Alla aktuella anläggningsprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lokaler och flerbostadshus, Bjärreds centrum Lomma
Avser nybyggnad av en bågformad byggnad i fyra plan, väster om Norra Västkustvägen, som ska innehålla lokaler för näringsliv och bostäder i form av lägenheter även en förändrad vägdragning och underjordiska parkeringsplatser för de boende ingår också i projektet. Ombyggnad till nytt busstorg, flytt av bensinstation, nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lomma
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Anläggning av ett grundvattenbaserat energisystem i Lomma
Avser att anlägga ett grundvattenbaserat energisystem på SLU Alnarp, Lomma kommun, för att förse Campusområdet med värme och kyla.
Energisystem Alnarpsströmmen, Lomma
Avser energibrunnar, värmepumpar, ställverk, vs mm.
Ombyggnad av g/c-väg i Lomma
Avser utförande av mark-, VA-, belysnings- och vägarbeten för ombyggnation av delar av Södra Västkustvägen. Området sträcker sig ifrån Carl Ohlssons väg i Bjärred och ca 740 meter söder ut längs Södra Västkustvägen, ombyggnation görs av korsningen Södra Västkustvägen – Tolvevägen samt Södra Västkustvägen – Carl Ohlssons väg
Nybyggnad av elverk i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av reservkraftcontainer och elstation.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av nätstation.
Upphandling av vattenkiosker i bl.a Lomma
Avser upphandling av 2 st vattenkiosker som helhetslösning i byggnad ovan mark. Objekten är belägna i Lomma och i Bjärred. Exakta adresser är vid upphandlande tidpunkt inte beslutade. Utöver detta kan projektet eventuellt utökas med ytterligare två stycken vattenkiosker vilka i så fall kommer att placeras i Kävlinge kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.