Alla aktuella anläggningsprojekt i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av infrastruktur i Simris gröna kyrkby, Simrishamn
Omfattar anläggningsarbete, gatubyggnad, dagvattensystem, dagvatteninfiltration, VA-försörjning, schaktning, fyllning och anläggning av kanalisation för el och optokablar samt planteringsarbeten.
Ombyggnad av torg i Simrishamn
Omfattning är oklar, gågata genom torget.
Ny anläggning för el- och värmeproduktion vid deponigasanläggning i Simrishamn
Avser ny anläggning för el- och värmeproduktion som ska producera el och värme för det interna behovet på anläggningen samt möjliggöra försäljning av eventuellt elöverskott till elnätet. Objektet är beläget i Simrishamns kommun, vid SYSAVs avfallsbehandlingsanläggning i Måsalycke.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).