Alla aktuella anläggningsprojekt i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av kommunalt VA
Avser utbyggnad av kommunalt va.
Sanering av förorenad mark
Avser marksanering av förorenad mark vid fd Trelleborgsfabriken. Igångsättning avhängigt sökta bidrag.
Ombyggnad av mark och gata, Sjöbo
Avser färdigställa gångbanor och gata i de centrala delarna av Sjöbo tätort. Området är beläget på eller intill Silogatan och Hotellgatan. Entreprenaden avser blad annat byggnation av gångbanor, angöringsyta, gångfartsområde, planteringsytor samt ledningsarbeten för omhändertagande av dagvatten.
Nybyggnad av mur i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av stödmur och vall.
Nybyggnad av transformatorstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av transformatorstation/nätstation.
Tillbyggnad av värmeverk i Sjöbo
Ansökan - tillbyggnad med skärmtak samt källarnedgång till värmecentral.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sjöbo
Nybyggnad av ett vindkraftverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.