Alla aktuella anläggningsprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering inför nybyggnad av bostäder vid Bråviken, Nyköping
Exploatering inför nybyggnad av enbostadshus.
Ny industrigata, VA och belysning i Arnö, Nyköping
Avser nybyggnation av industrigata ca 450 m, ny förläggning av VA och belysning samt planering av tomter.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping
Planer att ersätta passagen över järnvägen mellan Kråkbergsvägen och St Annegatan (idag en gångfålla) med en ny gång- och cykelväg längs med ån.
Byte av panelväggar samt beläggning tak på Panna 3, Idbäcksverket, Nyköping
Uppdraget avser byte av panelväggar (tuber) samt beläggning av tak i område Vestibul på panna 3 inom produktionsanläggning Idbäcksverket i Nyköping.
Trimning av trafikplats Hållet längs E4 i Nyköping
Kapacitetsåtgärder, två genomgående körfält längs med Brunnsgatan och genom en del av cirkulationsplatsen.
Ny kontrollutrustning för ångturbin T8 vid Idbäcksverket, Nyköping
Avser utbyte av befintligt styrsystem, ABB SattLine/AC160, samt modernisering av övrig kontrollutrustning för ångturbin T8 Idbäcksverket.
Tillbyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av plank.
Nybyggnad av mast i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för uppfyllnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats, gångväg samt ris- och virkesupplag.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.