Alla aktuella anläggningsprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyte av överbyggnad på Stallarholmsbron
Utbyte överbyggnad på öppningsbar bro i Stallarholmen. Då denna är enda vägen till ön så ska trafiken vara med hela tiden. Tillgänglig tid på site delas upp i två etapper 2022 okt till dec Halva bron. 2023 Jan till sista mars den andra halvan inkl färdigställande.
Nytt exploateringsområde i Norra Finninge, Strängnäs
Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende utbyggnation av detaljplanen Södra Stadsskogen etapp 1 i Strängnäs kommun.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark, etapp 3
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen, Skiffergatan och Marmorgatan. Kommunens avsikt är att sälja tomtmark i området när det finns färdig infrastruktur på plats och när höjdsättningen på kvartersmarken har bestämts.
Utbyggnad av detaljplaneområde i Mariefred
Objektet avser utförande av nya gator, nya gång- och cykelbanor i Mariefred, Södra skogen. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, EL, och opto.
Utbyggnad av gator och VA i Strängnäs
Objektet avser utförande av nya gator inom fastigheten Strängnäs 3:21 m.fl. Måsen. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, EL, opto och fjärrvärme.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).