Alla aktuella anläggningsprojekt i Skurup

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markområde för verksamhetsområde Ystad
Avser avstyckning av en tomt från fastigheten Hälsobacken 2:2 för uppförande av en idrottshall. Idrottshallen ska användas såväl för skolundervisning som för annan idrotts- och motionsverksamhet samt knyta an till gång- och cykelnätet för att tryggt och säkert kunna nås av de boende i de norra stadsdelarna.
Nybyggnad av elverk i Skurup
Bygglov - nybyggnad av reservkraftaggregat.
Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mast i Skurup
Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av telefonimast.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.