Alla aktuella anläggningsprojekt i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skyddsvallar i Vellinge
Avser nybyggnad av skyddsvall med en sträcka på ca 10 kilometer. Detta avser etapp 1 och 2. Etapp 3 o 4 ingår under ID 2352694. /Totalt i samtliga etapper blir sträckan 21 kilometer lång).
Installation av tredje trafo i Vellinge
VEE- Vellinge installation tredje trafo.
Nybyggnad av infrastruktur i Vellinge Parkby, Etapp 1.1
Planer finns på bland annat skola, förskola, idrottshall och annan service i en karaktärsfull småstadsmiljö. Vellinge kommun kommer successivt att bebygga området med infrastruktur nu när detaljplanen vunnit laga kraft. Första etappen innefattar byggator och VA-arbete som ska vara klart i december, ny cirkulationsplats vid korsningen Hököpingevägen, Södra Åkarps kyrkoväg och Klockaregatan samt ett parkstråk med dagvattendammar och plantering som ska vara klart i maj 2025.
Upprustning av kanal och hamnområde i Vellinge
Avser upprustning av kanal och hamnområde. i projektet ingår även anläggning av trädäck, sittplatser m.m.
Nybyggnad av geoenergianläggning i Vellinge
Avser om- och nybyggnad av befintlig gaspanneanläggning till geoenergianläggning. Entreprenaden omfattar VVS-installationer och styrinstallationer samt tillhörande elinstallationer och byggåtgärder. Objektet har följande adresser i Vellinge: Vattentornsgatan 8A Vipgränden 1-13 samt 2-16 Trangränden 1-23 samt 10-32
Drift, underhåll och beredskap på bro över Falsterbo kanal i Vellinge
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare +2 år.
Målning av luckinfästningar i Falsterbokanalen, Höllviken
Upphandlingen avser målning av luckinfästningar Falsterbokanalen

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).