Alla aktuella anläggningsprojekt i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Ekerö kommun
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Utbyggnad av VA-ledningar vid Ekerö Strand, etapp 2
Etappen omfattar cirka halva den totala VA-anläggningen inom projekt Ekerö Strand och sträcker sig mellan Tegelbruksvägen och Mälaren/befintlig pumpstation intill Mälaren. Ekerö Strand är ett stort projekt uppdelat i totalt fyra etapper varav VA är uppdelad i två. Denna entreprenad avser Etapp 2 -VA.
Ombyggnad av korsning längs väg 800/Färentunavägen på Ekerö
Ombyggnad av väg 800 (Färentunavägen), 814 (Stenhamravägen) och 815 (Tureholmsvägen). Bytespunkt Svanhagen, ny bytes- och korsningspunkt. Cirkulationsplats, busshållplats, gc-vägar, nytt vänstersvängkörfält, ombyggnad av trummor och dagvattenledningar, markförstärkning, stödmur mm.
Utbyggnad av bredbandsnät på Lovön, Ekerö kommun
Avser utbyggnad av ett bredbandsnät som i huvudsak baseras på trådlös teknik, s.k. radiolänk, i kombination med traditionell fiberdragning.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).