Alla aktuella anläggningsprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av väg, Trelleborg
Avser anläggande av östlig ringväg, Trelleborg.
Sanering av Gasverkstomten i Trelleborg
Avser sanering av gasverkstomten i Trelleborg.
Ombyggnad av gata och bostäder
Planer finns för att förtäta och skapa förutsättningar för en blandad bebyggelse genom att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet. samt bebyggelse med entréer mot gatorna.
Utveckling av hamnområde i Smygehuk
Avser en utveckling av hamnområdet i Smygehuk i Trelleborg samt en rivning av pyrhan
Nya plankorsningar vid Trelleborg bangård
2 nya plankorsningar med tillhörande väg. Stråk 26, bandel 914.
Utbyggnad av va-nät i Trelleborg
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för 31 fastigheter.
Utredning av VA, Trelleborg
Avser vattenutredning av Östervång.
Nybyggnad av GC-väg i Trelleborg
Avser anläggande av en ny gång-och cykelväg längs med norra sidan av Bruksgatan samt avsmalning på en del av sträckan. Befintliga korsningar, infarter till fastigheter och parkeringar ska byggas om/trafiksäkring av korsning genom upphöjning. Va-arbeten, förläggning av nya ledningar, ledningsflytt av befintliga ledningar ingår och även belysning förekommer i entreprenaden.
Anläggning av våtmark i Skegrie, Trelleborg
Avser anläggande av en sidovåtmark vid Skegrie ca. 5km nordväst om Trelleborg.
Anläggande av nya råvattenbrunnar i Trelleborgs kommun
Avser provborrningar för nya råvatten brunnar. Borrningarna utförs i en dimension som möjliggör att de i ett senare skede används som uttagsbrunnar.
Utredning av fördröjningsanläggningar längs Ståstorpsån, Trelleborg
Avser utredning av fördröjningsanläggningar längs Ståstorpsån i Trelleborgs kommun.
Nybyggnad av nätstation i Trelleborg
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Trelleborg
Rivnings- och bygglov för transformatorstation.
Ombyggnad av nätstation i Trelleborg
Bygglov för flytt av befintlig nätstation.
Nybyggnad av plank i Trelleborg
Bygglov murar och plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Trelleborg
Bygglov övriga byggnader och anläggningar - transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Trelleborg
Bygglov övrigt - transformatorstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.