Alla aktuella anläggningsprojekt i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Byte av ställverk vid avloppsreningsverk i Svalöv
Denna entreprenad avser utförande av ställverksbyte inklusive nytt ställverk samt rivning av befintlig utrustning. I projektet ingår även nya väggar och tak för elrummet. Objektet är beläget på adressen Felestad 2050 sydväst om Svalöv.
Ombyggnad av stationsområde m.m. i Svalöv
Projektet avser en ny torgyta vid busstationen, vegetationsytor, upphöjda växtbäddar, va-ledningar, gatubyggnad samt belysning och skyddsrör. Dessutom byggs Torggatan och delar av Svalegatan om.
Ombyggnad av mark i bostadsområde i Svalöv
Projektet avser ombyggnad av mark i anslutning till bostadsområde.
Tätortsåtgärder längs väg 108/13 i Röstånga
Tätortsportar, säkra passager och tillgänglighetsanpassad busshållplats.
Utbyggnad av stationsområde i Teckomatorp i Svalöv
Avser utbyggnad av Teckomatorps stationsområde med torgyta och planteringsyta. Objektet är beläget väster om det befintliga Bantorget i Teckematorp.
Åtgärder av parker i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Planer finns för åtgärder av parker inom Svalövs kommun.
Åtgärder av gång- och cykelvägar i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Åtgärder av parkeringsplatser med laddstolpar i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av plank till padelbanor.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Svalöv
Bygglov nybyggnad av 2 st padelbanor.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Gatuåtgärder för bredband i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten med bl.a inkopplingsarbeten vid Rönnebergsvägen 15-32.
Inkoppling av vattenledning i Svalöv
Avser inkoppling av ny va-ledning vid Rönnebergsvägen 15-32.
Va-arbeten i Teckomatorp, Svalöv
Avser ledningsarbeten vid Tvärgatan.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten som omfattar inkopplingsarbeten.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Bondegatan.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Felestadsvägen.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Göjegatan 38-74.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Hantverkaregatan.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Kvarngatan 24-30.
Va-arbeten i Kågeröd, Svalöv
Avser va-arbeten vid Kågeröd.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Nämndemansgatan.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Rönnebergsvägen 10-25.
Va-arbeten i Teckomatorp, Svalöv
Avser va-arbeten vid Teckomatorp.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Tingsskrivaregatan.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Genvägen m.m.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten med bl.a inkopplingsarbeten vid Ängabäcksvägen 54-76.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.