Alla aktuella anläggningsprojekt i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av överföringsledning i Höganäs
Avser anläggande av spillvattenledning från Viken till Lerberget. I projektet ingår även vattenledning samt tillhörande pumpstation.
Nybyggnad av väg i Höganäs
Planer finns för anläggande av ny väg.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Projektet avser ombyggnad av allmän platsmark. Storgatan byggs om för att bli mer tillgänglig och trafiksäker. Etapp 3 är mellan Långarödsvägen och ner på Strandgatan. vara klar Totalkostnad för samtliga 3 etapper är beräknat till 60 Mkr.
Färigställandearbeten för bostäder m.m. i Höganäs
Avser färdigställandearbeten för ca 200 bostäder. Avser anläggande av parkytor, belysningsarbeten m.m. Objektet är beläget norr om Hyllievägen i Viken i Höganäs.
Ramavtal avseende utförandeentreprenader i Höganäs fjärrvärmenät, Höganäs Energi AB
Ramavtal gällande utförandeentreprenader i Höganäs fjärrvärmenät. Avtalstid 2 år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ny båtuppställningsplats i Höganäs
Avser ny båtuppställningsplats vid Båthamnen.
Renovering av vattentorn i Höganäs
Avser renovering av vattentornet vid Lerberget.
Exploateringsarbeten för bostäder m.m. i Höganäs
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar, gator, tomtmark, parkytor och belysning för ett mindre exploateringsområde i Viken. Området som berörs av utbyggnaden omfattar en yta på cirka 3 hektar. Objektet är beläget norr om Äppelgatan i Viken i Höganäs.
Utbyggnad av cykelväg/gröna stråk i Höganäs
Projektet avser att bygga ut g/c-stråken inom kommunen.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Farhultsvägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.