Alla aktuella anläggningsprojekt i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gata och gc-väg i Simrishamn
Avser arbete vid Mossgatan i Simrishamn. Arbetet omfattar: •Rivning av befintlig asfalt på gångbanor, rivning och återsättning av råkantsten. • Flytt av rännstensbrunn på Fredsgatan. • Förläggning av dagvattenledning på Fredsgatan i samband med flytt av rännstensbrunn. • Breddning GC-väg i korsning Fredsgatan • Återställs och justeras till asfaltering.
Restaurering av stenmur vid Vallabacken i vitaby, Simrishamn
vser tjänst att restaurera kalvande stenmur vid Vallabacken i Simrishamns kommun.
Nybyggnad av vattenkiosk i Kivik, Simrishamns kommun
Nybyggnad av vattenkiosk, en totallösning av efterbehandling av avloppsvatten vid Kiviks avloppsreningsverk. I vattenkiosken ska även en offentlig toalett inrymmas, spillvatten, dricksvatten, el och kommunikation kopplas till Stallbackens PST
Ombyggnad av anslutningsväg i Simrishamn
Avser en ändring av in- och utfartsväg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).