Alla aktuella anläggningsprojekt i Skurup

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny station i Skurup
SKVP-Ny 50/20 kV stn.
Anläggningsentreprenad våtmarker i Skurup
Avser anläggning av våtmark med två delbassänger i serie. Våtmarken ska anläggas på flack låglänt mark nära Skivarpsån.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mast i Skurup
Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av telefonimast.
Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Skurup
Ansökan om bygglov avseende uppförande av brandavskiljande plank/vägg.
Nybyggnad av plank i Skurup
Ansökan om bygglov avseende uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Bygglov - avseende transformatorstation.
Nybyggnad av elverk i Skurup
Bygglov - nybyggnad av reservkraftaggregat.
Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Anläggning av våtmark i Skurup
Avser anläggning av 3 mindre våtmarker i ett flackt område. Området består av blöt till fuktig betesmark på fastigheten Hylteberga 19:20 i Skurups kommun.
Utökning av befintlig våtmark samt rensning i Skurup
Avser utökning av befintlig våtmark på fastigheten Hylteberga 9:3 i Skurups kommun.
Anläggning av våtmark i Skurup
Avser anläggning av 2 st våtmarker i anslutning till befintligt småvatten på fastighet Slimminge 13:1 i Skurups kommun.
Anläggning av våtmark i Skurup
Avser anläggningsarbeten och omfattar meandring av ett befintligt dike, svämplan och anläggning av två mindre våtmarker för att hålla vatten under längre tid vid lågvatten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.