Alla aktuella anläggningsprojekt i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ledningsförnyelse Söderåsen - Barsebäck
Söderåsen-Barsebäck FL7 S5-6 ledningsförnyelse. Förnyelsen innebär att en ny 400 kV-ledning byggs i samma sträcka som den gamla ledningen, som därefter rivs. Den nya ledningen kommer även den att byggas som luftledning för växelström.
Ledningsförnyelse Sege - Barsebäck
Förnyelsen görs genom att en ny ledning byggs i samma sträcka som den befintliga, som därefter rivs.
Nybyggnad av busshållplatser i Löddeköpinge
Avser nya busshållplatser i Löddeköpinge.
Va-exploatering i Löddeköpinge Kävlinge
Avser va-exploatering för bostäder, 75-100 villor.
Va-exploatering på Västra Gryet Kävlinge
Avser va-exploatering för bostäder.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 12-15 villatomter. Uppskattad kostnad.
VA exploatering i Kävlinge
Planer finns för Va-exploatering vid Östra Rinnebäck.
Avser utbyggnad av biosedimentering vid avloppsreningsverk i Kävlinge
Projektet avser utbyggnad av biosedimenteringsbassäng där man bygger ut från tre till fyra steg inklusive installation av nya pumpar för returslam.
VA exploatering i Kävlinge
Avser exploatering för bostäder.
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Trafikregleringsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Åtgärder av serverhall i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser serverhall -livscykelhantering.
Va-arbeten m.m. i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser löpande åtgärder vid behov.
Avser åtgärder av utemiljö i bostadsområde i Kävlinge
Projektet avser att åtgärda markytor i anslutning till bostadsområde.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).