Alla aktuella anläggningsprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny kombiterminal i Gunnarskäl, Eskilstuna
Syftet med förstudien är att få fram underlag för kommunstyrelsens vägvalsbeslut i kombiterminalfrågan senast augusti-september 2023.
Montering av ledverk på Kvicksundsbron
Ledverk samt påseglingsskydd i betong för broarna i Kvicksund. Stål- och betongarbeten samt rivning av äldre anläggningskonstruktioner. Klaffbroar.
Ombyggnad av E20 mellan trafikplats Marielund-trafikplats Årby
Flerfältsväg, kapacitetsåtgärder. Trimningsåtgärder för två trafikplatser.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 56 mellan Hällbybrunn-Gröndal
Anläggande av gång- och cykelväg, 2,7 km. Utförande av enfilig cirkulationsplats inkl. anpassning av avfartsramp till E20 samt anslutningsvägar.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Projektet ligger i stadsmiljö och sträcker sig längs Tullgatan från Rademarchergatan fram till Nygatan och delar av Nygatan samt Rademarchergatan. I projektet ingår VA arbeten, byggnation av ny cirkulationsplats, ny belysning med mera.
Tillbyggnad av Hyndevads vattenverk i Eskilstuna
Projektet avser totalentreprenad i partneringform för nybyggnation av två tillkommande processteg med tillhörande byggnader på Hyndevads vattenverk i Eskilstuna.
Ombyggnad av torg i Eskilstuna
Hela platsen byggs om, från det nybyggda kvarteret Nacken till Västra storgatan/Munktellsgatan. Vi anlägger en ny gång- och cykelväg som börjar vid Ida Adamssons gata, går längs kvarteret Nacken och fram till torget. Denna väg markerar den sista etappen av BM-stråket och pryds med de karakteristiska gula belysningsstolparna från tidigare etapper. Den befintliga lindallén längs Gränsgatan bevaras, och där det finns luckor planterar vi nya träd. En befintlig lind flyttas från torgytan till allén. Vi sätter upp ny belysning över hela torget. Ny konst, i form av skulpturer, placeras centralt. Nya sittplatser. Utrymme skapas för exempelvis food trucks och en julgran.
Utbyggnad av infrastruktur för bostäder i Eskilstuna, E1
Objektet avser att snabbt förlägga permanent elkabel till de husen som för tillfället håller på att färdigställas. Efter det ska elnätet i övriga området förläggas samt gatan ska färdigställas framför pågående husbygge. Ingående arbeten är tillfälliga trafikanordningar, demontering/rivning av kantstenar, fällning träd, stubbrytning, rivning stängsel, fräsning/rivning beläggningar, schaktarbeten, kabelförläggning, sättning belysningsfundament, grusöverbyggnad, lättfyllning, beläggningsarbeten, plattläggning, planteringsgropar, mm.
Tillbyggnad av bensinstation i Eskilstuna
Tillbyggnad av drivmedelsanläggning/butik.
Nybyggnad av batterilager i Eskilstuna
Nybyggnad av batterilageranläggning
Utbyte av belysning vid Fristadstorget i Eskilstuna
Objektet innebär att befintliga armaturer ska ersättas med nya moderna LED-armaturer samt inkoppling, kabeldragning, riktningsjustering och grundläggande programmering till kommunens styrsystem vid Fristadstorget i Eskilstuna.
Kollektivtrafikåtgärder i Södermanlands län 2024
Kvicksund, Hållsta, Prästgårdsvägen, Kjula kiosk och Kjula kiosk Kyrkvägen i Eskilstuna kommun. Gjutaren, Mellösa och Strömsborgsvägen i Flens kommun. Bie, Idrottsvägen, Sköldinge och Virå i Katrineholms kommun. Mariefredsskolan i Strängnäs kommun. Högsjö, Bruksvägen och Hacksta vägskäl i Vingåkers kommun.
Panelbyte i övre delen av CFB pannan vid Kraftvärmeverket i Eskilstuna.
Avser panelbyte i övre delen av CFB pannan i Eskilstuna. Byta ut delar av front och bakvägg i raka väggar (ca 2x18 m2). Passande paneler monteras enligt befintlig konstruktion och mått.
Biträdande projektledare till projektlkontor VO Underhåll
Placeringsort är Trafikverkets kontor i Eskilstuna, Solna, Uppsala, Gävle eller Borlänge.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).