Alla aktuella anläggningsprojekt i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindpark utanför skånska kusten, Ystad
Planer finns för en vindpark utanför den skånska kusten, knappt 30 km söder om Ystad. Antal vindkraftverk: 68-129. Förväntad årsproduktion: 7 500 GWh.
Nybyggnad av pumpstation i Ystad
Avser nybyggnation av pumpstation.
Ombyggnad av gata i Ystad
Avser ombyggnad av gata, gc-väg och va, samt nya belysningsstolpar.
Beläggningsarbeten, Länsstyrelsen Skåne
Avser beläggningsarbete med asfalt på ett antal mindre vägar i Skåne. -Hagestad naturreservat, Bjeringsborgsvägen: Entreprenaden omfattar breddning av befintlig väg samt ny beläggning på infartsväg, ca 1150 m. -Lyadalens naturreservat i Båstad kommun Brattenborgsvägen: Omfattar ca 100m ny asfaltering av väg (ca 3,5 meter bred) samt 300m asfaltering av väg med befintlig asfalt i dåligt skick. -Söderåsens Nationalpark, Klippans kommun, Kopparhattsvägen: omfattar nytt slitlager på Kopparhattsvägen. - Gropahålet Reparation av asfaltsväg inom fastigheterna Yngsjö 8:78 samt Yngsjö 287:1, Gropahålet och Lillesjö Naturreservat. -Naturreservatet Västra Kullaberg i Höganäs Kommun: Omfattar ny beläggning på befintlig asfalt som är delvis i dåligt skick.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.