Alla aktuella anläggningsprojekt i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsarbeten för bostäder i Svalöv
Projektet avser ett exploateringsområde och arbetena omfattar anläggande av nya gator, gång ochcykelbanor, grönytor, va-anläggning inkl. fördröjningsdamm/fördröjningsmagasin, plantering och belysning. Även ny förläggning av ledningar och ny förläggning av fjärrvärme, ledningsflytt av befintliga ledningar ingår. Laddstationer till parkeringsplatser installeras. Området är beläget i Svalöv: Teckomatorpsvägen och Lokalgatan.
Nytt vänstersvängfält vid väg 17/1195 i Billeberga
Nytt vänstersvängkörfält i korsningen väg 17/väg 1195 och ett accelerationsfält på väg 17.
Förberedande markarbeten för fundament vid reningsverk i Kågeröd, Svalöv
Projektet avser förberedande markarbeten för fundament vid reningsverk i Kågeröd.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Svalöv
Avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom kommunens gator.
Åtgärder av brandposter i Svalöv
Avser åtgärder av brandposter inom Svalöv kommun.
Spolning av dricksvattenledningar i Svalöv
Avser spolning av dricksvattenledning vid Teckomatorp, Tågarp, Kågeröd samt Billeberga.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).