Alla aktuella anläggningsprojekt i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt exploateringsområde i Staffanstorp
Projektet avser nyanläggning av mark, VA-anläggningar, schakt till ledningsägare, belysning, park och gator med tillhörande anläggningar för nya bostadsområdet Vikhem i Staffanstorp, Staffanstorps kommun. Färdigställandetider: Huvuddel A: Byggator, VA, belysning, park 2022-05-16 Huvuddel B: Färdigställande av tidigare utförda byggator 2026-09-15 (eller efter överenskommelse med beställaren).
Nybyggnad för nytt exploateringsområde, Staffanstorp
Avser markarbeten för nytt exploateringsområde innehållande VA-, Park-,och markarbeten.
Utbyggnad av fiber på landsbygd i Staffanstorp kommun
Entreprenaden omfattar fiberutbyggnad (FTTH) i projektet Landsbygd 2020–2022 område A20-1004 Bjällerup
Utbyggnad av fibernät på landsbygd i Staffanstorp
Omfattar fiberutbyggnad (FTTH) i projektet Landsbygd 2020-2022 område A20-1003.
Fiber utbyggnad på landsbygd, Staffanstorp
Avser fiber utbyggnad på landsbygd.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Staffanstorp
Projektet avser nybyggnad av mark, gator, park, belysning och VA för nytt exploateringsområde. Planer finns för uppförande av 150-200 bostäder, blandade bostadsformer samt förskoleverksamhet. Objektet ligger mellan väg 852 och Gamla Lundavägen öster om Hjärup i Staffanstorps kommun.
Anläggande av dammar i Staffanstorps kommun
Avser anläggande av två grund- och ytvattenförsörjda dammar på fastigheten Flackarp 8:4 i Staffanstorps kommun inom ett område som idag utgörs av betesmark.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för bullerplank och vall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; parkeringsplats t.o.m. 2031-04-23.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.