Alla aktuella anläggningsprojekt i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsarbeten för bostäder m.m. i Höganäs
Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för ca 450 bostäder i sydöstra delen av Höganäs tätort. Området ansluter till Lexikonvägen i väster och till Allégatan i nordväst i norra delen.
Anläggande av överföringsledning i Höganäs
Avser anläggande av spillvattenledning från Viken till Lerberget. Förstärkning av vattennätet utförs i samband med detta.
Ny dagvattenledning i Höganäs
Avser anläggande av ny överföringsledning i Centrala Höganäs.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Projektet avser ombyggnad av allmän platsmark. Storgatan byggs om för att bli mer tillgänglig och trafiksäker. Etapp 3 är mellan Långarödsvägen och ner på Strandgatan. I projektet ingår även en fontänanläggning med tillhörande markarbeten med byggplats vid Himmelsfärdskyrkan. Totalkostnad för samtliga 3 etapper är beräknat till 60 Mkr.
Sluttäckning deponi i Höganäs, etapp 1 B
Projektet avser sluttäckning deponi. Sluttäckningen omfattar ca 31000 kvm. Nytt ledningsnät för dag- och lakvatten ingår samt en ny väg av återvunnet material. Etapp 1 C kan komma att utföras som option och omfattar sluttäckning på terrasserad/avjämnad yta ca 19000 kvm.
Exploateringsarbeten för bostäder m.m. i Höganäs
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar, gator, tomtmark, parkytor och belysning för ett mindre exploateringsområde i Viken. Området som berörs av utbyggnaden omfattar en yta på cirka 3 hektar. Objektet är beläget norr om Äppelgatan i Viken i Höganäs.
Nybyggnad av rondell i Höganäs
Avser nybyggnad av rondell.
Upprustning av gångtunnlar i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Åtgärder av gata i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020. Avser förstärkningsarbeten av gata.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser gatuombyggnad vid Sågcrona i Höganäs.
Åtgärder av erosionsskador i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Åtgärder av spillvattenledning i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Åtgärder av g/c-väg i Viken, Höganäs
Avser åtgärder av gång- och cykelväg.
Åtgärder av g/c-väg i Höganäs
Avser åtgärder av befintlig g/c-väg.
Åtgärder av gator i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Åtgärder vid badplatser i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Åtgärder av gatubelysning i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Upprustning av lekplatser i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Igångsättning tidigast 2022.
Åtgärder av gatubelysning i Höganäs
Igångsättning tidigast 2019.
Utbyggnad av cykelväg/gröna stråk i Höganäs
Projektet avser att bygga ut g/c-stråken inom kommunen.
Åtgärder vid badplatser i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Åtgärder av gata i Höganäs
Avser åtgärder av plattor vid Olof Palmes gata i Höganäs
Åtgärder av gata i Höganäs
Avser åtgärder av plattor, övergångsställen samt asfaltering av gata.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten för Snårvägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten för Storgatan.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Ljungvägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Lupingatan.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Nabbavägen.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid OD Krooks gata 30-39
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Stenbacksgatan 25-31.
Ledningsarbeten i Höganäs
Avser ledningsarbeten vid Björkvägen/Tallgatan.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.