Alla aktuella anläggningsprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av flygplats i Nyköping
Nytt ILS-system inkl. ljus och frekvenssändare.
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Projektet omfattar nyläggning av ledningar som ett förberedande arbete för kommande byggnationer kopplat till Nyköpings resecentrum. Projektet är indelat i ett antal olika etapper i syfte att möjliggöra en säker framdrift, inkoppling och rivning av befintligheter. Befintliga ledningar ska vara i drift och i funktion under hela byggtiden. Projektet omfattar även dimensionering samt installation av sänkbrunn för att möjliggöra arbeten utan påverkan på befintliga grundvattennivåer.
Underhållsbeläggning halvvarm samt avvattning i Södermanlands län
Beläggningsgrupp D22/2022-2024 (huvuddel 1 för år 2022, huvuddel 2 för år 2023 och huvuddel 3 för år 2024).
Underhållsbeläggning halvvarm samt avvattning i Södermanlands län
Beläggningsgrupp D25/2022 (huvuddel 1 för år 2022).
Utbyggnad av bilhall mm i Nyköping
Tillbyggnad av verkstad 500kvm, nytt däckhotell och utbyggnad av bilhall
Byte av panelväggar och beläggning av tak vid Vestibul P3 på Idbäcksverket, Nyköping
Entreprenaden avser byte av panelväggar (tuber) samt beläggning av tak i område Vestibul på panna 3 inom produktionsanläggning Idbäcksverket i Nyköping.
Kulturminnesåtgärder i Södermanlands län
Renovering milstolpar, murning av fundament, markarbeten mm. Nyköping, Flen, Hallsberg och Arboga.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping
Planer att ersätta passagen över järnvägen mellan Kråkbergsvägen och St Annegatan (idag en gångfålla) med en ny gång- och cykelväg längs med ån.
Byte och installation av startoljebrännare till värmeverk i Nyköping
Anläggningen omfattar rivning av befintliga startoljebrännare inklusive brännarstyrningen och leverans och installation av nya startoljebrännare inklusive brännarstyrning.
Tillbyggnad av vattenverk i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av vattenverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).