Alla aktuella anläggningsprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av Västra entrén i Trelleborg
Avser utveckling av Västra entrén inklusive expohall inom det nya området Västra sjöstaden.
Utveckling av hamnområde i Smygehuk
Avser en utveckling av hamnområdet i Smygehuk i Trelleborg samt en rivning av pyrhan
Ramavtal vinterväghållning Trelleborg
Ramavtal som avser ett avtal gällande vinterväghållning och handskottning, främst på kommunens gator, cykelbanor, parkeringar och fastigheter. Möjlighet till förläggning 1+1
Ombyggnad av väg i Trelleborg
Avser planering av ringvägen i Trelleborg,
Nybyggnad av GC-väg, Trelleborg
Avser nybyggnation av GC-väg längs med Malörtsvägen, samt tillhörande återställnings- och anpassningsarbeten. Option: arbeten med trädplantering längs vägen.
Anläggande av GC-väg och ombyggnad av gator Västra Industriområdet i Trelleborg
Avser nybyggnation av en sträcka GC-väg, dels ombyggnation av en sträcka av Fraktvägen, dels nybyggnation av en enkel gångväg.
Armaturupphandling och modernisering av gatubelysning
Trelleborgs kommun avser upphandla armaturer och modernisering av gatubeslysning.
Konsulthjälp för vattenvårdsåtgärder inom avrinningsområden i sydvästra Skåne, Trelleborg
Avser konsulthjälp för vattenvårdsåtgärder inom avrinningsområden i sydvästra Skåne. Möjlighet till förläggning 1+1
Tillbyggnad av nätstation, Trelleborg
Avser tillbyggnad, en yttre ändring av nätstation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).