Alla aktuella anläggningsprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering inför bostäder i Åkers Styckebruk, Strängnäs
Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende exploateringsprojekt utbyggnation av detaljplaneområde Råcksta 2:1 i Åkers Styckebruk, där tidigare upphandling av detta projekt avbrutits och nu annonserats på nytt.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mariefred
Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende utbyggnation av detaljplan Södra Årby etapp 2.
Nybyggnad av överföringsledning från Mariefreds reningsverk till Strängnäs reningsverk
Entreprenaden avser nya pumpstationer med reservkraft, ny spillvattenledning (markförlagd samt sjöförlagd), uppgradering av befintliga pumpstationer. Objektet är förlagt mellan Mariefreds reningsverk och Strängnäs reningsverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Åker
Ny transformatorstation 400 kv 3 fack
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark, etapp 3
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen, Skiffergatan och Marmorgatan. Kommunens avsikt är att sälja tomtmark i området när det finns färdig infrastruktur på plats.
Exploatering för nya bostäder, Östra stadsskogen i Strängnäs
Strängnäs 3:1 m.fl. Bostäder på: 1332047.
Nybyggnad av spolhall samt varmgarage i Strängnäs
Avser nybyggnad av en spolhall med vattenrening och ett uppvärmt garage. Total byggnadsarea ca 294 m2.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).