Alla aktuella anläggningsprojekt i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Komponentutbyte asfalt inom Kävlinge kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser utbyte av beläggning på befintlig asfalt inom kommunen.
Anläggande av inloppsledning till avloppsreningsverk i Kävlinge
Avser utförande av ny inloppsledning med längd ca 100 meter till Kävlinge avloppsreningsverk. Från kassun till galler. Invändig dimension på ny ledning: 800 mm. Schaktdjup upp till 5 meter. Entreprenaden omfattar spontning, provisorisk inloppspumpning och provisorisk rensanläggning under utförandetiden.
Brounderhåll av Bro 17 över Kävlingeån, Kävlinge kommun
Avser reparations- och underhållsarbeten på Bro 17 över Kävlingeån. Arbetena omfattar renovering av befintlig bro, utbyte av tätskikt samt övergångskonstruktion.
Belysning vid konstgräsplan i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av laddstolpar vid bostadshus i Kävlinge
Avser åtgärder av laddstolpar vid bostadshus.
Nya laddstolpar vid flerbostadshus i Kävlinge
Planer finns för nya laddstolpar till bil.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.