Alla aktuella anläggningsprojekt i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av VA-ledningar i Katrineholm
Upphandlingen omfattar nybyggnad samt idrifttagning av överföringsledningar, distributionsledningar samt servisledningar.
Renovering av VA-ledningar i Katrineholms och Flens kommuner
Objektet avser renovering av inloppsledning till Flens reningsverk samt renovering av spillvattenledningar vid Kanntorpsvägen, Hantverkargatan, Vingåkersvägen och Ringvägen i Katrineholms kommun.
Ny våtmark i Katrineholm
Planer finns för ny våtmark vid Mejeridiket ut i sjön Näsnaren för att bygga bort ett utloppsdike, utforma ett rekreationsområde och klimatanpassa.
Ventilationsombyggnad i omformarstation i Sköldinge
Ombyggnad ventilationsanläggning, förstärkning av skalskydd samt uppförande av solskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för 3 nya transformatorstationer.
Nybyggnad av mast i Katrineholm
Ansökan om bygglov för mast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig och nybyggnad av transformatorstation t293.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig tranformatorstation och nybyggnad av transformatorstation t299 backalund.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning samt nybyggnad av transformatorstation t218 slättfall.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om rivning av befintlig transformatorstation och nybyggnad av transformatorstation t333 änglund.
Markarbeten vid flerbostadshus i Katrineholm
Planering av trädgård, markarbeten och mur m.m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.