Alla aktuella anläggningsprojekt i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av stationsområde m.m. i Svalöv
Projektet avser en ny torgyta vid busstationen, vegetationsytor, upphöjda växtbäddar, va-ledningar, gatubyggnad samt belysning och skyddsrör. Dessutom byggs Torggatan och delar av Svalegatan om.
Ombyggnad av mark i bostadsområde i Svalöv
Projektet avser ombyggnad av mark i anslutning till bostadsområde.
Tätortsåtgärder längs väg 108/13 i Röstånga
Tätortsportar, säkra passager och tillgänglighetsanpassad busshållplats.
Utbyggnad av stationsområde i Teckomatorp i Svalöv
Avser utbyggnad av Teckomatorps stationsområde med torgyta och planteringsyta. Objektet är beläget väster om det befintliga Bantorget i Teckematorp.
Åtgärder av parker i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Åtgärder av parker i Svalöv
Planer finns för åtgärder av parker inom Svalövs kommun.
Byte av ställverk vid avloppsreningsverk i Svalöv
Denna entreprenad avser utförande av ställverksbyte inklusive nytt ställverk samt rivning av befintlig utrustning. I projektet ingår även nya väggar och tak för elrummet. Objektet är beläget på adressen Felestad 2050 sydväst om Svalöv.
Utbyte av bro i Röstånga , Svalövs kommun
Befintlig betongbro för Nedangårdsvägen över bäck skall rivas och ersättas med en ny betongbro.
Åtgärder av parkeringsplatser med laddstolpar i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Nybyggnad av staket i Svalöv
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av staket, upplag för matrial och plats för containrar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av bullerskydd/skärmar.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av plank till padelbanor.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av mur i Svalöv
Bygglov för uppförande av mur samt friggebod.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Svalöv
Bygglov nybyggnad av 2 st padelbanor.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, rivning av befintlig.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Svalöv
Marklov för utbyggnad och höjning av befintlig bullervall.
Belysningsbyte i Källstorp, Svalöv
Projektet innefattar rivningar av trästolpar och nyinstallation av 66 stycken belysningsarmaturer på nya eftergivliga stolpar utmed Trafikverkets väg 106 i Svalövs kommun, mellan Källstorp och Axelvold.
Asfaltering av gata i Malmö
Avser asfalteringsarbeten vid Fjärilsgatan delen (Blåvingegatan, Gulvingegatan, Rostvingegatan samt Hakegatan.)
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten som omfattar inkopplingsarbeten.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Bigatan 1-12.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Bondegatan.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Felestadsvägen.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Fjärilsgatan 1-14.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Getinggatan 1-12.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Hantverkaregatan.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Luggudevägen.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Nämndemansgatan.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Svalegatan
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Tingsskrivaregatan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.