Alla aktuella anläggningsprojekt i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av va-ledningar i Svedala
Avser utbyte av VA-ledningar, ny gestaltning av ytskikt och fördröjning av dagvatten. Ny gestaltning av gata med väg samt GC-väg. Arbetet omfattar Södergatan mellan Kyrkogatan och Trädgårdsgatan. Aktuell sträcka är ca 265 m.
Ombyggnad av stationsområdet i Svedala
Gångtunnel under järnvägen med tillhörande ramper, hissar och trappor. Utbyte av mellanplattformen mot två längre sidoplattformar.
Va-arbeten för bostäder i Svedala
Avser anläggande av vatten och avlop för ca 20- 40-tal bostäder.
Utbyte av kablar i Svedala och Skurup
Utbyte av icke föreskriftsenliga matningskablar till signalskåp och signalkurar.
Nybyggnad av gc-port (tunnel) i Bara
Avser nybyggnad av g/c-tunnel.
Underhållsbeläggning av gator i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser underhållsbeläggning av gator i Svedala kommun.
Underhållsbeläggning av gator i Svedala
Avser underhållsbeläggning av gator i Svedala kommun.
Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Arbetena sker löpande under året.
Dagvattenåtgärder i Svedala
Avser dagvattenåtgärder inom dagvatten inom Svedala kommun. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Dagvattenåtgärder i Svedala
Avser dagvattenåtgärder inom Svedala kommun. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Våtmark vid Bokskogens GK, Svedala
Projektet avser att på ett ruffområde på golfbanan ska en större och en mindre damm, sammanbunda med en liten bäckfåra, anläggas med syfte att öka den biologiska mångfalden, näringsrening och fördröjning av av rinnande vatten.
Utvekling av rekreationsområde i Torup
Upptaget i investeringsbudgeten.
Åtgärder av g/c-vägar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020 Planer finns förr åtgärder av gång- och cykelvägar inom Svedala kommun.
Ny gestaltning av g/väg i Svedala
Avser ny utformning av befintlig gång- och cykelväg.
Restaurering av strandmiljöer vid Klosteviken, Svedala kommun
Avser restaurering av våtmarksmiljöer vid Klosterviken på fastigheten Börringekloster 1:56 i Svedala.
Åtgärder av gata i Svedala
Avser åtgärder av lokalgata vid bensinstation i Bara. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Åtgärder av fibernät i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser åtgärder av fibernät inom Svedala kommun.
Åtgärder av fibernät i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser åtgärder av fibernät inom Svedala kommun.
Åtgärder av busshållplats i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Nybyggnad av transformatorstation i Svedala
Nybyggnad av transformatorstation.
Va-utbyggnad i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Va-utbyggnad i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Uppskattad igångsättning.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020. Igångsättning tidigast 2021.
Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Anläggande av översvämningsvåtmark, Svedala kommun
Avser anläggande av vallar och dämmeskonstruktion. Total mängd schakt uppgår till 1500 m3 varav ca 900 m3 är markvegetation och matjord som ska banas av inom ett område på 4500 kvm. Arbetsområdet ligger ca 5 km öster om Svedala i Skåne, strax norr om E65 och Börringekloster.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.