Alla aktuella anläggningsprojekt i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsarbete för bostäder mm för ny stadsdel i Hässleholm
Planer finns för ny bostadsbebyggelse med ca 200 nya bostäder, vårdcentral, lokaler, centrumfunktioner, parker och ett parkeringshus. Området ligger inom 500 meter från Hässleholms centralstation.
Sanering av mark i Hässleholm
Avser sanering av markområde.
VA-utbyggnad i Hässleholm
Avser VA-utbyggnad i området Vitsippan, Barnens By och längs Lursjöns norra strand.
Exploatering inför bostadsbebyggelse i Hässleholm
Avser exploateringsarbeten inför kommande bostadsbyggnation. På området planeras för ca 200 bostäder.
Ombyggnation av gata, gc-väg, VA-ledning m.m i Hässleholm
Avser ombyggnation av gatan/Skytteliden, parkering, VA-­arbeten, el­arbeten och landskap i Hässleholm.
Upprustning av väg i Hässleholm
Kristianstadsvägen ska få helt ny asfalt och ny smågatstenen utmed sträckan och i Stattenarondellen, men vägen blir inte omgestaltad i övrigt. Vägen byggs om i etapper för att inte hela sträckan ska vara avstängt samtidigt. Etapp 1: Stattenarondellen. Etapp 2: Sträckan mellan Turbanrondellen och Stattenarondellen. Stattenarondellen är öppen åt tre håll, men inte västerut. Turbanrondellen är öppen åt två håll, men inte österut. Etapp 3: Sträckan mellan Stattenarondellen och Östra Hagagatan. Stattenarondellen är öppen i tre ben, men inte österut. Efterarbete och justeringar sker i vecka 47-48.
Nybyggnad av antenn i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av mast (3 st antenner) samt demontering av 6 st befintliga antenner.
Nybyggnad av belysningsmast i Hässleholm
Bygglov för uppförande av belysningsanläggning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.