alla aktuella anläggningsprojekt i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Vidja
Avser utbyggnad av infrastruktur, gator och ledningar i allmän platsmark i ett så kallat omvandlingsområde. Vägarna i Vidja etapp 2 B och 2C omfattar ca 9 km väg och ett bostadsområde som omfattar ca 350 fastigheter.
Utbyggnad av Sofielunds reningsverk i Huddinge
Sofielunds lakvattenreningsverk behöver byggas ut och kompletteras med tillkommande processteg för förbättrad avskiljning av PFOS, PFOA och tungmetaller.
Spårväxelbyte i Flemingsberg och Tumba
Växelbyte, spår- och ballastbyte på Driftplats Flemingsberg och Driftplats Tumba.
Renovering av Ambulansgatan vid Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad av stora delar av blickagången plan 5, totalombyggnad Ambulansgatan plan 4, stora delar av SF kulvert plan 3 (kulvert mellan byggnaderna S och F), delar av SF kulvert plan 2.
Reparation av broar över allmän väg vid trafikplats Trångsund
Utbyte tätskikt, övergångskonstruktioner. Reparation av grusskift, avlopp, stödmur, ommålning och impregnering mm. Huvuddel 1 bro 2-927-1 (byggstart 2024-05-03 klart 2024-08-18), huvuddel 2 bro 2-925-1 (byggstart 2025-05-02 klart 2025-08-17).
Upprustning av park och lekplats i Huddinge
Upprustning av parkanläggning innefattande bl a: hantering av parkslide, upprustning och nyanläggning av lekplats, nyanläggning av utegym, upprustning, nyanläggning samt kompletteringar av ytskikt, belysningsåtgärder samt planteringar.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Ingår i Sverigeförhandlingen.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Ingår i Sverigeförhandlingen.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Ingår i Sverigeförhandlingen.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Ingår i Sverigeförhandlingen.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Ingår i Sverigeförhandlingen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).