Alla aktuella anläggningsprojekt i Skurup

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av va-ledningar i Skurup
Avser sanering av befintlig VA-nät längs Södergatan/Svaneholmsvägen från Fabriksgatan i söder upp till V spetsgatan i norr. Spillvattenledning utförs även på delsträcka västerut från pumpstation. Utbyggnaden omfattar bl.a. anläggning av gator, terrasserings- arbeten, VA-, plantering och belysningsarbeten.
Ny station i Skurup
SKVP-Ny 50/20 kV stn.
Nytt exploateringsområde i Skurup, etapp 2
Avser utbyggnad av nytt exploateringsområde Västeräng och omfattar bl.a. anläggning av gator, terrasseringsarbeten, VA-, plantering och förberedande belysningsarbeten.
Anläggande av Va-ledning för inkoppling till Sydvatten Etapp 2, Skurup
Avser utbyggnad av vattenledning mellan Skivarp och Skurups tätort. Entreprenaden innebär också utbyggnad av spillvattenledningar till de områden som ligger mellan orterna som inte idag har anslutning till kommunalt avlopp. Projektet är uppdelat i 3 etapper varav denna upphandling omfattar den andra.
Nybyggnad av lagerhall, Skurup
Nybyggnad av tälthall för maskiner.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).