Alla aktuella anläggningsprojekt i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nyanläggning av gator och VA i Simrishamn, etapp IIA
Projektet avser nyanläggning av gator och VA i exploateringsområde Skansen.
Ombyggnad av torg i Simrishamn
Omfattning är oklar.
Ombyggnad av stationsområde Simrishamns
Avser ombyggnad av hållplatslägen för busstrafik, ny cykelparkering inklusive cykelgarage samt torgbildning intill spårområdet för Simrishamns station.
Anläggande av VA-ledningar i Vik, Tomelilla kommun
Avser utbyggnad av spill- och vattenledningar för nytt bostadsområde inom Viks tätort i delen Nyhem. Området ansluts mellan Vresrosvägen och Skärabäcksvägen i Vik.
VA-sanering och ombyggnad av Måns Nils torg i Borrby
Avser VA-sanering och ombyggnad av Måns Nils torg i Borrby. Yta ca 2800 kvm.
Förläggning överföringsledning i Simrishamn, etapp 4
Projektet avser förläggning av vattenledning genom Agdelunds villaområde i Kivik upp till Agdelund högreservoar.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Avser nybyggnation av GC-väg

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.