Alla aktuella anläggningsprojekt i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av infart i Vellinge
Avser ombyggnad av norra infarten, ca 500 m i Vellinge
Nybyggnad av kedjehus och villor i Vellinge
Avser nybyggnad av 7 kedjehus och 3 stycken villor. Etapp 1 finns på obj.nr : 1572233
Upprustning av kanal och hamnområde i Vellinge
Avser upprustning av kanal och hamnområde. i projektet ingår även anläggning av trädäck, sittplatser m.m.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 3
Igångsättning tidigast 2019. Avser fortsatt nybyggnad av dagvattenledning.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge
Igångsättning tidigast 2020.
Muddringsarbeten i Skanörs Hamn samt strandfodring
Avser muddringsarbeten i inseglingsrännan till Skanörs hamn med anslutande strandfodringsarbeten.
Ombyggnad av trafikkorsning i Skanör, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget
Nybyggnad av sopanläggning i Vellinge
Nybyggnad av 2 avfallsanläggningar för 4-fackssortering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vellinge
Nybyggnad av bullerskärm.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av belysningsmast i Vellinge
Nybyggnad av strålkastare till paddelbanor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.