Alla aktuella anläggningsprojekt i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tätortsåtgärder längs väg 9 genom Kivik
Gång- och cykelväg längs Karakåsvägen, ny vägdragning av väg 1613/Esperödsallén, vänstersvängfält och busshållplats i Kivik, pendlarparkering, vänstersvängfält mot Killebacken och hamnen.
Nybyggnad av fördelningsstation i Simrishamn
Avser nybyggnad av 20/10 kV fördelningsstation inklusive byggnad. Samt transformatorbyggnad för 2 enheter och anslutning till två nya 10 MVA, 22/11 kV transformator i Vitaby, Simrishamns kommun.
VA-sanering och ombyggnad av Måns Nils torg i Borrby
Avser VA-sanering och ombyggnad av Måns Nils torg i Borrby. Yta ca 2800 kvm.
Anläggande av bygg-gata i Kivik, Simrishamns kommun, etapp 2
Avser schakt- och rörläggning vid utförande av VA-ledningar samt byggator.
Exploatering av Viks Fiskeläge, Simrishamns kommun
Avser gatubyggnad och VA-anläggning i Viks fiskeläge, Simrishamns kommun.
Ombyggnad av stationsområde Simrishamns
Avser ombyggnad av hållplatslägen för busstrafik, ny cykelparkering inklusive cykelgarage samt torgbildning intill spårområdet för Simrishamns station.
Ombyggnation av panncentral vid Ravlunda skjutfält
Avser installation av en geoenergianläggning i Ravlunda skjutfält, med en uppvärmd yta på ungefär 10 000 kvm. Anläggningen ska ersätta delar av den befintlig panncentral.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).