Alla aktuella anläggningsprojekt i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Söderslätt
Vägnätets totala längd för området är ca 1199 km varav grusväg ca 142 km.
Nybyggnad av polishus i Ystad
Planens syfte är att göra det möjligt att stycka av en fastighet och att bebygga den med ett nytt polishus. Tomten ska ge plats för parkering för polisen och för besökare .
Ombyggnad av park, Ystad.
Avser ombyggnation av fritidsparken, Ystad.
Nytt ställverk i Ystad
Nytt ställverk bestående av sex 20kV-fack och tio 10kV-fack. Ramavtal med inriktning på Prefabbyggnad.
Tjänster snöröjning och halkbekämpning 2022, Ystad
Upphandlingen omfattar ramavtal för vinterväghållning på gång- och cykelvägar. Möjlighet till förläning 1+1
Uppförande av uppmarschområde/check-in vid Ystad hamn
Avser uppförande av uppmarschområde/check-in till ny katamaran för Bornholmslinjen vid färjeläge 5, Ystad hamn.
Exploatering av bostadsområde i Svarte, etapp 2
Avser terrassering av tidigare åkermark till tomter för byggnation, grönområde, VA arbete, el samt anläggning av hårdgjorda ytor Området Ca 2 hektar ligger i den västra delen av Svarte tillhörande Ystads kommun.
Anläggande av nya gator, p-platser mm i Västra Sjöstaden Etapp 2, Ystads kommun
Avser färdigställande av byggator till färdiga gator, anläggande av nya p-platser och finplanering av mark m.m.
VA-utbyggnad i Ystad
Projektet avser att anlägga tryckspillvattenledningar, självfallsledningar, pumpstationer samt vattenledningar.
Nybyggnad av byggnad på hamnplan i Kåseberga
Planer för nybyggnad på hamnplanen i Kåseberga .
VA-utbyggnad i Ystad
Projektet avser att anlägga tryckspillvattenledningar, självfallsledningar, pumpstationer samt vattenledningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).