Alla aktuella anläggningsprojekt i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av kyrkogård i Tumba
Avser utbyggnad av kyrkogård.
Nybyggnad av dagvattendamm i Botkyrka
Den föreslagna ytan för dammen är belägen intill ett grönområde i sluttningen av en längre backe vid Vattravägen/Lavretsvägen (se bilden). Vid sidan av backen ligger en ravin i vilken dagvattnet från uppströms liggande områden rinner igenom. Ravinen avslutas med en inhägnad slamfälla som fångar upp grövre sediment och förhindrar löv, grenar och annat skräp att nå ut på ledningsnätet och vidare i sjön. Den nya dammen ansluter till denna slamfälla för ytterligare rening av dagvattnet innan det förs ut på ledningsnätet. Utöver den tekniska lösningen så kommer ett antal träd, blommor och buskar planteras. Dessutom har kommunen för avsikt att placera ut ett antal parkbänkar intill dammen. Dammen ska byggas så att den inte påverkar områdets möjlighet till avkoppling och rekreation, så som till exempel midsommarfirande om sommaren och pulkaåkning på vintern. Flertalet alternativa platser har undersökts, men dessa har av olika anledningar inte varit lämpliga. Det beror bland annat på grundvattenförhållanden och att det ska finnas tillräcklig yta för att inrymma dammen.
Ombyggnad av park i Botkyrka kommun
Avser ombyggnad av park.
Ombyggnad av park i Botkyrka kommun
Avser ombyggnad av park.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).