Alla aktuella anläggningsprojekt i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av anläggning för el och värmeproduktion vid Sjöbo reningsverk
Avser en ny anläggning för el- och värmeproduktion vid Sjöbo avloppsreningsverk.
Ombyggnad gassystem inkl. ny fackla Sjöbo
Projektet omfattar ombyggnad gassystem inkl. ny fackla, Sjöbo ARV.
Ombyggnad gassystem inklusive ny fackla 3 på avloppsreningsverk i Sjöbo
Avser ny gasfackla, ledningsdragning samt styrning och övervakning och utbyte av gasledningar samt ny kondensvattenavskiljare.
Ombyggnation av mekanisk rening på reningsverk i Sjöbo
Avser renovering av befintlig inloppspumpstation med tre nya snäckpumpar (inloppsskruvar), två nya rensgaller och en ny tvätt press samt relining av inloppsledning mellan provtagningshus och inloppspumstationen. Omfattar även en hel del betongarbeten, renovering samt tillpassning av befintliga kanaler för att kunna göra plats för två nya rensgaller.
Va-utbyggnad i Sjöbo kommun
Avser utbyggnad av spillvattenledningar med ett nytt tryckavloppsystem där varje enskild fastighet får en ny pumpenhet. Projektet innefattar utbyggnad av: -22 st enskilda pumpenheter (Typ LPS) -ca 200 m vattenledning -ca 1300 m tryckspilledning -ca 500 m infodring av tryckspilledning i befintliga vacuumledningar
Ombyggnad av va-ledning i Sjöbo
Avser ombyggnad av anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).