Alla aktuella anläggningsprojekt i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad förbränningsanläggning i Hässlehom
Avser nytt rökgaskondensorsystem nedströms den befintliga rökgasreningen.
Ramavtal Installation av fjärrvärmecentraler Hässleholm
Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Tekniskt konsultuppdrag – Utredning och tillståndsansökan-för Vittsjö reningsverk i Hässleholms kommun
Avser tekniskt konsultuppdrag – Utredning och tillståndsansökan-prövningsklass B för Vittsjö reningsverk i Hässleholms kommun.
Prefabricerade betongmoduler inkl utrustning och montage, Hässleholm
Avser prefabricerade betongmoduler inkl utrustning och montage, på platsen för Vankiva ÅVC:s mottagning av farligt avfall på återvinningscentral.
Tätning av bräddmagasin vid reningsverket i Hässleholm
Projektet avser schaktning samt läggning av tätduk i en befintlig grävd damm. Massor ska schaktas ur befintlig damm samt tätas med olika lager av material inklusive en tät duk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).