Alla aktuella anläggningsprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av biogasanläggning i Eskilstuna
Vid Lilla Nyby avfallsanläggning.
Underhållsbeläggning tank i Södermanland, Gotland och Örebro län
Huvuddel 1 ska vara färdigställt 2023-11-15, huvuddel 2 2024-11-15 och huvuddel 3 2025-11-15. Tankbeläggning och förstärkningsarbeten.
Nybyggnad av brandstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av brandstation.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Projektet sträcker sig från Universitetsplatsen längs Hamngatan i västlig riktning. I projektet ingår VA arbeten, ny belysning samt ombyggnation av Hamngatan.
Nybyggnad av exploateringsområde i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva området för ändamålen handel, industri och logistik.
Nybyggnad av drivmedelsanläggning i Eskilstuna
Drivmedelsanläggning, Grindsjön.
Utbyte av panncentral i Ärla, Eskilstuna
Omfattar installation och driftsättning av en ny containerbyggd panncentral bestående av en komplett fastbränslepanna (1,5MW) med tillhörande bränsletransportörer samt bränslelager, en komplett oljepanna (2,5MW) med tillhörande oljesystem för inpumpning av olja från oljecistern, samt oljecistern.
Ombyggnad av parker i Eskilstuna/Torshälla
Kanonhusholmen: Arbetena består i huvudsak av nya ytskikt innehållande GC-vägar, platsbyggd trappa, planteringsytor exklusive planteringar, belysning och diverse utrustning. Hellbergsparken etapp 2: Arbetena består i huvudsak av nya ytskikt innehållande GC-vägar, murar, trappor, räcken, planteringsytor exklusive planteringar, belysning och diverse utrustning.
Ny gc-väg inkl belysning längs Falkvägen i Eskilstuna
Objektet avser att bygga en cykelbana med tillhörande belysning och dagvatten.
Ombyggnad av utemiljö/markentreprenad i Eskilstuna
Hårdgjorda ytor, asfalt, gräs, plattläggning och gummiytor samt dragning av dagvatten och el kablage skall beräknas i upphandlingen. Behandlad tomtarea: ca 6200 m². Elarbeten kommer att ropas av på ramavtal.
Reparation av sjösättningsramp i Skeppartorp, Eskilstuna
Omfattar reparation av befintlig sjösättningsramp där sprickbildning stoppas och stabiliseras med järnplåtar.
Byte av ridunderlag på utomhusridbana i Eskilstuna
Projektet avser byte av ridunderlag vid Vilsta ridskola. Den stora utomhusridbanan, 80x40 meter är som många andra ridbanor uppbyggd av flera lager; terrasslager, dränering, mellanlager och topplager. Topplagret är slitet och behöver bytas och i samband med det behövs dräneringens funktion ses över och där det behövs åtgärda.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).