Alla aktuella anläggningsprojekt i Höör

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av överföringsledningar i Höör
Projektet avser nybyggnad av överföringsledningar för spillvatten och dricksvatten. Överföringsledningen för spillvatten sträcker sig mellan befintligt avloppsreningsverk i Ormanäs till ny pumpstation i Åkersberg. Överföringsledning för dricksvatten sträcker sig från Tjuvaröd till Maglehill där ledningarna i huvudsak ligger parallelt med varandra. Vidare ingår viss sanering av befintliga va-ledningar samt nybyggnad av två avloppspumpstationer belägna i Tjuvaröd respektive Åkersberg. Beställare är Mittskåne Vatten. Färdigställandetid är senast 2023-03-31.
Utbyggnad av nya vatten- och spillvattenledningar i Höör
Avser utbyggnad av nya vatten- och spillvattenledningar mellan gatukontoret och reningsverket i Lyby.
Nybyggnad av fördelningsstation i Höörs kommun
Avser nybyggnad av fördelningsstation 20/10 kV F17 Norra Rörum. Ny station F17 Norra Rörum kommer att uppföras på ny triangelformad tomt om ca 50x65m. Avstånd mellan ny och befintlig F15 station är ca: 200m.
Va-utbyggnad i yttre områden i Höör
Projektet avser utbyggnad av vatten och spillvatten till befintliga fastigheter i Holma.
Nybyggnad av gc-väg i Höör
Planer finns för nybyggnad av g/c-väg som byggs parallellt med Hörbyavägen.
Ombyggnation och upprustning av parkeringsplats i Höör
Avser utökning och upprustning av parkeringsplats samt att ytor för bussangöring och varuleveranser ska rustas upp och byggas om vid Sätoftaskolan.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).