Alla aktuella anläggningsprojekt i Skurup

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya dricksvattenledningar mellan Sturup och Skurup
Projektet kommer att samupphandlas med projektnummer 1538629. Projektet avser nya dricksvattenledningar mellan anslutningskammaren vid Sturup och vattenverket i Skurup. Avser en 14 km lång ledning DN400 med tillhörande anordningar, tryckstegringspumpar, kammare etc ska anläggas. Aktuella ledningar placeras i kommunerna Skurup, Trelleborg och Svedala.
Markområde för verksamhetsområde Ystad
Avser avstyckning av en tomt från fastigheten Hälsobacken 2:2 för uppförande av en idrottshall. Idrottshallen ska användas såväl för skolundervisning som för annan idrotts- och motionsverksamhet samt knyta an till gång- och cykelnätet för att tryggt och säkert kunna nås av de boende i de norra stadsdelarna.
Exploateringsarbeten i Skurups kommun
Avser uppdrag som exploateringsingenjör. Avtalstid:2021-01-01 - 2021-06-30
Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Skurup
Ansökan om bygglov avseende uppförande av plank.
Konsulttjänster för kustskyddsstudie, Skurups kommun
Avser en studie för att fatta beslut om val av särskilda skyddsåtgärder i kommunens kustnära områden samt lämpliga tidshorisonter för dessa åtgärder.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.