Alla aktuella anläggningsprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk på Gipsön, Landskrona
Avser nybyggnad av vindkraftverk vid Skabberevet.
Nybyggnad av gata i Karlslund, Landskrona
Avser nybyggnad av gata i Karlshamn.
Tillbyggnad av hamn i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av Borstahusens hamn med nya båtplatser. Tanken är att bygga en ny stenpir söder om de nuvarande.
Tillgänglighetsanpassning av järnvägsstationer vid Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa
Diverse åtgärder på stationerna Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa. Taktila stråk, belysning mm.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av gator i Karlslund.
Ny cirkulationsplats vid väg 17 i Landskrona
Avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Landskrona
Avser ombyggnad av 3-vägskorsning till cirkulationsplats.
Ombyggnad av ledningsanvisningar för Landskrona Energi AB
Upphandling av nätstationer 12/0,4 kV. Det är prefabricerade byggnader för stationer till deras elnät som lyfts på plats (transporten står leverantören för). Elinstallationsarbetet utförs i egen regi.
Ombyggnad av skolgård i Landskrona
Avser av ombyggnad av skolgården.
Nybyggnad av badbrygga, i Landskrona
Avser nybyggnad av badbrygga i Borstahusen, Landskrona stad med trappor, räcke, m.m.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Borstahusen 1:1, strandstaden, ansökan om marklov för nytt fördröjningsmagasin.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Saxtorp 7:5, ansökan om marklov för omarbetning av tomt.
Uppsättning av laddstolpar i Landskrona
Avser uppsättning av laddstolpar till bilar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.