Alla aktuella anläggningsprojekt i Örkelljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsarbeten för nytt handels- och industriområde i Örkeljunga
Avser exploateringsarbeten för ca 5000-6000 m2 handel- och industriområde.
Asfalteringsarten av vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser asfalteringsarbeten av gator och vägar inom kommunen. Uppskattad igångsättning.
Modernisering av gatubelysning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Nybyggnad av biltvätt
Avser nybyggnad av Gör det själv-tvätt.
Åtärder av rörnät inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder av rörnät -avloppsreningsventiler -brandpost.
Skalskydd inom va, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Åtgärder vid ARV i örkelljunga
Upptaget i investeringsplan. 2022. Avser åtgärder vid befintligt avloppsreningsverk.
Asfalteringsarten av g/c-vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser asfalteringsarbeten av g/c-vägar inom kommunen. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av ledningsnätet i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022 Avser åtgärder va-nätet.
Markåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser markundersökningar inom Örkelljunga kommun.
Direktupphandling avseende hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplan i Örkelljunga
Avser direktupphandling avseende Hållbarhetsbedömning och Miljökonsekvensbeskrivning ("MKB") till kommunens nya Översiktsplan.
Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder av markytor.
Va-arbeten i Örkelljunga
Avser va-arbeten vid Pumpmakaregatan 1-22.
Va-arbeten i Örkelljunga
Avser va-arbeten vid Hallingaliden 1-20
Va-arbeten i Örkelljunga
Avser va-arbeten vid Valhallavägen 2.
Va-arbeten i Örkelljunga
Avser va-arbeten vid Ängelholmsvägen 2-12.
Va-arbeten i Örkelljunga
Avser va-arbeten vid Hässleholmsvägen 123.
Trädplantering i Örkellljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser återplantering av träd.
Trygghetsåtgärder av gata/park i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser trygghetsåtgärder inom gata/parkområden.
Mätutrustning inom ledningsnätet, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Va-arbeten i Örkelljunga
Avser va-arbeten för Hässleholmsvägen 43-131.
Åtgärder vid ARV i örkelljunga
Upptaget i investeringsplan 2022. Avser åtgärder vid befintligt avloppsreningsverk.
Modernisering av parkutrustning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Tillgänglighetsanpassning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).