Alla aktuella anläggningsprojekt i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Va-exploatering i Löddeköpinge Kävlinge
Avser va-exploatering för bostäder, 75-100 villor.
Va-exploatering i Kävlinge
Avser va-exploatering för bostäder.
Exploateringsarbeten för bostäder och verksamhetslokaler i Kävlinge
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för för nytt markområde som omfattar bostäder och verkamhetslokaler.
Ledningsförnyelse Sege - Barsebäck
Sege-Barsebäck FL7 S7-8 ledningsförnyelse.
Va-exploatering på Västra Gryet Kävlinge
Avser va-exploatering för bostäder.
Nybyggnad av park i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av parkområde i den södra delen.
VA exploatering i Kävlinge
Planer finns för Va-exploatering vid Östra Rinnebäck.
Anläggande av inloppsledning till avloppsreningsverk i Kävlinge
Avser utförande av ny inloppsledning med längd ca 100 meter till Kävlinge avloppsreningsverk. Från kassun till galler. Invändig dimension på ny ledning: 800 mm. Schaktdjup upp till 5 meter. Entreprenaden omfattar spontning, provisorisk inloppspumpning och provisorisk rensanläggning under utförandetiden.
Ombyggnad av gata till g/c-väg i Kävlinge
Planer finns för ombyggnad av gata där tanken är att smala av gatan och bygga om delar till gång- och cykelväg.
Nybyggnad av cykelbana i Barsebäck Kävlinge
Planer finns för ny g/c-bana.
VA exploatering i Kävlinge
Avser exploatering för bostäder.
Brounderhåll av Bro 17 över Kävlingeån, Kävlinge kommun
Avser reparations- och underhållsarbeten på Bro 17 över Kävlingeån. Arbetena omfattar renovering av befintlig bro, utbyte av tätskikt samt övergångskonstruktion.
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Trafikregleringsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Åtgärder av utemiljö vid flerbostadshus i Kävlinge
Planer finns för åtgärder av utemiljö med ny trädgårdsanläggning m.m.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.