Alla aktuella anläggningsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Rååbanan mellan Helsingborg-Teckomatorp
Helsingborg-Teckomatorp ballastrening, bankettrensning samt mindre underhållsåtgärder, hastighetshöjning, omprogramering av baliser. Billeberga-Teckomatorp mellanblockssignal samt installation av en mellanblockssignal.
Ombyggnad av gata för koppling till ny bro vid Maria Stationsgata, Helsingborg
Projektet avser fortsatt ombyggnad för koppling till ny bro. (På den befintliga platsen finns plattformar med väderskydd). Avser anläggande av ny stationsväg till Maria Station. Etapp 1 ingår under projektnummer 2097665.
Anläggande av kajer mm i Helsingborg
Objektet avser projektering och anläggande av kaj 408 och 409, samt rivning och fyllning av bef roro-ramp. Ny spontkaj ska göras för kaj 409 och ny stödmur med slänt ska göras för kaj 408. Längd ny spontkaj ca: 75 m. Längd ny stödmur ca: 70 m.
Utbyggnad av g/c-väg i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av cykelväg mellan Lundbecksgatan och Välatorpsvägen med tillhörande belysning.
Nybyggnad av busshållplatser, ny belysning mm i Helsingborg
Objektet avser nybyggnad av busshållplatser, gångvägar samt renovering och ombyggnad av bussgata och belysning.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser att separera kombledningar till dagvatten och spillvattenledningar i Sandåkersgatan, Långevadsgatan, Albrogatan, Soldatgatan och Västerbäcksgatan i Helsingborg.
Reservkraft till två service- och trygghetspunkter i Helsingborg
Avser reservkraftanläggningar som placeras i fristående byggnad respektive i befintligt pannrum/undercentral. Entreprenaden omfattar uppförande av byggnader, markarbeten och installation av reservkraft och bullerdämpande åtgärder. Objektens läge: Mariahallen och Idrottsoasen - Kullavägen 150 Rydebäcks sporthall - Frösögatan 15
Omläggning av VA-ledningar mm i Helsingborg
Projektet syftar till att komb-ledningar separeras till dagvatten och spillvattenledningar men även att ersätta de befintliga gamla dricksvattenledningarna. I samband med utbyte av VA-ledningarna ser även ÖKAB över sin situation och lägger om vissa befintliga huvudledningar och servisledningar för fjärrvärme.
Upprustning av Ramlösa Brunnspark i Helsingborg
Avser upprustning av befintlig kulturhistorisk park som är byggnadsminnesskyddad. Yta ca: 26 400 kvm
Nybyggnad av parkytor, kaj gångstråk mm på Oceanpiren i Helsingborg
Objektet avser nybyggnad av parkytor, planteringar, kaj, belysning, gångstråk med platt- och stenläggning, murar, container mm. Objektet är beläget vid Oceanpiren i Helsingborg. Yta ca: 1800 m2
Anläggande av allmänna ytor och förlängning av gata i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser fortsatt anläggning av allmänna inkl. förlängning av Gulkullagatan i Drottninghög. Objektet ligger ca 3 km från Helsingborgs centrum längs med Regementsvägen och Vasatorpsvägen.
VA-arbeten längs Kapplöpningsgatan i Helsingborg
Kapplöpningsgatan är belägen i södra delarna av Helsingborg i stadsdelen Planteringen. Självfallsledningar har blivit filmade och det visar att spillvattenledningen är väldigt dålig. Dagvattenledning som är anlagt parallellt har en del mindre anmärkningar. Dricksvattenledningen är även den gammal och skall bytas ut.
Renovering av vågbrytare i Helsingborg
Avser renovering av vågbrytare/pir vid den norra delen av parapeten i Helsingborg.
Vattenvårdsåtgärder inom våtmark mm i Helsingborgs och Svalövs kommun
Avser vattenvårdsåtgärder på två områden, en i Svalövs kommun och en i Helsingborgs kommun. Delområde 1 - våtmark i Ormastorp. Delområde 2 - våtmark, bevattningsdammar och restraurering av vattendrag i Sireköpinge.
Vattenvårdsåtgärder inom våtmark och vattendrag i Östra Ramlösa
Avser våtmark och vattendragsrestaurering vid Östra Ramlösa, Helsingborgs kommun.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Åtgärder av infrastuktur i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Nybyggnad av ett mindre vindkraftverk i Helsingborg
Bygglov för anläggande av ett mindre vindkraftverk.
Ledningsarbeten i Fredriksdal i Helsingborg
Avser flyttning av ledningar på två mindre sträckor.
Markarbete och belysning vid Sofiero slott i Helsingborg, etapp 3
Avser markarbete samt installationer för etapp nr 3 avseende belysning på Sofiero.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Åtgärdsarbete av Lussebäcken, Helsingborg Stad
Avser åtgärdsarbeten som omfattar biotopförbättringar i vattendrag, en återmeandring och en våtmark.
Rivning av automatstaion i Helsingborg
Rivningslov för rivning av drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av va-ledning i Helsingborg
Anmälan av ändring av vatten och avlopp i industri/lager.
Åtgärder av viadukt i Helsingborg
Projektet avser att bygga upphöjda gång- och cykelövergångar vid Södergatsviadukten.
Byte av belysning i Helsingborg
Avser byte av belysning mellan Rausleden och Brohultsrondellen i båda färdriktningar.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Igångsättning och kostnad oviss. Planer finns för beläggningsarbeten av gata. Avser CPL Österleden
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfalteringsarbeten i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid pålsgatan.
Asfalteringsarbeten i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Mäster Jacobs gata.
Vägarbeten i Helsingborg
Avser åtgärder av upphöjd gång- och cykelöverfart.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering vid bro i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten vid bro 105, Clausgatan.
Asfaltering vid bro i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten vid bro 108, Saturnusgatan.
Asfaltering vid bro i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten vid bro 109, Sockengatan.
Asfaltering vid bro i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten vid bro 117, Larödsvägen.
Asfaltering vid bro i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten vid bro 120, Larödsvägen.
Asfaltering av busshållplats i Helsingborg
Avser asfaltering av busshållplats.
Asfaltering av trafikplats i Helsingborg
Avser asfaltering av trafikplats Ramlösa.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av g/c-väg i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gång- och cykelväg.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av g/c-väg i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten vid Juelsgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Södra Storgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten på Strömgränden 3.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Billeplatsen 1.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Hälsovägen 24.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten på Görarpsvägen.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Lidängsgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Östra Brunnsmästaregatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Södra Brunnsvägen.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Bengt väg 12-13.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Gullregnsgatan 13-29.
Va-arbeten i Rydebäck, Helsingborg
Avser va-arbeten vid Vargögatan 41-55.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Vindögatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Majgatan 7-12.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Juligatan 2.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Avser utbyte av belysning.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Avser byte av armaturer och stolpar.
Nybyggnad av ett mindre vindkraftverk i Helsingborg
Planer finns för uppförande av ett mindre vindkraftverk (maxhöjd 10 meter) som uppförs i anslutning till befintlig industri/kontorsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).