Alla aktuella anläggningsprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av pir 5 vid Muskö
Fortifikationsverket planerar att riva befintlig träpir och ersätta den med en ny pir av betong (BK1). Pirens längd och bredd är lika som den gamla, dvs. 120 meter lång 7,2 meter bred. Höjd på piren ska vara som befintlig pir. Ca 190 st nya stålpålar med en medellängd på 20 m ska förankras. Piren ska förses med 2 st vattenkanoner för brandbekämpning. Rivning av befintlig träpir ingår i projektet.
Nybyggnad av reningsverk i Fors, Haninge
Haninges just nu största entreprenadprojekt går nu ut på anbudsräkning. Södra Stockholms framtida avloppsrening byggs för att regionen ska kunna utvecklas och expandera enligt den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050.
Förnyelse av VA-system vid Jökelvägen/Tromsövägen i Haninge
Ledningssträckan är totalt ca 1000 m och det är vatten, spill och dagvattensystemet som ska förnyas, dimensionerna varierar mellan 200 mm till 315 mm. En del av sträckan som ska läggas om är schaktfri genom hammarborrning.
Utbyggnad av reningsverk i Dalarö, Haninge
Haninges just nu största entreprenadprojekt går nu ut på anbudsräkning. Södra Stockholms framtida avloppsrening byggs för att regionen ska kunna utvecklas och expandera enligt den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050.
Nybyggnad av va-ledningar mm i Tungelsta
Exploateringsarbeten för bostäder och förskola.
Ombyggnad av panncentral inom Berga garnison, Haninge
Den nya anläggningen kommer att placeras inne i den befintliga byggnaden/panncentralen. Nya pelletspannor kommer att betjäna byggnader på området med värme och tappvatten via befintligt kulvertsystem. Panncentralen kommer även att förses med ett nytt pelletsförråd och skorsten.
Ombyggnad av Berga pirer vid Berga Örlogsflottilj i Haninge
Fortifikationsverket skall inom Berga Örlogsflottilj renovera ett antal pirer: Berganäspir 4, Berganäspir 3, Berganäspir 2, Berganäspir 1 samt Vitsåpir 2. Renovering skall utföras i sin helhet.
Byte av ställverk inom Haninge garnison, Muskö
Entreprenaden omfattar komplett utbyte av 2 st hög, - och lågspänningsställverk i så kallade ”kiosker”. Objekten är belägna på Haninge Garnison (Muskö).
Renovering av pålar vid Bergapiren vid Haninge Garnison
Avser renovering av pålar mm på Bergapiren vid Haninge Garnison.
Förstärkning, dagvattenåtgärder samt tankbeläggning av väg i Haninge kommun
Avser tankbeläggning och förstärkningsåtgärder på Askviksvägen inom Haninge kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).