Alla aktuella anläggningsprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av infrastruktur i Östra Sandbacksberget, Näsbyholm
Objektet avser utförande av nya gator, nya gång- och cykelbanor i Östra Sandbacksberget i Härad. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, pumpstation, EL och opto.
Ny pump och brandvattendistribution till Värmeverket i Strängnäs
Avser en nybyggnad av en pumpcentral och sprinklerbassäng till sprinkleranläggningen inom Värmeverket i Strängnäs.
Leverans och montage av linspel till Arnö- och Stegeborgsleden
Avser linspel på Arnöledens färjeläge Oknö i Strängnäs kommun samt Stegeborgsledens färjeläge Norrkrog i Norrköpings kommun.
Återställande av mark i Strängnäs
Avser återställande av mark mellan två fastigheter, Kvarteret baddaren 5 och 6 i Strängnäs kommun.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för att lägga till en parkeringsplats ansgar 1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser strängnäs 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation elma 6:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation rävsnäs 3:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation stora koltorp 2:7.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av utomhusbanor för padel strängnäs 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för transformatorstation härads-kyrkby 6:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov nyby transformatorstation, stora sundby 4:3.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov p-platser blå bandet 10.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för exploatering stora sundby 4:3.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
marklov för ändring av marknivå gorsinge 1:20.
Åtgärder gällande oexploderad ammunition (OXA) på fastighet i Strängnäs
På beskrivet arbetsområde ska praktisk verifiering (dataloggning) av oexploderad ammunition (OXA) genomföras. (Del 1) med option för ammunitionsröjning. (Del 2).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.