Alla aktuella anläggningsprojekt i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skyddsvallar i Vellinge
Avser nybyggnad av skyddsvall som ska bli 21 kilometer lång och ska skydda 8000 bostäder. Byggnationen kan påbörjas under 2021-22.
Ombyggnad av motorvägshållplats vid E6, Vellinge Ängar
Byte av bullerskärm, ombyggnation av busshållplats, dagvattenåtgärder m m vid motorvägshållplats Vellinge Ängar, belägen vid Ängavägen väg 525 och E6 väster om Vellinge.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 3
Igångsättning tidigast 2019. Avser fortsatt nybyggnad av dagvattenledning.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge
Igångsättning tidigast 2020.
Muddringsarbeten i Skanörs Hamn samt strandfodring
Avser muddringsarbeten i inseglingsrännan till Skanörs hamn med anslutande strandfodringsarbeten.
Ombyggnad av trafikkorsning i Skanör, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget
Nybyggnad av sopanläggning i Vellinge
Nybyggnad av 2 avfallsanläggningar för 4-fackssortering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vellinge
Nybyggnad av bullerskärm.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av belysningsmast i Vellinge
Nybyggnad av strålkastare till paddelbanor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.