Alla aktuella anläggningsprojekt i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Mark- och exploateringsarbeten för nytt område i Sockerstan etapp 1, Staffanstorp
Avser anläggande av gator, va-ledningar och elledningar till nytt bostadsområde.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Staffanstorp
Projektet avser nyanläggning av VA, gator, park, belysning och mark för nytt exploateringsområde.
Nybyggnad av fördelningstation i östra Staffanstorp
Avser ny 20 kV fördelningsstation inklusive byggnads- och markarbete i Staffanstorp.
Schakt och borrningsförläggning av elrör för högspänning, huvudled i Staffanstorp
Avser schakt och borrningsförläggning av tomrör för el samt fiber i Staffanstorps tätort gällande en sträcka på ca. 3km.
Ombyggnad av park i stadsdelen Sockerstan, Staffanstorp
Avser ombyggnad av Sockerbruksparken.
Nybyggnad av gc-väg i Staffanstorp
Nybyggnad av gc-väg på södra sidan Väståkravägen.
Rivning av bensinstation i Staffanstorp
Rivningslov för byggnad.
Anläggande av vall och flödesreglering på fastighet i Staffanstorp
Entreprenaden avser anläggande av en vall och flödesreglering på fastighet Gullåkra 6:25 m fl, Staffanstorps kommun samt anläggning av ett bräddavlopp på fastighet Gullåkra 5:4, inom ett område som idag utgörs av betesmark.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).