Alla aktuella anläggningsprojekt i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt färjeläge vid Ystads hamn Ystad
Avser nybyggnation av två nya färjelägen 7 och 8 i form av en ny pir, med uppmarschområde, samt muddringsarbeten, och ett utfyllnadsområde utfyllt med bland annat muddermassor och nybyggnation av en ny vågbrytare i sydöst samt förlängning av befintlig vågbrytare i sydväst.
Underhållsbeläggning varm/värme i distrikt södra Skåne
Avser 3 beläggningsgrupper i södra Skåne; DSS 2101 Varm natt huvuddel 1 och option, DSS 2102 Varm huvuddel 1 och option, DSS 2103 Varm huvuddel 1 och option.
Ombyggnad av gata, Ystad
Omfattar ombyggnad av gata med ny avsmalnad sektion, anläggande av cykelväg och gångbanor utmed gatan. Tre upphöjda tvärsgående korsningar kommer att anläggas och 5 stycken längsgående upphöjda korsningar
Ombyggnad av park, Ystad.
Avser ombyggnation av fritidsparken, Ystad.
Nybyggnad av idrottsplats i Ystad
Nybyggnad av idrottsanläggning.
Ombyggnad av gata och gc-väg i Ystad
Avser ombyggnad av Industrigatan Väst, skapa ny köryta, nya gång och cykelstråk, nya busshållplatser för stadsbussar. Omfattar delen Fridhemsgatan-Surbrunnsvägen i Ystad.
Fasadbeklädnad av ackumulatortank i Ystad
Ystad Energi har uppfört en ny ackumulatortank i Ystad. Tanken kommer att vara 58 meter hög och med en diameter på ca 13 meter, samt ett trapphus med teknikrum. Entreprenaden omfattar beklädnad av samtliga fasadytor.
Takrenovering på mottagningshall, Malmö
Avser takrenovering av fyra 4 tak på olika platser inom Sysavs´s område och detta projekt avser Del 4: Mottagningshallen, Hedeskoga avfallscentral i Ystad. Anbud kan lämnas på en eller flera delar. Delområdena är följande: Del 1: Bjuröhallen - Projekt ID 2073825 Del 2: Tipphallen - Projekt ID 2073848 Del 3: Lotshallen - Projekt ID 2073851
Nybyggnad av vindkraftverk i Ystad
Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av plank i Ystad
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ystad
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.