Alla aktuella anläggningsprojekt i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation slambehandling/rötkammare Rosenholms ARV i Katrineholm
Upphandlingen omfattar att bygga om befintlig slambehandling/ rötkammare vid Rosenholms arv. Befintlig anläggning är gammal och sliten samtidigt som kapaciteten behöver öka. Målsättningen är att bygga en modern, driftsäker och arbetsmiljövänlig slambehandling/ rötkammare för att även kunna ta emot externslam (avvattnat) från Vingåker, Flen samt livsmedelsavfall och fett.
Nya brunnar/Ny råvattenledning i Forssjö, Katrineholm
Inom Forssjöåsens vattenskyddsområde har nyligen två grundvattenbrunnar borrats. Dessa två grundvattenbrunnar ska förses med pumpstationer inklusive grundläggning och överbyggnader. Ny råvattenledning ska förläggas mellan grundvattenpumpstationerna och vattenverket i Forssjö. Totalt ca 3200 m VA-ledning, mestadels dimension 500 PE.
Exploatering av industriområde i Katrineholm
Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet samt möjliggöra för nyetableringar i området.
Utbyte av överbyggnad på vägbro i Bolverstorp
Utbyte av broöverbyggnad, lager och anslutande räcken. Bortrivning av befintlig bro. Betongreparationer. Bandel 414. 1-spanns balkbro i stål med en betongplatta som har en spännvidd på 16,5 m. Total konstruktionslängd 17 m. Bron ligger på enskild väg och går över 2 spår, Västra stambanan, som är elektrifierade.
Ny bränsletransportör till P6 Kraftvärmeverket i Katrineholm
Avser ny bränsletransportör till P6 Kraftvärmeverket i Katrineholm.
Renovering av VA-ledningar i Katrineholms, Flens och Vingåkers kommun
Objektet avser renovering av VA-ledningar på: Annebergsvägen, Hälleforsnäs (A), Bergsgatan-Solstugevägen (Nybble), Flen (B), Hasselvägen, Flen (C), Orrögatan Flen (D) samt Skiringe Mellösa (E) i Flens kommun. Claestorpsvägen, Katrineholm (F), Herkulesgatan, Katrineholm (G), Sjölandsvägen, Katrineholm (H) samt Sköldhemsvägen, Sköldinge (I) i Katrineholms kommun. Bondegatan Slottsområde, Vingåker (J), Jägaregatan 31–33, Vingåker (K) samt Sävstaholmsvägen, Vingåker (L) i Vingåkers kommun.
Förnyelse av vatten- och avloppsledningar på Gärdesgatan, Katrineholm
Arbetet avser: - Installera dagvattenledning i gatan. Leder bort vatten från regn och snösmältning. - Byta ut gamla vatten- och avloppsledningar i gatan. - Byta ut kopplingar in till fastighetsgräns.
Beläggningsarbeten på GC-väg i Katrineholm
Väg 56, asfaltering av GC-bana.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).