Alla aktuella anläggningsprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av reningsverk i Fors, Haninge
Haninges just nu största entreprenadprojekt går nu ut på anbudsräkning. Södra Stockholms framtida avloppsrening byggs för att regionen ska kunna utvecklas och expandera enligt den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050.
Utbyggnad av reningsverk i Dalarö, Haninge
Haninges just nu största entreprenadprojekt går nu ut på anbudsräkning. Södra Stockholms framtida avloppsrening byggs för att regionen ska kunna utvecklas och expandera enligt den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050.
Utbyggnad av gång- och cykelbana i Haninge kommun
Den nya gång- och cykelbanan placeras längs nordöstra sidan om Vendelsömalmsvägen och längs västra sidan om Vendelsö skolväg. Gång- och cykelbanan kopplas samman med befintlig infrastruktur som finns längs Gudöbroleden och vid Vendelsömalmsvägen. Inom uppdraget ingår också bl.a. nya passager.
Ombyggnad av panncentral inom Berga garnison, Haninge
Den nya anläggningen kommer att placeras inne i den befintliga byggnaden/panncentralen. Nya pelletspannor kommer att betjäna byggnader på området med värme och tappvatten via befintligt kulvertsystem. Panncentralen kommer även att förses med ett nytt pelletsförråd och skorsten.
Byte och utökning av enheter för nivå- och ledningslarm LOT 2, Vattenfall
För entreprenaden gäller att alla larmpunkter där arbete ska utföras är lokaliserade till kammare och FC i B´s fjärrvärmenät i.LOT2, Drefviken där Haninge/Tyresö/ Älta, Fisksätra, Gustavsberg ingår.
Asfaltering av infartsväg till Berga Örlogsbas, Haninge
Avser omläggning av asfalt på infartsväg till Berga Örlogsbas.
Upphandling av bemanning/konsult inom naturvård/vattenvård, Haninge kommun
Avser upphandling av bemanning/konsult med natur - och vattenvårds kompetens.
Upphandling av bemanning/konsult med trafikstrategisk kompetens, Haninge kommun
Avser upphandling av bemanning/konsult med trafikstrategisk kompetens.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).