Alla aktuella anläggningsprojekt i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av polishus i Ystad
Planens syfte är att göra det möjligt att stycka av en fastighet och att bebygga den med ett nytt polishus. Tomten ska ge plats för parkering för polisen och för besökare .
Nybyggnad av bensinstation i Ystad
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Anläggande av ny gata, gc-väg, va-ledning m.m på Regementsområdet i Ystad
Avser anläggande av ny lokalgata, gång- och cykelväg, parkytor, naturmark, diverse VA arbete, förläggning av ledningar samt belysning och el. Området ligger i den nordöstra delen av Regementsområdet tillhörande Ystad kommun.
Ramavtal avseende underhåll av elkraftssystem åt Ystad Energi AB
Avser underhåll och beredskap av elkraftsystem åt Ystads Energi. Avtalsperiod 2023-04-15 - 2025-04-14 med möjlighet till 1 + 1 + 1 + 1 års förlängning.
VA-utbyggnad i Ystad
Projektet avser att anlägga tryckspillvattenledningar, självfallsledningar, pumpstationer samt vattenledningar.
VA-utbyggnad i Ystad
Projektet avser att anlägga tryckspillvattenledningar, självfallsledningar, pumpstationer samt vattenledningar.
In- och utvändig renovering av fyr på Måseskär i Ystads kommun
Avser yttre och inre renovering Sandhammarens fyr. Uppdraget består i huvudsak av blästring samt förarbeten inför målning av täckskikt.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).