Alla aktuella anläggningsprojekt i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Konstruktion, tillverkning och leverans av krafttransformatorer, Ystad Energi AB
Avser konstruktion, tillverkning, transport/leverans, montage av Alternativ 1: 2 stycken Krafttransformatorer 40 MVA 50/10 kV. Alternativ 2: 2 stycken Krafttransformatorer 50 MVA 50/10 kV. Objekten ska levereras / placeras på adressen : Fridhemsgatan 24 (station M1) och Granatvägen 7 (station M2) i Ystad.
Omläggning av spill- och dagvattenledning i Ystad
Omläggning av befintlig spill- och dagvattenledning i lokalgata och gc-väg i bostadsområde, inklusive schakt, dimensionering och utförande av stödkonstruktioner, samt återställningsarbeten i lokalgata respektive gc-väg.
Renovering av kaj i Ystad
Omfattar planering, projektering och utförande av avvattning, renovering av ytor inom Revhuskajen och förbättringsåtgärder gällande hantering av olika material. Äldre betongkonstruktioner ska rivas. En sedimenteringsbassäng i grundvattennivå ska upprättas. Underlaget ska förbättras gällande höjder och asfaltsbeläggningar.
Anläggande av laddstolpar vid flerbostadshus i Ystad
Planer finns för nybyggnad av 4 st sopsorteringslokaler, samt 12 st laddningsstationer för elbilar.
Ombyggnad av va-ledning i Ystad
Installation/ändring av va. Fettavskiljare.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).