Alla aktuella anläggningsprojekt i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggning av uppställningsplattor i betong vid Malmö Airport
Projektet avser ombyggnad av uppställningsytor för flygplan. Arbetena omfattar ombyggnation och renovering av betongytor samt beläggning av asfalt. Objektets läge Malmö Airport. Airside 2021 plats 7 och 8, 2022 plats 1 och 5
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Bara, etapp 1, del 2
Avser fortsatt markarbeten i Bara Backar. Arbetet omfattar 2st lekplatser samt gym/aktivitetsyta/lekplats, grönområden inkl all plantering, gång- och cykelvägar, gångstigar och belysning av delar av gångstigar samt brygga. Objektets läge: väster om Bara Centrum och norr om Malmövägen.
Anläggning av allmän platsmark i Svedala tätort
Projektet avser anläggning av allmän platsmark kring ett nytt bostadskvarter som kallas ”Bovieran”. Projektet innefattar bl.a. anläggandet av två fördröjningsmagasin, infartsväg till parkeringsplatser samt en ny GC-väg. Objektet är beläget i Svedala tätort, sydväst om korsningen Börringevägen/Trelleborgsvägen (väg 108).
Grönplansåtgärder i Svedala
Avser grönplansåtgärder inom Svedala kommun. Arbetena sker löpande under året.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats längs väg 108 i Holmeja
Ny asfalterad gc-väg mellan busshållplatsen och Yddingevägen ingår.
Renovering av va-ledningar i Svedala
Projektet avser rivning och nyförläggning av VA-ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten. Objektets läge: Svedala tätort.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Svedala
Tidsbegränsat lov för - mobila padelbanor.
Nybyggnad av transformatorstation i Svedala
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.