Alla aktuella anläggningsprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Lomma
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Anläggning av ett grundvattenbaserat energisystem i Lomma
Avser att anlägga ett grundvattenbaserat energisystem på SLU Alnarp, Lomma kommun, för att förse Campusområdet med värme och kyla.
Ombyggnad av g/c-väg i Lomma
Avser utförande av mark-, VA-, belysnings- och vägarbeten för ombyggnation av delar av Södra Västkustvägen. Området sträcker sig ifrån Carl Ohlssons väg i Bjärred och ca 740 meter söder ut längs Södra Västkustvägen, ombyggnation görs av korsningen Södra Västkustvägen – Tolvevägen samt Södra Västkustvägen – Carl Ohlssons väg
Nybyggnad av bro över å i Lomma
Lomma kommun och Kävlinge kommun vill skapa nya förutsättningar för att utveckla friluftsliv och rekreationsmöjligheter vid Lödde å väster om E6. Därför har en förstudie om möjligheterna att skapa en förbindelse över Lödde å pågått. Syftet har varit att sammanställa de tekniska möjligheterna för en förbindelse samt att undersöka markägarnas inställning i frågan.
Ombyggnad av vattenledning i Lomma
Avser åtgärder på den befintliga anläggningen och dagvattenledning vid utlopp Bredbäck. Objektet är beläget mellan Bjärred och Lomma och utmed Södra Västkustvägen. Optioner finns på: 1. projekt ID 2072200 2. projekt ID 2072201
Ombyggnad av vattenledning i Lomma
Avser infodring av en ny ledning med flexibelt foder för självfallsledning samt hantering av flöde med provisorisk förbiledning/pumpning av dagvatten. Objektet är beläget mellan Bjärred och Lomma och utmed Södra Västkustvägen.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för nätstation samt rivningslov för befintlig nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av nätstation.
Filmning av vattenledning i Lomma
Avser filmning av 1200 mm ledning från utloppskammare till inlopp i kulvert under väg. Ledning ska spolas så att inspektion kan ske på ren ledning samt hantering av flöde med provisorisk förbiledning/pumpning av dagvatten vid filmning. Objektet är beläget mellan Bjärred och Lomma och utmed Södra Västkustvägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.