Alla aktuella anläggningsprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av gator och VA-ledningar i Haninge kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Ombyggnad till stadsgata i Haninge kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra omvandling av Vallavägen till stadsgata.
Renovering av spillvattenledningar i flerbostadshus i Västerhaninge
Avser renovering av spillvattenledningar belägna i och under huskropparnas bottenplattor på Ribby 1:205 och Ribby 1:217, Tungelstavägen 19A-29C och 31A-37D i Västerhaninge.
Ombyggnad av kajer och pirer vid Haninge Garnison
Säkerhetsklassad upphandling.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Haninge och Värmdö kommun
Tillgänglighetsanpassning av 9 st busshållplatser (Hagabergsvägen, Skeppsdalsström, Fågelbrovägen och Strömmadal i Värmdö kommun samt Västra Vadviken i Haninge kommun), breddning av väg, nya mittrefuger och sidoområdesåtgärder.
Utbyggnad av gc-bana längs Torfastleden i Haninge
Entreprenaden avser breddning för ny gång- och cykelbana mellan Söderbyleden och Nynäsvägen som utgör en sträcka av ca 700 m.
Byte av VA/Värme-kulvert vid Muskö Örlogsbas
Entreprenaden omfattar ombyggnad för att ersätta Värme och VA ledningar i och runt befintlig mediakulvert samt installation av ny ersättning av befintlig pumpgrop på Garnisonsområdet för att säkerställa samt säkra ny och nuvarande medieförsörjning för värme och VA. Arbeten såsom schaktning och förläggning av nya rörledningar i mark för Värme och VA med tillhörande anordningar.
Nybyggnad av godsbrygga på Nåttarö, Haninge Kommun
Entreprenaden är en mark- och vattenentreprenad där följande arbeten ingår. Ny godsbrygga med betongdäck och markarbeten byggs på Nåttarö, Kajen och betongdäcket grundläggs på långa stålrörspålar
Nybyggnad av bulleravgränsare i Haninge
Nybyggnad av bullerplank för uteplatser.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Haninge
Nybyggnad av plank.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.