Alla aktuella anläggningsprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk på Gipsön, Landskrona
Avser nybyggnad av vindkraftverk vid Skabberevet.
Nybyggnad av gata i Karlslund, Landskrona
Avser nybyggnad av gata i Karlshamn.
Tillbyggnad av hamn i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av Borstahusens hamn med nya båtplatser. Tanken är att bygga en ny stenpir söder om de nuvarande.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan norrut mellan Kung Hans väg/Havsgatan mot Erikstorpsvägen för att koppla ihop den nya stadsdelen Landsbyn med resten av norra Landskrona. I projektet ingår även mindre va-arbeten.
Tillgänglighetsanpassning av järnvägsstationer vid Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa
Diverse åtgärder på stationerna Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt ombyggnad av gator i Karlslund.
Ny cirkulationsplats vid väg 17 i Landskrona
Avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Landskrona
Avser ombyggnad av 3-vägskorsning till cirkulationsplats.
Ombyggnad av ledningsanvisningar för Landskrona Energi AB
Upphandling av nätstationer 12/0,4 kV.
Ny infart till Lasarettsområdet, Landskrona
Avser ny infart till Landskrona lasarett.
Ny gång-och cykelväg i Landskrona
Ny gång- och cykelväg längs Löpargatans norra sida. Mellan Hälsingborgsvägen och Segergatan I Landskrona
Nybyggnad av badbrygga, i Landskrona
Avser nybyggnad av badbrygga i Borstahusen, Landskrona stad med trappor, räcke, m.m.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Saxtorp 7:5, ansökan om marklov för omarbetning av tomt.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Lundåkra 2:1, stuverigatan - ansökan om marklov för genomförande av sluttäckning inkl höjning av markområdet i enlighet med detaljplan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.