Alla aktuella anläggningsprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av helikopterbas i södra Sverige
Avser ny helikopterbas i södra Sverige. Avsikten är att upphandla en leverantör som tillhandahåller lokaler, hangar och flygplatstjänster m.m. Lokalerna ska vara uppförda enligt Sjöfartsverkets anvisningar. Placering av SAR-bas SYD begränsas till ett område från Karlskrona i nordost till Simrishamn i sydväst och högst 15 km från kusten för att tillsammans med intilliggande baserna Visby och Säve, kunna ge en godtagbar yttäckning i Sydsverige.
Anläggande av vatten och avlopp för fastigheter, Kristianstad
Omfattar nyanläggning av fiber, vatten- och avloppsledningar, nya LTA-anläggningar samt huvudpumpstation för spillvatten. Vidare ingår återställning av gata, väg, mark och åkermark.
Ombyggnad av väg i Kristianstad E1-E2
Projektet avser ombyggnad av Långebrogatan ca 900 meter, plantering av träd, ny belysning och visst ledningsarbete.
Rivning av byggnad, ledningar etc Näsby södra, Kristianstads kommun
Planer finns för nytt bostadsområde med ca 850 bostäder i blandad bebyggelse i området Näsby södra i Kristianstad.
Ny asfaltsyta i Åhus hamn
Projektets omfattning: En ny asfaltsyta där en befintlig byggnad har varit, inklusive alla erforderliga rivnings-, demonterings-, anslutnings-, och lagningsarbeten. Arbetsområdet är ca 7460 kvm och omfattar ca 2550 kvm rivning av befintlig grundkonstruktion, 6070 kvm ny överbyggnad samt 500 kvm justering av ytor.
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i västra Åhus, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för ny stadsdel i området Transval i Åhus. På området planseras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola.
Ombyggnad av gata i Kristianstad
Marklov för gatuarbete- breddning av långebrogatan samt av cirkulationsplatser.
Ramavtal avseende driftpartner, Kristianstad
Avser ramavtal avseende driftpartner. Möjlighet till förlängning 1+1
Ombyggnad av Vilans idrottsplats samt förskola i Kristianstad
Projektet avser Vilans idrottsplats (IP) och Svalans förskola (FSK) Fasadrenovering och målning (IP), mindre takmålning (FSK).
Ramavtal avseende konsulttrafik trafik, Kristianstad
Konsulttjänster Trafik. Möjlighet till förläggning 1+1+1
Upprustning och utveckling av lekplats, Kristianstad
Avser upprustning och utveckling av lekplatser
Tillbyggnad av pollare i Kristianstad
Montera 16 automatiska pollare i centrala Kristianstad, ett led i att trafiksäkra för gående i staden.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nästation - n155963.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nästation - n155964.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation - n156398 omr 3.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation n 155559.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mur i Kristianstad
Nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorkiosk s1057 samt trädfällning Yngsjö 14:423.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation n153460 hörröd.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation n153462 hörröd kyrka.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation n153463 ekstams väg.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation n153466 grönhult.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation n153513 stoltahus.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad transformatorkiosk.
Nybyggnad av utfart i Kristianstad
Anläggande av ny utfart.
Nybyggnad av staket i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för tillfälligt staket runt materialdepån hälsoträdgården tom 2021-12-31.
Tillbyggnad av mur i Kristianstad
Tillbyggnad av befintlig skyddsmur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.