Alla aktuella anläggningsprojekt i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Planer finns för nybyggnad av tre kvarter där det ska byggas mellan 700-900 lägenheter. Punkthusen planeras byggas mellan 10, 12 och 16 våningar. De boende i de översta våningarna får en vidsträckt utsikt. I de båda andra två kvarteren är tanken att bygga femvåningshus med en indragen sjätte våning. Det blir samma antal våningar som hos grannen Sockerhusen på andra sidan Industrigatan.
Nybyggnad av polishus i Ystad
Planens syfte är att göra det möjligt att stycka av en fastighet och att bebygga den med ett nytt polishus. Tomten ska ge plats för parkering för polisen och för besökare .
Sanering och erosionsförebyggande åtgärder vid en gammal deponi i Ystad
Avser sanering och erosionsförebyggande åtgärder för att säkra den gamla deponin mot ytterligare erosion. Objektet är beläget Sydöst om reningsverket Sjöhög i Ystad, mellan Västerleden och havet.
Färdigställandearbeten för bostadsområde i Ystad
Avser färdigställande av byggator till färdiga gator, anläggande av nya p-platser, finplanering av mark m.m i västra delen av Nybrostrand i Ystad. (Området är i dagsläget utbyggt i form av byggator med infrastruktur avseende el, tele, fjärrvärme, belysning och va).
Ombyggnad av gata och va-ledning i Ystad, etapp 1
Avser ombyggnad av gata och VA-ledning.
Nytt ställverk vid Ystad Lasarett
Avser projektering, installation, injustering och provning gällande ny transformatorstation.
Nybyggnad av byggnad på hamnplan i Kåseberga
En anpassning för uteservering.
VA-utbyggnad i Ystad
Projektet avser att anlägga tryckspillvattenledningar, självfallsledningar, pumpstationer samt vattenledningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).