Alla aktuella anläggningsprojekt i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Vidja
Avser utbyggnad av infrastruktur, gator och ledningar i allmän platsmark i ett så kallat omvandlingsområde. Vägarna i Vidja etapp 2 B och 2C omfattar ca 9 km väg och ett bostadsområde som omfattar ca 350 fastigheter.
VA-omläggningar m.m. längs Lövdalsvägen, Huddinge
VA-omläggningar och schaktfria renoveringar Lövdalsvägen, Huddinge
Utbyggnad av allmän plats i Skogås, Huddinge
Utbyggnad av allmän plats inom detaljplan Låset 1 m.fl. Planområde ligger i centrala Skogås, cirka 600 meter till pendeltågsstationen i Skogås. Exploatörerna planerar att bygga cirka 260 bostäder. Inom entreprenaden byggs allmän plats ut med lokalgator, gång- och cykelvägar, trappor, stödmur, hållplats samt ledningsarbete.
Utbyggnad av dagvattennät i Huddinge
Utbyggnad av dagvattennät.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Huddinge
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Ingår i Sverigeförhandlingen.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Ingår i Sverigeförhandlingen.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Ingår i Sverigeförhandlingen.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Ingår i Sverigeförhandlingen.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Ingår i Sverigeförhandlingen.
Bullerskydd av uteplatser längs Västra Stambanan, paket 7
Ca 30 fastigheter i befintlig miljö. Huddinge, Botkyrka och Salem.
Projekteringsledare till program Tvärförbindelse Södertörn, sektion Masmo-Gladö
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Utvändigt underhåll av parkeringshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av parkeringshus.
Ombyggnad av markanläggning i Huddinge
Marklov för ändrad marknivå.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).