Alla aktuella anläggningsprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gång- och cykelväg, Trelleborg
Avser anläggande av nya gator, gångoch cykelbanor, grönytor, Va-anläggning inkl. underjordiskt system, plantering och belysning. Även ny förläggning av ledningar .ledningsflytt av befintliga ledningar ingå
Asfalteringen av gata / gång och cykelväg , i Trelleborg
I detta etapp avser endast asfaltering av bygget av allmänplatsmark (Allmogevägen, GC, gångbanor och justering av bef. cykelbanan. Etapp 1: 1592138
Exploatering arbete för nybebyggelse på fd busstorget
Avser markarbeten för gata, samt inför bostäder.
Utbyggnad av va-nät i Trelleborg
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för 31 fastigheter.
Nybyggnad av GC-väg i Trelleborg
Avser nybyggnation av GC-väg samt viss ombyggnation av befintlig parkeringsplats.
Nybyggnad av mountainbikebana i Trelleborg
Avser anläggande av två st mountainbikebanor i Albäcksområdet på fastigheterna Väster Jär 1:1 och Ståstorp 3:1 i Trelleborg.
Ombyggnad av idrottsanläggning, Trelleborg
Objektet omfattar inköp och anläggning av konstgräs, utegym och multiarena.
Renovering av pir i Gislöv
Avser renovering av pirarm och fiskekaj i Gislövs hamn. Entreprenaden omfattar omfogning under och över vattenytan av stensättning längs cirka 380 löpmeter kaj, både på insida och utsida, i Gislövs hamn med tillhörande kringarbeten och återställningsarbeten.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Trelleborg
Bygglov anläggande av multiarena.
Nybyggnad av nätstation i Trelleborg
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Trelleborg
Bygglov plank för förvaring samt fast parasoll.
Nybyggnad av transformatorstation i Trelleborg
Bygglov transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.