Alla aktuella anläggningsprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av hamn i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av Borstahusens hamn med nya båtplatser. Tanken är att bygga en ny stenpir söder om de nuvarande.
Tillgänglighetsanpassning av järnvägsstationer vid Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa
Diverse åtgärder på stationerna Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa. Taktila stråk, belysning mm.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av gator i Karlslund.
Nybyggnad av gata i Karlslund, Landskrona
Avser nybyggnad av gata i Karlshamn.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Landskrona
Avser ombyggnad av 3-vägskorsning till cirkulationsplats.
Ombyggnad av ledningsanvisningar för Landskrona Energi AB
Upphandling av nätstationer 12/0,4 kV. Det är prefabricerade byggnader för stationer till deras elnät som lyfts på plats (transporten står leverantören för). Elinstallationsarbetet utförs i egen regi.
Ombyggnad av skolgård i Landskrona
Avser av ombyggnad av skolgården.
Nybyggnad av damm i Landskrona
Örja 1:9, österleden - ansökan om marklov för ny damm.
Nybyggnad av markanläggning i Landskrona
Borstahusen 1:1 (vid tomaten) åkerögatan - ansökan om marklov för kulle vid lekplats.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Borstahusen 1:1, strandstaden, ansökan om marklov för nytt fördröjningsmagasin.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Citadellstaden 3:1, exercisgatan/gärdesgatan, ansökan om tidsbegränsat bygglov i ett (1) år för tillfällig parkering.
Nybyggnad av mast i Landskrona
Nedra glumslöv 2:54, krokstorpsvägen 40, ansökan om bygglov för uppsättning av 10 st kameramaster.
Tillbyggnad av golfbana i Landskrona
Saxtorp 87:17, barsebäcksvägen 70 - ansökan om bygglov för utslagsplats i betong för golf med väderskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.