Alla aktuella anläggningsprojekt i Skurup

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikanläggning i Skurup
Avser nybyggnad av logistikanläggning på Östra industriområdet i Skurup.
Nya dricksvattenledningar mellan Sturup och Skurup
Projektet avser nya dricksvattenledningar mellan anslutningskammaren vid Sturup och vattenverket i Skurup. Avser en 14 km lång ledning DN400 med tillhörande anordningar, tryckstegringspumpar, kammare etc ska anläggas. Aktuella ledningar placeras i kommunerna Skurup, Trelleborg och Svedala.
Anläggande av va-ledningar, g/c väg m.m vid Östra Industriområdet, Skurup
Projektet avser förläggning av nya VA-ledningar, två utjämningsmagasin för dagvatten samt en ny pumpstation för spillvatten. Omfattar Ledningsförläggning på en sträcka av ca 650 meter längs Elleholmsvägen. I projektet ingår även utbyggnad av nya G/C-vägar. Objektet är beläget i nordöstra delen av Skurups tätort, vid korsningen Elleholmsvägen/Föreningsgatan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).