Alla aktuella anläggningsprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ledningsförläggning av överföringsledning i Kristianstads kommun
Avser ledningsförläggning av överföringsledning mellan Gärds Köpinge och Åhus. Stora delar genomförs med schaktfri metod. Option: För C4 Elnät AB:s räkning schakt och förläggning av tomrör för kabelnät på högspänning, schakt och förläggning av kabelnät på mellanspänning 12 kV samt schakt och förläggning av fiberdukt.
Exploatering inför bostadsbebyggelse i Önnestad, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för bostadsområde.
Ledningsförnyelse VA i Kulltorp, Kristianstad
Avser Ledningsförnyelse VA. Sträckan Myrvägen ska prioriteras att utföras så snart som möjligt.
VA-utbyggnad vid Bockebäcksvägen i Kristianstad
Entreprenaden avser VA-utbyggnad med LTA- system och anslutning till Kristianstads kommuns ledningsnät för ca 50 fastigheter.
Exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser utbyggnad av gata, va och belysning på allmän platsmark i Kristianstads kommun.
Ledningsarbeten i området Sommarlust, Kristianstad
Avser flytt av befintliga ledningar, nyförläggning av spillvattenledning samt inkoppling till befintlig pumpstation.
Ombyggnad av pumpstation i Kristianstad
Ombyggnad av pumpstation som är en kombinationssystem för spillvatten och dagvatten i Kristianstad
Nya reservkraftverk för Kristianstads kommun
Kristianstads kommun avser upphandla två (2) st containermonterade aggregat. Avropet omfattar leverans, uppställning och komplett installation.
Utvändigt underhåll på fastigheter i Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering på fastigheter i Kristianstad. Objektets läge : Lokalradion (hörnhuset), Gasverksgatan 2 Gasmästarebostaden, V Storgatan 89 Orangeriet och WC, Tivoliparken Fyrkappan, Norretullsvägen 1

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).