Alla aktuella anläggningsprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av batterilager i Landskrona
Avser nybyggnad av ett batterilager om ca 4 000 kvm som placeras på Gasverksgatan, intill där Landskrona Energi har sin anläggning. Det nya batterilagret komer ha en kapacitet på 20 MW.
VA-sanering och omgestaltning av gata i Landskrona
Avser projektering och ombyggnad av befintliga vattenledningar på sträckan Artillerigatan-Gjörloffsgatan i Landskrona. Entreprenaden omfattar även omgestaltning av Artillerigatan och omfattar: − Avsmalning av körbana. − Ny belysning över GC och körbana. − Trädplantering. − Gång- och cykelbana längs körbana. − Flexibla ytor med möjlighet till trädplantering och parkeringsplatser. − Upphöjda överfarter vid gång- och cykelbana. − Upprustning av hållplatslägen.
Nya hissar på Landskrona station
Utförande av nya hissar på mellanplattformen vid spår 1 och 2 samt vid sidoplattformen vid spår 3. Ombyggnation av hisshus samt hisschakt till följd av större dimensioner på de nya hissarna, anpassning av väntrum och trappor m.m. Västkustbanan, bandel 938 km 21.
Nybyggnad av kraftförsörjning i Karlslund, Landskrona
Avser leverans, montage och idrifttagning av ny transformatorstation, installation av kabelskåp samt kraftförsörjning till fastigheter inom icke koncessionspliktigt nätområde på Karlslunds idrottsområde.
Miljökonsult för Landskrona-Svalövs Renhållnings AB
Planer finns för att utveckla verksamheten och behöver för detta söka ett nytt miljötillstånd för anläggningen Lundåkrabuktens avfallsanläggning i Landskrona.
Uppförande av stängsel citadellområdet i Landskrona
Avser uppförande av djurstaket, grindar och eltråd samt nödvändigt markarbete för montering av stängsel, stolpar och grindar på citadellområdets vallar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).