Alla aktuella anläggningsprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya transformeringar vid Kolbotten
Kolbotten FT41 nya 400/130 kV-transformeringar.
Utbyggnad av väg, vatten och avloppsledningar mm i Haninge
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Förbättra vägstandarden samt möjliggöra förtätning med utgångspunkt i områdets förutsättningar och karaktär. Området omfattas av ca 3 km väg. Delar av följande ska upprättas: VA-ledningar, gata, väg, belysning, el och opto, dagvattendiken, dagvattenpark, dagvattendammar etc.
Renovering av spillvattenledningar i flerbostadshus i Västerhaninge
Avser renovering av spillvattenledningar belägna i och under huskropparnas bottenplattor på Ribby 1:205 och Ribby 1:217, Tungelstavägen 19A-29C och 31A-37D i Västerhaninge.
Nybyggnad gc-väg i Haninge
Hammarbergsvägen ska förses med gång- och cykelbana. Vägen ligger i Tungelsta och är en länk mellan Tungelstavägen och Stavsvägen. Kring vägen ligger det villor och en skola.
Utbyggnad av gc-bana längs Torfastleden i Haninge
Utbyggnad av ny gång- och cykelbana längs Torfastleden i Haninge kommun.
Nybyggnad av godsbrygga på Nåttarö, Haninge Kommun
Entreprenaden är en mark- och vattenentreprenad där följande arbeten ingår. Ny godsbrygga med betongdäck och markarbeten byggs på Nåttarö, Kajen och betongdäcket grundläggs på långa stålrörspålar
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av nätstation solsätravägen/odlingsvägen.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Haninge
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnation nätstation.
Nybyggnad av mur i Haninge
Uppförande av mur.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.