Alla aktuella anläggningsprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trafikplats Lund Södra vid E22
Ombyggnad av E22 Tpl Lund Södra. Rivning av befintlig cirkulationsplats över motorvägen, ersätts med en ny sexfältig bro samt klöverbladsramper. Additionskörfält anläggs mellan Tpl Lund Södra och Tpl Råby. 2 broar över Höje å samt en gc-bro över E22 och en port under väg 108 för väg 883/885. Bullerskydd och dagvattenmagasin.
Tillbyggnad av bussdepå i Lund
Projektet avser tillbyggnad av befintlig bussterminal med nya verkstäder, ny tvätthall, ca BTA 2000 kvm och ombyggnad av delar av befintlig byggnad, ca BTA 1000 kvm.
Underhåll och uppgradering av befintligt produktionsanläggning vid Kemicentrum i Lund
Avser underhåll och uppgradering av befintligt produktionsanläggning med marklager och energicentral vid Kemicentrum och gå över till CO2-värmepumpdrift.
Rivning av avfallsanläggning, Lunds sjukhusområde
Avser rivning av avfallsanläggning, By 51 vid Lunds sjukhusområde.
Ledningsförläggning av fjärrvärmeledning m.m. i Lund
Projektet omfattar ledningsförläggning, fjärrvärmeledning, dagvattenledning, el och teleledningar, nyanläggning av gata och gatumiljö med tillhörande markarbeten m.m. Objektets läge: Öresundsvägen -Kobjersvägen.
Nybyggnad av solcellspark i Sjöbo
Planer för nybyggnad av en sokcellpark söder om ringleden vid Ilstrop. Det paneras för 9 000 solcellsmoduler på ett fem hektar stort område.
Nybyggnad av byggator och avvattningsområde i Centrala Brunnshög, Lunds kommun
Avser byggnation av byggator och färdigställande av allmän platsmark samt byggnation av avvattningsområde Västra Grönstråket
Exploateringsarbeten för verksamhetsområde, i Veberöd
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för verksamhetsområde .
Exploateringsarbeten inför nytt detaljhandelsområde i Lund
Avser anläggande av gata och va-ledningar för ett nytt verksamhetsområde i Lund.
Utbyte av styrsystem i värmecentraler vid fastigheter i Lund
Objekten avser fyra områden benämnda Hillebarden 1 och Ivar Benlös 1 i Lund samt Spinnrocken 1 och Ullen 1 i Genarp. Samtliga objekt betjänas av vardera en värmecentral. Befintligt styrsystem är av typen TAC Xenta. Arbetet i denna entreprenad avser utbyte av dess befintliga styr- och övervakningsinstallationer.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).