Alla aktuella anläggningsprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parkering, lager och kontor i Åhus, Kristianstad
Syftet med detaljplanen är att skapa nya parkeringsmöjligheter inom området samt möjliggöra för kontor och lager utan att inskränka på angränsande riksintresse för hamn. Detaljplanen syftar också till att justera hamnområdets gränser och till att bekräfta befintlig naturmark inom planområdet.
Nybyggnad av lakvattenreningsanläggning i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin samt en pumpstation ( projekt 1481496).
Underhåll av broar i Skåne
Underhåll av 4 st broar; 11-602-1, 11-67-1, 12-500-1 mfl.
Nybyggnad av bro i Kristianstad
Avser rivning av befintlig bro och byggnation av ny bro i Kristianstad .
Strandfodring vid erosionsutsatta kuststräckor i Kristianstads kommun
Planer finns för att strandfodra vid erosionsutsatta kuststräckorna södra Täppet och södra Äspet.
Byggledare el, kraft och vägbelysning för Västra och Östra Skåne samt Blekinge län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Utgångsort för uppdraget är Kristianstad.
Anläggande av markkablar för el och fiber i Kristianstad
Avser schakt och förläggning av markkablar för el och fiber som ska förse den nya fördelningsstationen i Hedentorp med kraft och kommunikation.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gata, VA-och elledningar inför nytt bostadsområde i Hammar, Kristianstads kommun.
Bärighetsutredning av broar i Region Syd, paket A
BK4. Totalt 5 broar ingår (bro 6-680-1, 7-66-1, 7-118-1, 8-460-1 och 10-333-1).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).