Alla aktuella anläggningsprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona
Avser ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona. Området är i behov av upprustning och anpassning. Objektet innefattar bland annat Karlslundsparken, ishall, idrottshall, simhall, idrottsanläggning, ridhus och fotbollsarena.
Ny- och ombyggnad av fotbollsarena i Landskrona
Planer finns för ombyggnad av befintlig arena eller nybyggnad av fotbollsarena inom Landskrona stad. Tanken är att den nya arenan ska rymma 12000 åskådare - 8000 sittande och 4000 stående. Arenan blir kringbyggd och i hörnen placeras restaurang och konferenslokaler.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av gator i Karlslund.
Byte av VA-ledningar och ombyggnad av gata i Landskrona
Avser byte av ledningar, ombyggnation av gatan för att dämpa hastigheten och öka trafiksäkerheten samt byggnation av gång- och cykelbana för att bidra till en säkrare skolväg. Arbetet kommer utföras i 5 etapper. Etapp 1 = Ringvägen-Hantverkargatan, Etapp 2 = Hantverkargatan - Östergatan. Etapp 3 = Östergatan - Ödmanssonsgatan. Etapp 4 = Ödmanssonsgatan - Seminariegatan. Etapp 5 = Seminariegatan - Regeringsgatan.
Tillgänglighetsanpassning av järnvägsstationer vid Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa
Diverse åtgärder på stationerna Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa. Taktila stråk, belysning mm.
Nybyggnad av gata i Karlslund, Landskrona
Avser nybyggnad av gata i Karlshamn.
Va-sanering Möllegatan i Landskrona
Avser VA-sanering ca 500 meter, Möllegatan i Landskrona.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Annelöv 11:96, ansökan om bygglov för en ny nätstation samt rivning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Landskrona
Asmundtorp 29:3, ansökan om marklov för anläggning av pumptrackbana.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Citadellstaden 1:1, borgmästargatan, järnvägsgatan, ansökan om marklov för anläggning av fem stycken nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Fosfaten 12, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Stenen 10, andra tvärgatan 41, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Landskrona
Tågerup 1:6, saxtorpsvägen 405 - ansökan om bygglov för nytt plank.
Uppsättning av laddstolpar i Landskrona
Avser uppsättning av laddstolpar till bilar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.