Alla aktuella anläggningsprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av reningsverk i Dalarö, Haninge
Utbyggnaden av Haninges VA-verksamhet. Detta objekt avser ut- och tillbyggnad av Dalarö avloppsreningsverk för Haninges VA-verksamhet.
Nybyggnad av utloppsledning från Fors ARV till Horsfjärden, Haninge kommun
Utloppsledningen ska läggas från Fors avloppsreningsverk till Horsfjärden. Total ledningslängd ca 5,5 km inklusive ca 250 m sjöledning. Nya pumpstationen är belägen ca 400 meter SV om Fors avloppsreningsverk.
Utbyte av ekonomisers vid P34 i Jordbro
Vattenfall AB Heat Generation Drefviken har för avsikt att byta ut ekonomisers/rökgaskylare av åldersskäl vid värmeverket i Jordbro. Ekonomiser 1 är kopplad till pannkretsen med ett paket och ekonomiser 2 är kopplad med 2 paket till fjärrvärmesystemet.
Ny brännarstyrning vid värmeverk i Drefviken
Avser modernisering av brännarstyrningar till oljepanna 1 och 2 i Drefviken.
Utbyggnad gång- och cykelbana i Haninge, etapp 2
Avser utbyggnad av gång- och cykelbana längs Nynässtråket, etapp 2.
Nybyggnad av plåthall vid Haninge garnison
Avser plåthall med stålstomme.
Nya pelletsbrännare till brandstation i Tungelsta
Avser två (2) stycken peletsbrännare inklusive kompletta askskruvar. Demontering av befintliga brännare, montering och intrimmning av nya brännare.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).