Alla aktuella anläggningsprojekt i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av pumpstationer i Svedala
Projektet avser nybyggnad och rivning av pumpstationer. Befintliga spillvattenpumpstationer P13 och P18 ska rivas och ersättas av nya pumpstationer i direkt anslutning till de gamla. Ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation P80. Byte av pumpar och tillhörande elutrustning, samt delar av rörgalleri. Byggnation ska utföras i följande ordning P80, P13 och P18.
Nybyggnad och rivning av befintlig bro i Svedala kommun
Befintlig bro skall rivas och ersättas med en ny bro. Objektets läge: Utmed Hyltarpsvägen, strax väster om Sjödikenvägen i Svedala.
Åtgärder vid reningsverket i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Bara, etapp 3
Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde för 23 småhus.
Underhållsbeläggning av gator i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser underhållsbeläggning av gator i Svedala kommun.
Dagvattenåtgärder i Svedala
Avser dagvattenåtgärder inom dagvatten inom Svedala kommun. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Lokalanpassning i kontrollcentral vid Sturups flygplats
Lokalanpassningar ska ske på LFVs kontrollcentral vid Malmö-Sturup för att utforma några rum för särskilda uppgifter.
Renovering av broar i Svedala
Avser renovering av två broar där arbetena avser nya tätskikt samt åtgärder av räcken.
Ombyggnad av gata i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Arbetena sker löpande under året.
Åtgärder av fibernät i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser åtgärder av fibernät inom Svedala kommun.
Nytt utegym i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2021. Avser nytt utegym vid Viken Södra, Nyhamnsläge, Jonstorp.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).