Alla aktuella anläggningsprojekt i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av solcellspark vid Forsby, Klippan
Avser nybyggnad av solcellspark i Forsby, (mellan Klippan och Krika). Solparken anläggs på ca 3 hektar och installerad effekt blir 3 MWp. Antal paneler 4500 st som placeras på stativ som pålas ner i marken.
Ny anläggning för komprimering av deponigas i Hyllstofta, Klippans kommun
Avser ny kompressorstation samt gasmotor och gaspanna vars dimensionering och konstruktion bättre motsvarar dagens krav och den mängd gas som utvinns i anläggningen. Gasmotor och gaspanna ska fungera så att gaspannan har prioritet då en situation uppstår då värmen från gasmotorn som ju endast utgör en del av gasenergin, inte räcker till för varmhållning av lakvattenbehandlingen.
VA-utbyggnad mellan Ljung och Skäralid Klippan
Projektet avser VA-utbyggnad mellan Ljung och Skäralid. Reningsverk och vattenverk i Ljung ska avvecklas och ersättas med överföringsledningar till Skäralid, där nytt VA-nät nyligen byggts ut. I Ibsberga mellan Skäralid och Ljung ansluts befintliga fastigheter till nytt VA-nät. I utbyggnaden ingår även avloppspumpstation i Ibsberga och avloppspumpstationer/utjämningsmagasin för spillvatten i Ljung. etapp 1: 1601852
Spillvatten- & överföringsledning mellan Allarp-Ibsberga, Klippan
Avser utbyggnad av spillvatten och överföringsledning, Klippans kommun. Etapp 1: 1601852
Anläggande av gata, gc-väg och Va-ledning i Ljungbyhed, Klippans kommun
Anläggande av infartsgata, gång- och cykelväg, belysning samt Va-ledning och infiltrationsanläggning till nya förskola Gläntan i Ljungbyhed och befintligt fritidsbad. Gata: ca 200 meter Gång- och cykelbana: ca 200 meter Belysning: ca 200 meter VA: ca 200 meter Infiltrationsanläggning: ca 200 kubik
Ny lakvattendamm i Hyllstofta, Klippans kommun
Avser utbyggnad av en ny lakvattenmagasin inkl. tillhörande ledningssystem och pumpstation.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).