Alla aktuella anläggningsprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Tre nya plattformsspår, järnvägsbroar, 2 nya entrébyggnader, 2-filig bil och gc-bro den sk Hemgårdspassagen samt ny bussterminal. Total sträcka ca 2 km. Anläggning och BEST. Järnvägsbron över Brunnsgatan byggs om, utbyggnad av järnväg mot Minninge.
Ombyggnad av Östra infarten i Nyköping
Objekt 2 omfattar: Ombyggnation av korsningarna Brandkärrsvägen-Gustavsbergsstigen och Brandkärrsvägen-Stockholmsvägen till en cirkulationsplats. Lennings väg söder om Trafikverkets cirkulationsplats byggs om till 2+2 körfält. Två befintliga busshållplatser handikappanpassas. Belysningsåtgärder samt trygghetsskapande arbeten runt om en befintlig gc-tunnel. Gång och cykelvägen anpassas till befintlig GC-väg för att i så stor omfattning som möjligt använda det befintliga vägnätet. Objekt 5 omfattar byggnation av fri högersväng från Stenbocksvägen till Lennings väg vid cirkulationsplatsen Påljungshage.
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Projektet omfattar nyläggning av ledningar som ett förberedande arbete för kommande byggnationer kopplat till Nyköpings resecentrum. Projektet är indelat i ett antal olika etapper i syfte att möjliggöra en säker framdrift, inkoppling och rivning av befintligheter. Befintliga ledningar ska vara i drift och i funktion under hela byggtiden. Projektet omfattar även dimensionering samt installation av sänkbrunn för att möjliggöra arbeten utan påverkan på befintliga grundvattennivåer.
Utbyggnad av bilhall mm i Nyköping
Tillbyggnad av verkstad 500kvm, nytt däckhotell och utbyggnad av bilhall
Nybyggnad av reservoarbyggnad med tillhörande anordningar i Nyköping
En ny reservoar med två kamrar, med en sammanlagd reservoarvolym om 4500 m3, ska anläggas med tillhörande mätkammare för styr- och regleranordningar.
Ombyggnad av VA vid Ostlänken i Nyköping, etapp 2
Entreprenaden avser förläggning av nya matarledningar för vatten på en sträcka av ca 220 m. Entreprenaden omfattar också ny ventilkammare vid Hemgården samt om- och nybyggnad av ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten inom området.
Anläggning av gator, belysning och VA i Nyköping
Anläggning av gator, belysning samt flytt och rivning av VA-system.
Anläggande av dag- och lakvattendamm vid Idbäcken, Nyköping
Avser anläggning av en damm som återpumpar dag och lakvatten upp i flisen igen som absorberar föroreningarna, som då sedan förbränns på så vis hanteras. Tanken är en 250 m2 bassäng i hörnet dit vattnet naturligt tas sig i dag samt en pump som klarar förhållandena.
Utbyte av styrsystem till P3 Idbäcksverket i Nyköping
Vattenfall avser att byta ut befintligt styrsystem till panna 3 (P3) till ett nytt DCS-system ABB 800xA, det nya styrsystemet ska även integreras i överordnat system ABB 800xA som installerades 2018.
Renovering av gasbrunnar samt ledningsdragning vid avfallsanläggning i Nyköping
Objektet avser renovering av befintliga gasbrunnar, utbyggnad av nya gasbrunnar för utvinning av deponigas, samt ledningsdragning, montering och flytt av reglerstation, fackla och kompressor vid Björshults avfallsanläggning i Nyköping.
Nybyggnad av gc-väg i Nykvarn
Avser ny gc-väg inkl belysning.
Resurskonsult avseende byggplatsuppföljning för arkeologiprojektet Ostlänken
Placering Solna, Nyköping eller Linköping. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).