Alla aktuella anläggningsprojekt i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skyddsvallar i Vellinge
Avser nybyggnad av skyddsvall som ska bli 21 kilometer lång och ska skydda 8000 bostäder. Byggnationen kan påbörjas under 2021-22.
Exploateringsarbeten för bostäder i Höllviken
gångsättning är ej fastställd.. Exploateringsområde för villor. Utförande under en flerårsperiod.
Ombyggnad av motorvägshållplats vid E6, Vellinge Ängar
Byte av bullerskärm, ombyggnation av busshållplats, dagvattenåtgärder m m vid motorvägshållplats Vellinge Ängar, belägen vid Ängavägen väg 525 och E6 väster om Vellinge.
ITS-åtgärder längs E6 genom Skåne, sträckan Vellinge-Helsingborg
Åtgärder för ändrad hastighet. VMS samt kameror.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd.
Byte av tennisunderlag , Vellinge
Byte av befintligt grusunderlag på fyra tennisbanor i Vellinge kommun.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av 8 nätstationer och rivingslov för befintliga transformationstationer Höllviken 10:49,18:35,4:110,5:95,7:112,10:50,Höllviken S:37.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation och rivingslov för befintlig transformationstation.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation samt rivningslov för befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov för befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.