Alla aktuella anläggningsprojekt i Oxelösund

Just nu finns inget projekt i Oxelösund som matchar urvalet men eftersom databasen ständigt uppdateras dyker det troligen upp projekt när som helst.

Under tiden kan du antingen anmäla intresse till oss ändå i formuläret här bredvid eller gå vidare till övriga länets projekt där vi bara visar några exempel här nedan.

Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Projektet ligger i stadsmiljö och sträcker sig längs Tullgatan från Rademarchergatan fram till Nygatan och delar av Nygatan samt Rademarchergatan. I projektet ingår VA arbeten, byggnation av ny cirkulationsplats, ny belysning med mera.
Beläggningsarbeten på GC-väg i Katrineholm
Väg 56, asfaltering av GC-bana.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Smedjegatan ska byggs om till ett gång- och cykelstråk, med gata i nollnivå, nya planteringsytor och förbättrad belysning. Ingående arbeten är tillfälliga trafikanordningar, demontering/rivning av kantstenar och plattor, fräsning/rivning beläggningar, schaktarbeten, vakuumschakt, kabelförläggning, nya belysningsfundament, grusöverbyggnad, beläggningsarbeten, plattläggning, planteringsgropar, höj- och sänkbar pollare, smidesarbete för räcke, installation av belysningsstolpar och armaturer.
Nybyggnation slambehandling/rötkammare Rosenholms ARV i Katrineholm
Upphandlingen omfattar att bygga om befintlig slambehandling/ rötkammare vid Rosenholms arv. Befintlig anläggning är gammal och sliten samtidigt som kapaciteten behöver öka. Målsättningen är att bygga en modern, driftsäker och arbetsmiljövänlig slambehandling/ rötkammare för att även kunna ta emot externslam (avvattnat) från Vingåker, Flen samt livsmedelsavfall och fett.

Se övriga projekt i Södermanlands län genom att klicka här.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).