Alla aktuella anläggningsprojekt i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Staffanstorp
Projektet avser nybyggnad av mark, gator, park, belysning och VA för nytt exploateringsområde. Planer finns för uppförande av 150-200 bostäder, blandade bostadsformer samt förskoleverksamhet. Objektet ligger mellan väg 852 och Gamla Lundavägen öster om Hjärup i Staffanstorps kommun.
Fiber utbyggnad på landsbygd, Staffanstorp
Avser fiber utbyggnad på landsbygd.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Staffanstorp
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av gata och va för bostadsområde totalt 88 lägenheter, ombyggnad av gc-väg samt anläggande av 43 parkeringsplatser.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Staffanstorp
Projektet avser nybyggnad av mark, gator, park, belysning och VA för nytt exploateringsområde.
Ombyggnation av torgyta i Staffanstorp
Avser utformning och ombyggnation av torgyta med fontän och dess närområde i centrala Staffanstorp.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för bullerplank och mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av mur i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för storsten samt stödmur.
Laddstolpar till bil vid flerbostadshus, Staffanstorp
Planer finns för nya laddstolpar till bil.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.