Alla aktuella anläggningsprojekt i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av pumpstationer i Svedala
Projektet avser nybyggnad och rivning av pumpstationer. Befintliga spillvattenpumpstationer P13 och P18 ska rivas och ersättas av nya pumpstationer i direkt anslutning till de gamla. Ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation P80. Byte av pumpar och tillhörande elutrustning, samt delar av rörgalleri. Byggnation ska utföras i följande ordning P80, P13 och P18.
Utbyte av kablar i Svedala och Skurup
Utbyte av icke föreskriftsenliga matningskablar till signalskåp och signalkurar.
Reservkraft till vattenverk i Svedala
Projektet avser ny reservkraft till Svedala vattenverk. Objektet avser demontering av befintligt reservkraftaggregat, uppställning av provisoriskt aggregat under entreprenadtiden samt leverans och inkoppling av nytt reservkraftsverk liksom nya yttre ledningar. Uppskattat värde: 5 Mkr.
Åtgärder vid reningsverket i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Underhållsbeläggning av gator i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser underhållsbeläggning av gator i Svedala kommun.
Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Arbetena sker löpande under året.
Dagvattenåtgärder i Svedala
Avser dagvattenåtgärder inom dagvatten inom Svedala kommun. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Ombyggnad av gata i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Lokalanpassning i kontrollcentral vid Sturups flygplats
Lokalanpassningar ska ske på LFVs kontrollcentral vid Malmö-Sturup för att utforma några rum för särskilda uppgifter.
Utbyte av hiss vid Malmö Airport
Avser utbyte av hiss, H6 i befintligt hiss schakt inom fastigheten Sturup 1:176, Malmö Airport Terminalbyggnad.
Åtgärder av fibernät i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser åtgärder av fibernät inom Svedala kommun.
Åtgärder av trafikmiljö i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Arbetena sker löpande under året.
Nytt utegym i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2021. Avser nytt utegym vid Viken Södra, Nyhamnsläge, Jonstorp.
Va-utbyggnad i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).