Alla aktuella anläggningsprojekt i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av överföringsledning i Höganäs
Avser anläggande av spillvattenledning från Viken till Lerberget. I projektet ingår även vattenledning samt tillhörande pumpstation.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast under 2021. Projektet avser fortsatt ombyggnad av Storgatan. Etapp 3 är mellan Långarödsvägen och ner till Strandgatan. Toalkostnad för samtliga 3 etapper är beräknat till 60 Mkr.
Utbyggnad av va-ledningar i Höganäs
Projektet avser utbyggnad av ca 4 km VA-ledningar och 2 st spillvattenpumpstationer för landsbygden i sydöstra delen av Höganäs Kommun. Objektet är beläget i området söder om Lerberget och öster om väg 111.
Tätortsåtgärder längs väg 111 i Mölle
Gångbana, två säkra gångpassager, hastighetsdämpande åtgärder.
Vägarbeten i Höganäs
Projektet avser att åtgärda trottoarer samt asfalteringsarbeten.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Planer finns för fortsatt gatuombyggnad vid Sågcrona i Höganäs.
Nytt dagvattenmagasin i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Åtgärder av gata i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Avser förstärkningsarbeten av gata.
Åtgärder av stadsmiljö i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan Avser åtgärder av stadsmiljön inom Höganäs kommun.
Åtgärder av lekplats i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Åtgärder av gator i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Åtgärder av laddstolpar i Höganäs
Avser åtgärder av laddstolpar.
Åtgärder av erosionsskador i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Upprustning av lekplatser i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Igångsättning tidigast 2021.
Belysningsarbeten vid multiarenor i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser belysningsarbeten vid multiarenor inom Höganäs kommun.
Åtgärder av gatubelysning i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Igångsättning tidigast 2021.
Åtgärder vid badplatser i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Utbyggnad av cykelväg/gröna stråk i Höganäs
Projektet avser att bygga ut g/c-stråken inom kommunen.
Vägarbeten i Höganäs
Avser smärre åtgärder av befintlig gata.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Prästavägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Rågången.
Va-arbeten i Östra lerberget, Höganäs
Avser underhållsarbeten på ledningsnätet.
Va-arbeten i Höganäs
Avser underhållsarbeten på ledningsnätet.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Brandstorpsvägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Brännans byväg.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Gödstorpsvägen.
Va-arbeten i Viken, Höganäs
Avser va-arbeten vid Karlsfältsvägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Kolgatan 4-8.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten på Prins Carls gatan, 3,5,16.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid allégatan 9-11.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Stallgatan 2.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Stawfordsgatan 2-6.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Vattugatan 6.
Va-arbeten i Viken, Höganäs
Avser va-arbeten vid Ryvägen.
Handikappåtgäder av gator i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser handikappåtgärderg av gator, vägar m.m.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.