Alla aktuella anläggningsprojekt i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till 2+1 väg mellan Katrineholm-Bie
Projektet avser ombyggnad befintlig väg till 10 km mötesfri landsväg. Separat enklare gc-väg med en planskild passage under väg 56 vid Strängstorp. Viltstängsel längs hela sträckan samt bullerskyddsåtgärder.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Bie-Alberga(Stora Sundby)
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till 25 km mötesfri landsväg. Anpassning av busshållplatser, viltstängsel samt bullerskyddsåtgärder. Ny förbifart vid samhället Äs, 2 st nya broar. Skydd av Mo vattentäkt i Äs.
Exploatering av industriområde i Katrineholm
Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet samt möjliggöra för nyetableringar i området.
Renovering av VA-ledningar i Katrineholms, Flens och Vingåkers kommun
Objektet avser renovering av VA-ledningar på: Stationsplan, Lillgatan, Hagavägen/Flintbacken, Bie, Prinsgatan, Storgatan, Industrigatan och Djulögatan i Katrineholms Kommun, Olofsbergsvägen, Hälleforsnäs, Flens Kommun samt Engelbrektsgatan och Ängsgårdsvägen, Högsjö, Vingåkers Kommun.
Reparation av broar vid Hult och Strökärr
Betongreparationer och injektering.
Nybyggnad av belysningsmast i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser samt nya gångvägar med belysning utmed hilding hjelmbergs väg.
Nybyggnad av parkeringsplats i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser samt nya gångvägar med belysning utmed hilding hjelmbergs väg.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).