Alla aktuella anläggningsprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Tre nya plattformsspår, total sträcka ca 2 km. Anläggning och BEST.
Basunderhåll väg område Nyköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1111 km varav grusväg ca 133 km.
Utbyggnad av flygplats i Nyköping
Nytt ILS-system inkl. ljus och frekvenssändare.
Utbyte av signalställverk sträckan Skogstorp-Vrena
Utbyte centralenheter M85 till utbredd M95.
Exploatering inför nybyggnad av bostäder vid Bråviken, Nyköping
Exploatering inför nybyggnad av enbostadshus.
Byte av panelväggar och beläggning av tak vid Vestibul P3 på Idbäcksverket, Nyköping
Entreprenaden avser byte av panelväggar (tuber) samt beläggning av tak i område Vestibul på panna 3 inom produktionsanläggning Idbäcksverket i Nyköping.
Ny industrigata, VA och belysning i Arnö, Nyköping
Avser nybyggnation av industrigata ca 450 m, ny förläggning av VA och belysning samt planering av tomter.
Projektingenjör till enheten teknik, miljö och fastighet inom program Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Förnyelse av dricksvattenledningar mellan Väderbrunn - Minninge, Nyköping
Avser anläggning av 2 st huvudvattenledningar och tillhörande anläggningar mellan Väderbrunn ventilkammare och Minninge.
Nybyggnad av mast i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av mast.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av parkeringsplats.
Nybyggnad av staket i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av brygga i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för ombyggnad av brygga.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för uppfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om rivningslov och marklov för uppfyllnad.
Ombyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för ändring av parkeringsplats.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.