Alla aktuella anläggningsprojekt i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markarbeten i Tumba, Botkyrka
Projektet avser ny- och ombyggnation av befintliga vägar om ca 700 m, två nya parker, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser, bredda körytan vid KP Arnoldssonsväg och VA-ledningar om ca 1500 m. Projektet kommer att delas in i etapper.
Om/nybyggnad av torg i Alby
En plats för liv och rörelse för ökad trygghet och trivsel som en del av stråket från tunnelbanan till bostadsområdet
Om/nybyggnad av torg i Alby
Handelstorg mellan centrumbyggnaden och kommande torghus
Ombyggnad av väg i Botkyrka
Vägbreddning mm
Nybyggnad av parkering i Alby
Att öka parkeringsmöjligheterna i Alby Centrum som samverkar på ett bättre sätt med platsen som helhet än hur det ser ut idag.
Nybyggnad av konstgräsplan i Botkyrka kommun
Avser anläggande av konstgräsplan på Broängens IP.
Nybyggnad av konstgräsplan i Botkyrka kommun
Avser anläggande av konstgräsplan på Storvretens IP.
Utvidgning av kyrkogård i Botkyrka
Planer att möjliggöra en utvidgning av Botkyrka kyrkas kyrkogård med cirka 1700 kistgravar och cirka 3500 urngravar på fastigheten Eriksberg 2:9 och del av fastigheterna Eriksberg 2:27 och 2:1.
Kulvertarbeten vid flerbostadshus i Tumba
Avser utbyte av befintliga kulvertledningar i mark för värme-, varmvatten-, kallvatten- och VVC-system samt tillhörande schakt-och markarbeten och återställning av berörda ytor. Adresser som berörs är: Nackdalavägen 2-8, Tunavägen 41-47, Tunavägen 33-39, Tunavägen 25-31, Tunavägen 17-23, Tunavägen 9-15 samt Tunavägen 1-7 i Tuna, Tumba.
Ombyggnad av innergård i Botkyrka
Planer finns på ombyggnad av innergård med grillplats, lekplats m.m.
Gårdsrenovering vid bostadshus i Fittja
Upphandlingen omfattar ombyggnation av två bostadsgårdar på Värdshusvägen i Fittja. Huvuddel: gård på Värdshusvägen 16, Option: gård på Värdshusvägen 26.
Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.