Alla aktuella anläggningsprojekt i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bussdepå på södra Färingsö
Uppställning för ca 80 bussar. Ca 37 000 kvm. Verkstad, tvätthall, tankningsmöjligheter, administrationslokaler.
Tillbyggnad av kollektivkörfält på väg 261 sträckan Finnbo-Kärsön
Tillbyggnad av ytterligare kollektivkörfält, flytt av befintlig gc-väg från norra sidan av Ekerövägen till den södra. Fortsättning på projekt Ekerövägen E3 Edeby-Nockeby.
Byte av gatubelysning i Ekerö
5 mkr/år 2024-2028
Nybyggnad av pumpstation i Ekerö
Markundersökning föreslår placering av ny station strax norr om befintlig station. Då marken är sank förespråkas en sänkbrunn, med överbyggnad.
Nybyggnad av gc-banor i Ekerö
Avser nybyggnad av GC-bana bredvid Jungfrusundsvägen.
Nybyggnad av fyr i Ekerö
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fyr och fällning av träd på fastigheten hallsta s:10.
Nybyggnad av maskinhall i Ekerö
Nybyggnad av kall maskinhall på fastigheten skytteholm 1:2.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).