Alla aktuella anläggningsprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av väg, Trelleborg
Avser anläggande av östlig ringväg, Trelleborg.
Ombyggnad avloppsreningsverk i Trelleborg
Projektet avser anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp ombyggnad av befintliga för att klara reningskraven samt vissa renoverings- och moderniseringsarbeten .
Nybyggnad av GC-väg, Trelleborg
Avser nybyggnation av GC-väg längs med Malörtsvägen, samt tillhörande återställnings- och anpassningsarbeten. Option: arbeten med trädplantering längs vägen.
Nybyggnad av GC-väg, Trelleborg
Avser nybyggnad av GC-väg, Östra Förstadsgatan- TRELLEBORG.
Nybyggnad av park och gångbro i Gränstorp, Trelleborg kommun
Avser anläggande av en ny park och en ny gångbron skall anläggas i anslutning till det nya exploateringsområdet Gränstorp. Objektets läge: Inom fastigheten Västervång 2:25 i norra Trelleborg, norr om Havrejordsvägen samt väster om Klörupsvägen.
Armaturupphandling och modernisering av gatubelysning
Trelleborgs kommun avser upphandla armaturer och modernisering av gatubeslysning.
Anläggning av våtmark m.m inom Ståstorpsåns avrinningsområde, Trelleborg
Avser grävning av tvåstegsdike, översvämningsytor och våtmarker, inom Ståstorpsåns avrinningsområde.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).