Alla aktuella anläggningsprojekt i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Staffanstorp
Planer finns för uppförande av 150-200 bostäder, blandade bostadsformer samt förskoleverksamhet. Objektet ligger mellan väg 852 och Gamla Lundavägen öster om Hjärup i Staffanstorps kommun.
Nytt exploateringsområde i Staffanstorp
Projektet avser nyanläggning av mark, VA-anläggningar, schakt till ledningsägare, belysning, park och gator med tillhörande anläggningar för nya bostadsområdet Vikhem i Staffanstorp, Staffanstorps kommun. Färdigställandetider: Huvuddel A: Byggator, VA, belysning, park 2022-05-16 Huvuddel B: Färdigställande av tidigare utförda byggator 2026-09-15 (eller efter överenskommelse med beställaren).
Fiber utbyggnad på landsbygd, Staffanstorp
Avser fiber utbyggnad på landsbygd.
Utbyggnad av fiber på landsbygd i Staffanstorp kommun
Entreprenaden omfattar fiberutbyggnad (FTTH) i projektet Landsbygd 2020–2022 område A20-1004 Bjällerup
Utbyggnad av fibernät på landsbygd i Staffanstorp
Omfattar fiberutbyggnad (FTTH) i projektet Landsbygd 2020-2022 område A20-1003.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Staffanstorp
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av gata och va för bostadsområde totalt 88 lägenheter, ombyggnad av gc-väg samt anläggande av 43 parkeringsplatser.
Ombyggnad av gata och VA, Västanvägen, Staffanstorp
Avser förstärkning och breddning på en delsträcka av befintliga Västanvägen och utförande av nytt vänstersvängfält på Västanvägen. En ny gång- och cykelväg ska anläggas längs en delsträcka utmed Västanväg
Byte av konstgräsplan i Staffanstorp
Upptaget ut investeringsbudget .
Nybyggnad av nätstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av plank i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för plank.
Renovering av forbollsplan i Staffanstorp
Avser renovering av A-plan med naturgräs. Option från projekt ID 1631357.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.