Alla aktuella anläggningsprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av bilhall mm i Nyköping
Tillbyggnad av verkstad 500kvm, nytt däckhotell och utbyggnad av bilhall
Nybyggnad av reservoarbyggnad med tillhörande anordningar i Nyköping
En ny reservoar med två kamrar, med en sammanlagd reservoarvolym om 4500 m3, ska anläggas med tillhörande mätkammare för styr- och regleranordningar.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping
Planer att ersätta passagen över järnvägen mellan Kråkbergsvägen och St Annegatan (idag en gångfålla) med en ny gång- och cykelväg längs med ån.
Anläggning av gator, belysning och VA i Nyköping
Anläggning av gator, belysning samt flytt och rivning av VA-system.
Ombyggnad av VA vid Ostlänken i Nyköping
Entreprenaden avser förläggning av nya vattenledningar, tryckledning för spillvatten, tomrör för kanalisation samt en ny tryckstegringsstation inkl. markarbeten. Arbetena omfattar även korsning av järnväg.
Utvändigt underhåll av kyrkogård i Nyköping
Renovering av stenmur och markanläggningsarbeten.
Rivning av drivmedelsstation i Tystberga, Nyköping
På den aktuella fastigheten finns en numera avvecklad drivmedelsstation inkluderande butikslokal, tvätthall och hall för fordonsservice.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).