Alla aktuella anläggningsprojekt i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gata och gc-väg i Ystad
Avser ombyggnad av Industrigatan Väst, skapa ny köryta, nya gång och cykelstråk, nya busshållplatser för stadsbussar. Omfattar delen Fridhemsgatan-Surbrunnsvägen i Ystad.
Exploatering av bostadsområde i Svarte, etapp 2
Avser terrassering av tidigare åkermark till tomter för byggnation, grönområde, VA arbete, el samt anläggning av hårdgjorda ytor Området Ca 2 hektar ligger i den västra delen av Svarte tillhörande Ystads kommun.
Ny vattenrening till avloppsreningsverk i Ystad
Avser desinfektionsutrustning för tekniskt vatten.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).