Alla aktuella anläggningsprojekt i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1029 mellan Sjöbo-Marielundsvägen
Cirka 1,4 km lång gång- och cykelväg på den södra sidan av Lv 1029, från korsningen Lv 1029/Sandåkravägen till korsningen Lv 1029/Marielundsvägen.
VA-utbyggnad i Sjöbo kommun, etapp 2
Objektet avser utbyggnad av spillvattenledningar till totalt 23 stycken fastigheter. Projektet innefattar utbyggnad av: 23 st enskilda pumpenheter (Typ LPS) ca 1400 m vattenledning ca 1500 m tryckspilledning ca 130 m infodring av tryckspilledning i befintliga självfallsledning 7 st borrningar under Trafikverkets vägar rivning av befintlig vacuumstation och befintlig spillvattenstation
Ny anläggning för el- och värmeproduktion vid Sjöbo avloppsreningsverk
Objektet består av anläggning för el- och värmeproduktion vid Sjöbo avloppsreningsverk.
Nybyggnad av anläggning för el och värmeproduktion vid Sjöbo reningsverk
Avser en ny anläggning för el- och värmeproduktion vid Sjöbo avloppsreningsverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).